Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

kết quả XS Vũng Tàu - XSVT - Kết quả SXVT trực tiếp tại trường quay

KQXS Vũng Tàu 15/08/2017

ĐẶC BIỆT 485216
GIẢI NHẤT 84972
GIẢI NHÌ 14285
GIẢI BA 77377 07072
GIẢI TƯ 18084 19634 49432
45725 40365 26532 17055
GIẢI NĂM 2191
GIẢI SÁU 2936 9085 8363
GIẢI BẢY 083
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0  
1 6
2 5
3 2 2 4 6
4  
5 5
6 3 5 7
7 2 2 7
8 3 4 5 5
9 1
Đầu
Đuôi
  0
9 1
3 3 7 7 2
6 8 3
3 8 4
2 5 6 8 8 5
1 3 6
6 7 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 08/08/2017

ĐẶC BIỆT 642712
GIẢI NHẤT 33977
GIẢI NHÌ 86037
GIẢI BA 69578 60335
GIẢI TƯ 40108 19491 09686
97150 30799 80898 71715
GIẢI NĂM 1432
GIẢI SÁU 4341 4877 2226
GIẢI BẢY 701
GIẢI TÁM 31
Đầu
Đuôi
0 1 8
1 2 5
2 6
3 1 2 5 7
4 1
5 0
6  
7 7 7 8
8 6
9 1 8 9
Đầu
Đuôi
5 0
0 3 4 9 1
1 3 2
  3
  4
1 3 5
2 8 6
3 7 7 7
0 7 9 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 01/08/2017

ĐẶC BIỆT 461876
GIẢI NHẤT 90707
GIẢI NHÌ 13491
GIẢI BA 84860 60277
GIẢI TƯ 54814 69344 31282
71782 25524 43783 72093
GIẢI NĂM 1983
GIẢI SÁU 4883 9594 0612
GIẢI BẢY 697
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0 7
1 2 4
2 4
3  
4 4
5  
6 0
7 6 7
8 2 2 3 3 3
9 1 1 3 4 7
Đầu
Đuôi
6 0
9 9 1
1 8 8 2
8 8 8 9 3
1 2 4 9 4
  5
7 6
0 7 9 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 25/07/2017

ĐẶC BIỆT 286616
GIẢI NHẤT 98393
GIẢI NHÌ 53300
GIẢI BA 71126 29245
GIẢI TƯ 90259 59675 40874
78867 03822 95659 67666
GIẢI NĂM 5189
GIẢI SÁU 6938 9438 1879
GIẢI BẢY 453
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 0
1 6 8
2 2 6
3 8 8
4 5
5 3 9 9
6 6 7
7 4 5 9
8 9
9 3
Đầu
Đuôi
0 0
  1
2 2
5 9 3
7 4
4 7 5
1 2 6 6
6 7
1 3 3 8
5 5 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785