Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Vũng Tàu - XSVT - Kết quả SXVT trực tiếp tại trường quay

KQXS Vũng Tàu 16/01/2018

ĐẶC BIỆT 922617
GIẢI NHẤT 40945
GIẢI NHÌ 03008
GIẢI BA 29247 88518
GIẢI TƯ 03673 51341 82074
40171 46190 92849 77827
GIẢI NĂM 5336
GIẢI SÁU 8907 5519 3341
GIẢI BẢY 156
GIẢI TÁM 42
Đầu
Đuôi
0 7 8
1 7 8 9
2 7
3 6
4 1 1 2 5 7 9
5 6
6  
7 1 3 4
8  
9 0
Đầu
Đuôi
9 0
4 4 7 1
4 2
7 3
7 4
4 5
3 5 6
0 1 2 4 7
0 1 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 09/01/2018

ĐẶC BIỆT 771447
GIẢI NHẤT 20258
GIẢI NHÌ 43613
GIẢI BA 95685 81703
GIẢI TƯ 95026 84246 38488
31253 03472 01645 11610
GIẢI NĂM 8433
GIẢI SÁU 9710 9358 6875
GIẢI BẢY 749
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 3
1 0 0 3
2 6
3 3
4 5 6 7 9
5 3 8 8
6  
7 2 5
8 3 5 8
9  
Đầu
Đuôi
1 1 0
  1
7 2
0 1 3 5 8 3
  4
4 7 8 5
2 4 6
4 7
5 5 8 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 02/01/2018

ĐẶC BIỆT 298866
GIẢI NHẤT 94005
GIẢI NHÌ 37958
GIẢI BA 64643 42889
GIẢI TƯ 55557 07285 91209
64295 93332 34157 64068
GIẢI NĂM 4943
GIẢI SÁU 2629 2596 6395
GIẢI BẢY 182
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 5 9
1  
2 9
3 2
4 3 3
5 7 7 8
6 6 8
7 6
8 2 5 9
9 5 5 6
Đầu
Đuôi
  0
  1
3 8 2
4 4 3
  4
0 8 9 9 5
6 7 9 6
5 5 7
5 6 8
0 2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785

KQXS Vũng Tàu 26/12/2017

ĐẶC BIỆT 854935
GIẢI NHẤT 67069
GIẢI NHÌ 25545
GIẢI BA 77425 19042
GIẢI TƯ 68190 59696 73600
26434 79891 92435 01450
GIẢI NĂM 1282
GIẢI SÁU 3156 7116 3260
GIẢI BẢY 220
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0 0
1 6
2 0 5
3 4 5 5
4 2 5 9
5 0 6
6 0 9
7  
8 2
9 0 1 6
Đầu
Đuôi
0 2 5 6 9 0
9 1
4 8 2
  3
3 4
2 3 3 4 5
1 5 9 6
  7
  8
4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VT gửi 8785