Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

kết quả XS Vĩnh Long - XSVL - Kết quả SXVL trực tiếp tại trường quay

KQXS Vĩnh Long 20/04/2018

ĐẶC BIỆT 100457
GIẢI NHẤT 53683
GIẢI NHÌ 74694
GIẢI BA 99818 09407
GIẢI TƯ 25184 35411 65994
49700 07258 33521 21505
GIẢI NĂM 4364
GIẢI SÁU 5741 1613 4103
GIẢI BẢY 783
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 0 3 5 7 9
1 1 3 8
2 1
3  
4 1
5 7 8
6 4
7  
8 3 3 4
9 4 4
Đầu
Đuôi
0 0
1 2 4 1
  2
0 1 8 8 3
6 8 9 9 4
0 5
  6
0 5 7
1 5 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 13/04/2018

ĐẶC BIỆT 090529
GIẢI NHẤT 93248
GIẢI NHÌ 55658
GIẢI BA 34756 91077
GIẢI TƯ 43707 85013 24655
40317 44191 47164 60361
GIẢI NĂM 7110
GIẢI SÁU 3668 1107 4655
GIẢI BẢY 034
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 7 7
1 0 3 7 7
2 9
3 4
4 8
5 5 5 6 8
6 1 4 8
7 7
8  
9 1
Đầu
Đuôi
1 0
6 9 1
  2
1 3
3 6 4
5 5 5
5 6
0 0 1 1 7 7
4 5 6 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 06/04/2018

ĐẶC BIỆT 671325
GIẢI NHẤT 92583
GIẢI NHÌ 23308
GIẢI BA 05923 55741
GIẢI TƯ 37340 10936 59845
99254 16968 13520 97786
GIẢI NĂM 2067
GIẢI SÁU 4495 1440 9798
GIẢI BẢY 271
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 8
1  
2 0 3 5
3 6
4 0 0 1 5 5
5 4
6 7 8
7 1
8 3 6
9 5 8
Đầu
Đuôi
2 4 4 0
4 7 1
  2
2 8 3
5 4
2 4 4 9 5
3 8 6
6 7
0 6 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 30/03/2018

ĐẶC BIỆT 741047
GIẢI NHẤT 84259
GIẢI NHÌ 84970
GIẢI BA 35336 35129
GIẢI TƯ 75297 13993 78212
61974 47791 12232 59195
GIẢI NĂM 4313
GIẢI SÁU 9028 3816 0464
GIẢI BẢY 304
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 4
1 2 3 6
2 8 9
3 2 6
4 7
5 3 9
6 4
7 0 4
8  
9 1 3 5 7
Đầu
Đuôi
7 0
9 1
1 3 2
1 5 9 3
0 6 7 4
9 5
1 3 6
4 9 7
2 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 23/03/2018

ĐẶC BIỆT 107495
GIẢI NHẤT 20166
GIẢI NHÌ 17429
GIẢI BA 85041 91359
GIẢI TƯ 81854 91683 02972
68099 33178 70529 26583
GIẢI NĂM 9537
GIẢI SÁU 1353 6983 3264
GIẢI BẢY 602
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0 2
1  
2 9 9
3 7
4 1
5 3 4 9
6 4 6
7 2 8
8 3 3 3
9 4 5 9
Đầu
Đuôi
  0
4 1
0 7 2
5 8 8 8 3
5 6 9 4
9 5
6 6
3 7
7 8
2 2 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785