Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Vĩnh Long - XSVL - Kết quả SXVL trực tiếp tại trường quay

KQXS Vĩnh Long 15/09/2017

ĐẶC BIỆT 623442
GIẢI NHẤT 07345
GIẢI NHÌ 52232
GIẢI BA 96417 96283
GIẢI TƯ 67317 47916 34213
17791 49476 56807 81773
GIẢI NĂM 5076
GIẢI SÁU 1054 8192 6908
GIẢI BẢY 300
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 0 7 8
1 3 6 7 7
2  
3 2
4 2 5
5 4
6  
7 3 6 6
8 3
9 1 2 2
Đầu
Đuôi
0 0
9 1
3 4 9 9 2
1 7 8 3
5 4
4 5
1 7 7 6
0 1 1 7
0 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 08/09/2017

ĐẶC BIỆT 128793
GIẢI NHẤT 52910
GIẢI NHÌ 80427
GIẢI BA 45966 42585
GIẢI TƯ 83377 49777 54951
68511 83047 12847 80169
GIẢI NĂM 8549
GIẢI SÁU 2972 3326 3067
GIẢI BẢY 217
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0  
1 0 1 7
2 6 7
3  
4 1 7 7 9
5 1
6 6 7 9
7 2 7 7
8 5
9 3
Đầu
Đuôi
1 0
1 4 5 1
7 2
9 3
  4
8 5
2 6 6
1 2 4 4 6 7 7 7
  8
4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 01/09/2017

ĐẶC BIỆT 443979
GIẢI NHẤT 47103
GIẢI NHÌ 24077
GIẢI BA 83635 12468
GIẢI TƯ 88175 81914 04161
08616 78862 57303 86420
GIẢI NĂM 4279
GIẢI SÁU 7292 4929 6129
GIẢI BẢY 829
GIẢI TÁM 65
Đầu
Đuôi
0 3 3
1 4 6
2 0 9 9 9
3 5
4  
5  
6 1 2 5 8
7 5 7 9 9
8  
9 2
Đầu
Đuôi
2 0
6 1
6 9 2
0 0 3
1 4
3 6 7 5
1 6
7 7
6 8
2 2 2 7 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 25/08/2017

ĐẶC BIỆT 273825
GIẢI NHẤT 41881
GIẢI NHÌ 18429
GIẢI BA 74318 05335
GIẢI TƯ 63980 23915 05658
65498 12243 17073 25753
GIẢI NĂM 7287
GIẢI SÁU 7306 0359 9069
GIẢI BẢY 237
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0 6
1 5 8
2 5 9
3 5 7
4 3
5 3 8 9
6 9
7 3 4
8 0 1 7
9 8
Đầu
Đuôi
8 0
8 1
  2
4 5 7 3
7 4
1 2 3 5
0 6
3 8 7
1 5 9 8
2 5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785