Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Vĩnh Long - XSVL - Kết quả SXVL trực tiếp tại trường quay

KQXS Vĩnh Long 16/02/2018

ĐẶC BIỆT 999138
GIẢI NHẤT 81027
GIẢI NHÌ 02697
GIẢI BA 24454 95477
GIẢI TƯ 97085 60827 30931
83076 81265 90671 93598
GIẢI NĂM 9100
GIẢI SÁU 5943 9325 1785
GIẢI BẢY 647
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 0 7
1  
2 5 7 7
3 1 8
4 3 7
5 4
6 5
7 1 6 7
8 5 5
9 7 8
Đầu
Đuôi
0 0
3 7 1
  2
4 3
5 4
2 6 8 8 5
7 6
0 2 2 4 7 9 7
3 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 09/02/2018

ĐẶC BIỆT 323775
GIẢI NHẤT 07209
GIẢI NHÌ 59702
GIẢI BA 48393 08019
GIẢI TƯ 57581 15065 69663
21056 83275 75222 59694
GIẢI NĂM 1012
GIẢI SÁU 2219 2471 0131
GIẢI BẢY 117
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 2 9
1 2 7 9 9
2 2
3 1
4  
5 6
6 3 5
7 1 5 5
8 1
9 0 3 4
Đầu
Đuôi
9 0
3 7 8 1
0 1 2 2
6 9 3
9 4
6 7 7 5
5 6
1 7
  8
0 1 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 02/02/2018

ĐẶC BIỆT 460932
GIẢI NHẤT 63902
GIẢI NHÌ 69144
GIẢI BA 22516 14281
GIẢI TƯ 47965 83317 55230
77786 12491 75825 86487
GIẢI NĂM 7664
GIẢI SÁU 3701 1626 0198
GIẢI BẢY 360
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 1 2
1 3 6 7
2 5 6
3 0 2
4 4
5  
6 0 4 5
7  
8 1 6 7
9 1 8
Đầu
Đuôi
3 6 0
0 8 9 1
0 3 2
1 3
4 6 4
2 6 5
1 2 8 6
1 8 7
9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785

KQXS Vĩnh Long 26/01/2018

ĐẶC BIỆT 619355
GIẢI NHẤT 12996
GIẢI NHÌ 46024
GIẢI BA 93331 93129
GIẢI TƯ 63623 00378 85145
33667 90121 64854 20711
GIẢI NĂM 5133
GIẢI SÁU 6752 5905 1873
GIẢI BẢY 696
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 5 9
1 1
2 1 3 4 9
3 1 3
4 5
5 2 4 5
6 7
7 3 8
8  
9 6 6
Đầu
Đuôi
  0
1 2 3 1
5 2
2 3 7 3
2 5 4
0 4 5 5
9 9 6
6 7
7 8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 VL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 VL gửi 8785