Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Trà Vinh - XSTV - Kết quả SXTV trực tiếp tại trường quay

KQXS Trà Vinh 16/02/2018

ĐẶC BIỆT 498483
GIẢI NHẤT 43907
GIẢI NHÌ 77461
GIẢI BA 84691 16686
GIẢI TƯ 60698 14703 40563
57806 18092 25372 78757
GIẢI NĂM 0605
GIẢI SÁU 5485 1561 4020
GIẢI BẢY 124
GIẢI TÁM 55
Đầu
Đuôi
0 3 5 6 7
1  
2 0 4
3  
4  
5 5 7
6 1 1 3
7 2
8 3 5 6
9 1 2 8
Đầu
Đuôi
2 0
6 6 9 1
7 9 2
0 6 8 3
2 4
0 5 8 5
0 8 6
0 5 7
9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 09/02/2018

ĐẶC BIỆT 885702
GIẢI NHẤT 03831
GIẢI NHÌ 33154
GIẢI BA 37847 81446
GIẢI TƯ 11830 42068 19490
78636 44579 22225 49803
GIẢI NĂM 5927
GIẢI SÁU 6931 2223 1268
GIẢI BẢY 429
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 2 3
1  
2 3 3 5 7 9
3 0 1 1 6
4 6 7
5 4
6 8 8
7 9
8  
9 0
Đầu
Đuôi
3 9 0
3 3 1
0 2
0 2 2 3
5 4
2 5
3 4 6
2 4 7
6 6 8
2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 02/02/2018

ĐẶC BIỆT 089148
GIẢI NHẤT 86007
GIẢI NHÌ 53048
GIẢI BA 11573 56037
GIẢI TƯ 11332 12169 25111
56218 96125 40811 95880
GIẢI NĂM 4079
GIẢI SÁU 9203 2921 1564
GIẢI BẢY 918
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 3 7
1 1 1 8 8
2 1 5
3 2 7
4 8 8
5  
6 4 9
7 3 9
8 0 3
9  
Đầu
Đuôi
8 0
1 1 2 1
3 2
0 7 8 3
6 4
2 5
  6
0 3 7
1 1 4 4 8
6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 26/01/2018

ĐẶC BIỆT 473768
GIẢI NHẤT 76761
GIẢI NHÌ 73868
GIẢI BA 33857 24371
GIẢI TƯ 82660 85510 32160
48292 72020 61565 26450
GIẢI NĂM 8582
GIẢI SÁU 0686 7453 4884
GIẢI BẢY 845
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0  
1 0
2 0
3  
4 5 5
5 0 3 7
6 0 0 1 5 8 8
7 1
8 2 4 6
9 2
Đầu
Đuôi
1 2 5 6 6 0
6 7 1
8 9 2
5 3
8 4
4 4 6 5
8 6
5 7
6 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785