Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

kết quả XS Trà Vinh - XSTV - Kết quả SXTV trực tiếp tại trường quay

KQXS Trà Vinh 20/10/2017

ĐẶC BIỆT 142177
GIẢI NHẤT 41349
GIẢI NHÌ 11800
GIẢI BA 49097 42858
GIẢI TƯ 94338 84945 58646
96453 38898 21965 69328
GIẢI NĂM 5205
GIẢI SÁU 9247 1618 9627
GIẢI BẢY 924
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 0 5 8
1 8
2 4 7 8
3 8
4 5 6 7 9
5 3 8
6 5
7 7
8  
9 7 8
Đầu
Đuôi
0 0
  1
  2
5 3
2 4
0 4 6 5
4 6
2 4 7 9 7
0 1 2 3 5 9 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 13/10/2017

ĐẶC BIỆT 051890
GIẢI NHẤT 89092
GIẢI NHÌ 27029
GIẢI BA 75382 58843
GIẢI TƯ 70320 75946 60563
41530 22617 70337 64667
GIẢI NĂM 4415
GIẢI SÁU 8804 6373 3949
GIẢI BẢY 605
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 4 5
1 5 7
2 0 9
3 0 7
4 3 6 9
5  
6 0 3 7
7 3
8 2
9 0 2
Đầu
Đuôi
2 3 6 9 0
  1
8 9 2
4 6 7 3
0 4
0 1 5
4 6
1 3 6 7
  8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 06/10/2017

ĐẶC BIỆT 728073
GIẢI NHẤT 67869
GIẢI NHÌ 93417
GIẢI BA 85620 11392
GIẢI TƯ 08359 18533 11648
92702 75561 53278 37891
GIẢI NĂM 7355
GIẢI SÁU 6899 3804 6992
GIẢI BẢY 604
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 2 4 4
1 7
2 0
3 3 6
4 8
5 5 9
6 1 9
7 3 8
8  
9 1 2 2 9
Đầu
Đuôi
2 0
6 9 1
0 9 9 2
3 7 3
0 0 4
5 5
3 6
1 7
4 7 8
5 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 29/09/2017

ĐẶC BIỆT 346008
GIẢI NHẤT 46023
GIẢI NHÌ 06132
GIẢI BA 79112 94035
GIẢI TƯ 27679 11588 59858
97814 39441 22635 20438
GIẢI NĂM 0402
GIẢI SÁU 3519 4839 7910
GIẢI BẢY 550
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0 2 8
1 0 2 4 9
2 3 8
3 2 5 5 8 9
4 1
5 0 8
6  
7 9
8 8
9  
Đầu
Đuôi
1 5 0
4 1
0 1 3 2
2 3
1 4
3 3 5
  6
  7
0 2 3 5 8 8
1 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785

KQXS Trà Vinh 22/09/2017

ĐẶC BIỆT 872271
GIẢI NHẤT 17840
GIẢI NHÌ 89078
GIẢI BA 06221 06379
GIẢI TƯ 06969 88882 28013
60657 83365 34554 84773
GIẢI NĂM 8543
GIẢI SÁU 4217 6925 0622
GIẢI BẢY 836
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1
1 3 7
2 1 2 5
3 6
4 0 3
5 4 7
6 5 9
7 1 3 8 9
8 2
9  
Đầu
Đuôi
4 0
0 2 7 1
2 8 2
1 4 7 3
5 4
2 6 5
3 6
1 5 7
7 8
6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TV gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TV gửi 8785