Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS ThừaThiênHuế - XSTTH - Kết quả SXTTH trực tiếp tại trường quay

KQXS ThừaThiênHuế 18/06/2018

ĐẶC BIỆT 622943
GIẢI NHẤT 95302
GIẢI NHÌ 46061
GIẢI BA 32740 56623
GIẢI TƯ 82939 85544 43134
37096 41687 34208 28416
GIẢI NĂM 9537
GIẢI SÁU 1274 5386 5693
GIẢI BẢY 680
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 2 8
1 6
2 3
3 3 4 7 9
4 0 3 4
5  
6 1
7 4
8 0 6 7
9 3 6
Đầu
Đuôi
4 8 0
6 1
0 2
2 3 4 9 3
3 4 7 4
  5
1 8 9 6
3 8 7
0 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 11/06/2018

ĐẶC BIỆT 721396
GIẢI NHẤT 06466
GIẢI NHÌ 77832
GIẢI BA 75927 12400
GIẢI TƯ 35187 33883 94888
67390 53805 68876 21336
GIẢI NĂM 0403
GIẢI SÁU 5061 7900 6051
GIẢI BẢY 392
GIẢI TÁM 93
Đầu
Đuôi
0 0 0 3 5
1  
2 7
3 2 6
4  
5 1
6 1 6
7 6
8 3 7 8
9 0 2 3 6
Đầu
Đuôi
0 0 9 0
5 6 1
3 9 2
0 8 9 3
  4
0 5
3 6 7 9 6
2 8 7
8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 04/06/2018

ĐẶC BIỆT 891936
GIẢI NHẤT 05368
GIẢI NHÌ 19636
GIẢI BA 67338 29615
GIẢI TƯ 57239 06632 04776
88053 48565 42901 09601
GIẢI NĂM 9936
GIẢI SÁU 8815 5555 9995
GIẢI BẢY 637
GIẢI TÁM 79
Đầu
Đuôi
0 1 1
1 5 5
2  
3 2 6 6 6 7 8 9
4  
5 3 5
6 5 8
7 6 9
8  
9 5
Đầu
Đuôi
  0
0 0 1
3 2
5 3
  4
1 1 5 6 9 5
3 3 3 7 6
3 7
3 6 8
3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 28/05/2018

ĐẶC BIỆT 729136
GIẢI NHẤT 42242
GIẢI NHÌ 71252
GIẢI BA 32872 71653
GIẢI TƯ 35826 12877 75078
65799 82351 22509 32891
GIẢI NĂM 1494
GIẢI SÁU 9695 2209 1124
GIẢI BẢY 290
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 9 9
1  
2 4 6
3 6
4 2
5 1 2 3
6  
7 2 2 7 8
8  
9 0 1 4 5 9
Đầu
Đuôi
9 0
5 9 1
4 5 7 7 2
5 3
2 9 4
9 5
2 3 6
7 7
7 8
0 0 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TTH gửi 8785