Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Tây Ninh - XSTN - Kết quả SXTN trực tiếp tại trường quay

KQXS Tây Ninh 23/11/2017

ĐẶC BIỆT 289742
GIẢI NHẤT 13177
GIẢI NHÌ 15729
GIẢI BA 91701 89427
GIẢI TƯ 89811 94456 57540
59265 48611 37667 33422
GIẢI NĂM 1017
GIẢI SÁU 3761 1475 2040
GIẢI BẢY 652
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 1
1 1 1 7
2 2 7 9
3  
4 0 0 2
5 2 6
6 1 5 7
7 5 7
8 3
9  
Đầu
Đuôi
4 4 0
0 1 1 6 1
2 4 5 2
8 3
  4
6 7 5
5 6
1 2 6 7 7
  8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 16/11/2017

ĐẶC BIỆT 497822
GIẢI NHẤT 79195
GIẢI NHÌ 22476
GIẢI BA 21371 08044
GIẢI TƯ 18164 61208 26975
48840 05709 21946 46629
GIẢI NĂM 4435
GIẢI SÁU 9521 3436 6822
GIẢI BẢY 419
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 8 9
1 9
2 1 2 2 9
3 5 6
4 0 4 6 8
5  
6 4
7 1 5 6
8  
9 5
Đầu
Đuôi
4 0
2 7 1
2 2 2
  3
4 6 4
3 7 9 5
3 4 7 6
  7
0 4 8
0 1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 09/11/2017

ĐẶC BIỆT 086155
GIẢI NHẤT 48018
GIẢI NHÌ 20619
GIẢI BA 72700 83178
GIẢI TƯ 40638 13270 77109
32149 77197 69507 89428
GIẢI NĂM 2806
GIẢI SÁU 5504 8948 2224
GIẢI BẢY 468
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 0 4 6 7 9
1 8 9
2 4 8
3 8
4 8 9
5 5
6 6 8
7 0 8
8  
9 7
Đầu
Đuôi
0 7 0
  1
  2
  3
0 2 4
5 5
0 6 6
0 9 7
1 2 3 4 6 7 8
0 1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 02/11/2017

ĐẶC BIỆT 975427
GIẢI NHẤT 24628
GIẢI NHÌ 94606
GIẢI BA 33969 13816
GIẢI TƯ 89089 97555 34720
64725 07058 26904 72902
GIẢI NĂM 0977
GIẢI SÁU 5375 5252 4726
GIẢI BẢY 884
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0 2 4 6
1 6
2 0 5 6 7 8
3 8
4  
5 2 5 8
6 9
7 5 7
8 4 9
9  
Đầu
Đuôi
2 0
  1
0 5 2
  3
0 8 4
2 5 7 5
0 1 2 6
2 7 7
2 3 5 8
6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785

KQXS Tây Ninh 26/10/2017

ĐẶC BIỆT 834019
GIẢI NHẤT 49631
GIẢI NHÌ 77737
GIẢI BA 23768 98569
GIẢI TƯ 54710 48092 87701
02882 82529 54412 03485
GIẢI NĂM 8398
GIẢI SÁU 6850 5406 6084
GIẢI BẢY 612
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 1 6 6
1 0 2 2 9
2 9
3 1 7
4  
5 0
6 8 9
7  
8 2 4 5
9 2 8
Đầu
Đuôi
1 5 0
0 3 1
1 1 8 9 2
  3
8 4
8 5
0 0 6
3 7
6 9 8
1 2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 TN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 TN gửi 8785