Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Sóc Trăng - XSST - Kết quả SXST trực tiếp tại trường quay

KQXS Sóc Trăng 22/11/2017

ĐẶC BIỆT 803401
GIẢI NHẤT 40410
GIẢI NHÌ 84127
GIẢI BA 64870 48814
GIẢI TƯ 69497 04744 14743
87309 36870 76772 76338
GIẢI NĂM 4437
GIẢI SÁU 9966 3822 8512
GIẢI BẢY 438
GIẢI TÁM 27
Đầu
Đuôi
0 1 9
1 0 2 4
2 2 7 7
3 7 8 8
4 3 4
5  
6 6
7 0 0 2
8  
9 7
Đầu
Đuôi
1 7 7 0
0 1
1 2 7 2
4 3
1 4 4
  5
6 6
2 2 3 9 7
3 3 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 15/11/2017

ĐẶC BIỆT 366831
GIẢI NHẤT 20309
GIẢI NHÌ 47680
GIẢI BA 56224 64736
GIẢI TƯ 33146 10707 20003
37926 59584 31448 52095
GIẢI NĂM 6282
GIẢI SÁU 7656 0987 5196
GIẢI BẢY 039
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0 3 7 9
1  
2 4 6
3 1 6 9
4 6 8
5 6
6 4
7  
8 0 2 4 7
9 5 6
Đầu
Đuôi
8 0
3 1
8 2
0 3
2 6 8 4
9 5
2 3 4 5 9 6
0 8 7
4 8
0 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 08/11/2017

ĐẶC BIỆT 788416
GIẢI NHẤT 93081
GIẢI NHÌ 34056
GIẢI BA 18121 28646
GIẢI TƯ 44356 90109 74770
37603 34928 54835 09171
GIẢI NĂM 8783
GIẢI SÁU 5759 5032 4756
GIẢI BẢY 672
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 3 6 9
1 6
2 1 8
3 2 5
4 6
5 6 6 6 9
6  
7 0 1 2
8 1 3
9  
Đầu
Đuôi
7 0
2 7 8 1
3 7 2
0 8 3
  4
3 5
0 1 4 5 5 5 6
  7
2 8
0 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 01/11/2017

ĐẶC BIỆT 035235
GIẢI NHẤT 74948
GIẢI NHÌ 63609
GIẢI BA 78492 81672
GIẢI TƯ 50086 57089 52930
38163 99000 88012 33116
GIẢI NĂM 0997
GIẢI SÁU 2228 2571 3017
GIẢI BẢY 452
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 0 9
1 2 6 7
2 8
3 0 5
4 8
5 2
6 3 3
7 1 2
8 6 9
9 2 7
Đầu
Đuôi
0 3 0
7 1
1 5 7 9 2
6 6 3
  4
3 5
1 8 6
1 9 7
2 4 8
0 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785