Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Sóc Trăng - XSST - Kết quả SXST trực tiếp tại trường quay

KQXS Sóc Trăng 13/09/2017

ĐẶC BIỆT 032148
GIẢI NHẤT 96349
GIẢI NHÌ 19796
GIẢI BA 64244 83945
GIẢI TƯ 89933 43086 90100
27817 19214 74269 58164
GIẢI NĂM 6171
GIẢI SÁU 5312 0888 3253
GIẢI BẢY 401
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 0 1
1 2 4 7
2  
3 3 6
4 4 5 8 9
5 3
6 4 9
7 1
8 6 8
9 6
Đầu
Đuôi
0 0
0 7 1
1 2
3 5 3
1 4 6 4
4 5
3 8 9 6
1 7
4 8 8
4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 06/09/2017

ĐẶC BIỆT 555968
GIẢI NHẤT 31958
GIẢI NHÌ 40182
GIẢI BA 76177 65320
GIẢI TƯ 03139 56122 00973
17756 45653 24278 66706
GIẢI NĂM 7250
GIẢI SÁU 4151 3986 4002
GIẢI BẢY 378
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0 2 6
1  
2 0 2
3 9
4  
5 0 1 3 6 8
6 8
7 3 7 8 8
8 2 6 6
9  
Đầu
Đuôi
2 5 0
5 1
0 2 8 2
5 7 3
  4
  5
0 5 8 8 6
7 7
5 6 7 7 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 30/08/2017

ĐẶC BIỆT 183554
GIẢI NHẤT 93957
GIẢI NHÌ 76819
GIẢI BA 04217 64188
GIẢI TƯ 73147 21563 50854
34818 02179 58005 65800
GIẢI NĂM 3401
GIẢI SÁU 4344 9394 3737
GIẢI BẢY 206
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 0 1 5 6
1 7 8 9
2  
3 0 7
4 4 7
5 4 4 7
6 3
7 9
8 8
9 4
Đầu
Đuôi
0 3 0
0 1
  2
6 3
4 5 5 9 4
0 5
0 6
1 3 4 5 7
1 8 8
1 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785

KQXS Sóc Trăng 23/08/2017

ĐẶC BIỆT 990639
GIẢI NHẤT 17712
GIẢI NHÌ 76014
GIẢI BA 67739 50434
GIẢI TƯ 82370 46587 21618
66870 50145 88570 00416
GIẢI NĂM 9279
GIẢI SÁU 8342 5089 4544
GIẢI BẢY 372
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0  
1 2 4 6 8
2 4
3 4 9 9
4 2 4 5
5  
6  
7 0 0 0 2 9
8 7 9
9  
Đầu
Đuôi
7 7 7 0
  1
1 4 7 2
  3
1 2 3 4 4
4 5
1 6
8 7
1 8
3 3 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 ST gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 ST gửi 8785