Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Quảng Trị - XSQT - Kết quả SXQT trực tiếp tại trường quay

KQXS Quảng Trị 15/03/2018

ĐẶC BIỆT 280820
GIẢI NHẤT 40001
GIẢI NHÌ 61442
GIẢI BA 61598 35287
GIẢI TƯ 70856 58121 25054
01068 78931 26475 29334
GIẢI NĂM 2812
GIẢI SÁU 0147 4757 9332
GIẢI BẢY 697
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 1 8
1 2
2 0 1
3 1 2 4
4 2 7
5 4 6 7
6 8
7 5
8 7
9 7 8
Đầu
Đuôi
2 0
0 2 3 1
1 3 4 2
  3
3 5 4
7 5
5 6
4 5 8 9 7
0 6 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 08/03/2018

ĐẶC BIỆT 580292
GIẢI NHẤT 62171
GIẢI NHÌ 46487
GIẢI BA 79591 65179
GIẢI TƯ 02409 91713 61506
77531 56971 36083 97587
GIẢI NĂM 0402
GIẢI SÁU 4135 6050 8885
GIẢI BẢY 828
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 2 6 9
1 1 3
2 8
3 1 5
4  
5 0
6  
7 1 1 9
8 3 5 7 7
9 1 2
Đầu
Đuôi
5 0
1 3 7 7 9 1
0 9 2
1 8 3
  4
3 8 5
0 6
8 8 7
2 8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 01/03/2018

ĐẶC BIỆT 862765
GIẢI NHẤT 97864
GIẢI NHÌ 49960
GIẢI BA 69746 56442
GIẢI TƯ 40051 96910 49882
35171 82768 78878 86382
GIẢI NĂM 7300
GIẢI SÁU 9254 6408 9495
GIẢI BẢY 839
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0 0 8
1 0
2 2
3 9
4 2 6
5 1 4
6 0 4 5 8
7 1 8
8 2 2
9 5
Đầu
Đuôi
0 1 6 0
5 7 1
2 4 8 8 2
  3
5 6 4
6 9 5
4 6
  7
0 6 7 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 22/02/2018

ĐẶC BIỆT 939882
GIẢI NHẤT 66623
GIẢI NHÌ 58220
GIẢI BA 59424 50932
GIẢI TƯ 32709 31971 02804
79861 70549 00897 90296
GIẢI NĂM 7736
GIẢI SÁU 1940 6400 0160
GIẢI BẢY 476
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 0 4 9
1  
2 0 3 4
3 2 6
4 0 9
5  
6 0 1
7 1 6
8 2 3
9 6 7
Đầu
Đuôi
0 2 4 6 0
6 7 1
3 8 2
2 8 3
0 2 4
  5
3 7 9 6
9 7
  8
0 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785