Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

kết quả XS Quảng Trị - XSQT - Kết quả SXQT trực tiếp tại trường quay

KQXS Quảng Trị 17/08/2017

ĐẶC BIỆT 971117
GIẢI NHẤT 41936
GIẢI NHÌ 88000
GIẢI BA 47319 37005
GIẢI TƯ 70542 65287 59721
95782 74682 51807 78048
GIẢI NĂM 5538
GIẢI SÁU 6531 5765 8551
GIẢI BẢY 927
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0 0 5 7
1 7 9
2 1 7
3 1 6 8
4 2 8
5 1
6 4 5
7  
8 2 2 7
9  
Đầu
Đuôi
0 0
2 3 5 1
4 8 8 2
  3
6 4
0 6 5
3 6
0 1 2 8 7
3 4 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 10/08/2017

ĐẶC BIỆT 300292
GIẢI NHẤT 70883
GIẢI NHÌ 26644
GIẢI BA 02113 85107
GIẢI TƯ 49658 13641 22409
24804 67250 35694 25096
GIẢI NĂM 3683
GIẢI SÁU 1748 2836 6843
GIẢI BẢY 897
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0 4 7 9
1 3
2  
3 2 6
4 1 3 4 8
5 0 8
6  
7  
8 3 3
9 2 4 6 7
Đầu
Đuôi
5 0
4 1
3 9 2
1 4 8 8 3
0 4 9 4
  5
3 9 6
0 9 7
4 5 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 03/08/2017

ĐẶC BIỆT 650752
GIẢI NHẤT 24610
GIẢI NHÌ 20060
GIẢI BA 97062 20511
GIẢI TƯ 37435 79462 95353
65333 02251 75088 77181
GIẢI NĂM 2776
GIẢI SÁU 7121 5103 3952
GIẢI BẢY 418
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 3
1 0 1 8
2 1
3 3 5
4  
5 1 2 2 3
6 0 2 2 7
7 6
8 1 8
9  
Đầu
Đuôi
1 6 0
1 2 5 8 1
5 5 6 6 2
0 3 5 3
  4
3 5
7 6
6 7
1 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 27/07/2017

ĐẶC BIỆT 272365
GIẢI NHẤT 69132
GIẢI NHÌ 01486
GIẢI BA 52203 77167
GIẢI TƯ 53669 01917 00340
11401 21806 83015 45246
GIẢI NĂM 6611
GIẢI SÁU 6874 6702 2478
GIẢI BẢY 042
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 1 2 3 6
1 1 5 7
2  
3 2
4 0 2 5 6
5  
6 5 7 9
7 4 8
8 6
9  
Đầu
Đuôi
4 0
0 1 1
0 3 4 2
0 3
7 4
1 4 6 5
0 4 8 6
1 6 7
7 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785