Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Quảng Trị - XSQT - Kết quả SXQT trực tiếp tại trường quay

KQXS Quảng Trị 18/01/2018

ĐẶC BIỆT 717522
GIẢI NHẤT 07232
GIẢI NHÌ 18960
GIẢI BA 46894 81597
GIẢI TƯ 01830 49297 28127
31116 46364 44518 23605
GIẢI NĂM 0168
GIẢI SÁU 2693 9627 8257
GIẢI BẢY 810
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 5
1 0 6 8
2 2 7 7
3 0 2
4  
5 7
6 0 4 8
7  
8 4
9 3 4 7 7
Đầu
Đuôi
1 3 6 0
  1
2 3 2
9 3
6 8 9 4
0 5
1 6
2 2 5 9 9 7
1 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 11/01/2018

ĐẶC BIỆT 188861
GIẢI NHẤT 22033
GIẢI NHÌ 01637
GIẢI BA 85784 01773
GIẢI TƯ 13240 62391 16304
38457 32368 07412 75465
GIẢI NĂM 6878
GIẢI SÁU 4550 6484 7604
GIẢI BẢY 926
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 4 4
1 2
2 6
3 3 7
4 0
5 0 7
6 1 5 8
7 3 8
8 4 4
9 0 1
Đầu
Đuôi
4 5 9 0
6 9 1
1 2
3 7 3
0 0 8 8 4
6 5
2 6
3 5 7
6 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 04/01/2018

ĐẶC BIỆT 843493
GIẢI NHẤT 63546
GIẢI NHÌ 49224
GIẢI BA 51950 92381
GIẢI TƯ 11956 54697 81676
57620 58900 74229 74137
GIẢI NĂM 4273
GIẢI SÁU 4323 1759 0038
GIẢI BẢY 467
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 0
1 7
2 0 3 4 9
3 7 8
4 6
5 0 6 9
6 7
7 3 6
8 1
9 3 7
Đầu
Đuôi
0 2 5 0
8 1
  2
2 7 9 3
2 4
  5
4 5 7 6
1 3 6 9 7
3 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 28/12/2017

ĐẶC BIỆT 343161
GIẢI NHẤT 64175
GIẢI NHÌ 79527
GIẢI BA 08360 53419
GIẢI TƯ 01628 13620 74748
41490 31185 24288 61340
GIẢI NĂM 9523
GIẢI SÁU 2768 4058 3610
GIẢI BẢY 578
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0  
1 0 9
2 0 3 7 8
3  
4 0 8
5 8
6 0 1 8
7 5 8
8 5 8
9 0 6
Đầu
Đuôi
1 2 4 6 9 0
6 1
  2
2 3
  4
7 8 5
9 6
2 7
2 4 5 6 7 8 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785

KQXS Quảng Trị 21/12/2017

ĐẶC BIỆT 312863
GIẢI NHẤT 96340
GIẢI NHÌ 34336
GIẢI BA 54960 97755
GIẢI TƯ 52725 71976 16980
01652 43700 96349 65003
GIẢI NĂM 7918
GIẢI SÁU 0680 2390 6398
GIẢI BẢY 949
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 0 3
1 8
2 5
3 6
4 0 9 9
5 2 5
6 0 3
7 6
8 0 0 4
9 0 8
Đầu
Đuôi
0 4 6 8 8 9 0
  1
5 2
0 6 3
8 4
2 5 5
3 7 6
  7
1 9 8
4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QT gửi 8785