Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

kết quả XS Quảng Nam - XSQNM - Kết quả SXQNM trực tiếp tại trường quay

KQXS Quảng Nam 17/10/2017

ĐẶC BIỆT 204042
GIẢI NHẤT 77531
GIẢI NHÌ 45757
GIẢI BA 91193 74576
GIẢI TƯ 94557 38207 71599
47072 51068 26292 77372
GIẢI NĂM 6794
GIẢI SÁU 8319 8658 9672
GIẢI BẢY 906
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 6 7
1 9
2  
3 1
4 2
5 7 7 8
6 8
7 2 2 2 6
8  
9 0 2 3 4 9
Đầu
Đuôi
9 0
3 1
4 7 7 7 9 2
9 3
9 4
  5
0 7 6
0 5 5 7
5 6 8
1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNM gửi 8785

KQXS Quảng Nam 10/10/2017

ĐẶC BIỆT 728106
GIẢI NHẤT 18669
GIẢI NHÌ 36487
GIẢI BA 99702 10142
GIẢI TƯ 78152 12938 31963
57387 85146 04418 99395
GIẢI NĂM 4151
GIẢI SÁU 5367 7079 1938
GIẢI BẢY 817
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 2 3 6
1 7 8
2  
3 8 8
4 2 6
5 1 2
6 3 7 9
7 9
8 7 7
9 5
Đầu
Đuôi
  0
5 1
0 4 5 2
0 6 3
  4
9 5
0 4 6
1 6 8 8 7
1 3 3 8
6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNM gửi 8785

KQXS Quảng Nam 03/10/2017

ĐẶC BIỆT 752503
GIẢI NHẤT 82809
GIẢI NHÌ 57343
GIẢI BA 02076 21300
GIẢI TƯ 75389 09235 25051
55529 81691 83161 92619
GIẢI NĂM 1745
GIẢI SÁU 5348 5039 6014
GIẢI BẢY 000
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 0 0 3 9
1 4 9
2 9
3 5 9
4 3 3 5 8
5 1
6 1
7 6
8 9
9 1
Đầu
Đuôi
0 0 0
5 6 9 1
  2
0 4 4 3
1 4
3 4 5
7 6
  7
4 8
0 1 2 3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNM gửi 8785

KQXS Quảng Nam 26/09/2017

ĐẶC BIỆT 334890
GIẢI NHẤT 36872
GIẢI NHÌ 43110
GIẢI BA 85393 08070
GIẢI TƯ 36579 23946 74694
83711 99565 42958 61310
GIẢI NĂM 3546
GIẢI SÁU 7066 9749 3178
GIẢI BẢY 264
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0  
1 0 0 1
2  
3  
4 6 6 9
5 8
6 4 5 6 8
7 0 2 8 9
8  
9 0 3 4
Đầu
Đuôi
1 1 7 9 0
1 1
7 2
9 3
6 9 4
6 5
4 4 6 6
  7
5 6 7 8
4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNM gửi 8785