Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Quảng Ngãi - XSQNI - Kết quả SXQNI trực tiếp tại trường quay

KQXS Quảng Ngãi 18/11/2017

ĐẶC BIỆT 398487
GIẢI NHẤT 43827
GIẢI NHÌ 38461
GIẢI BA 56332 41916
GIẢI TƯ 39752 51062 33063
89375 83765 83205 65310
GIẢI NĂM 5864
GIẢI SÁU 6469 4795 4250
GIẢI BẢY 437
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 5
1 0 6
2 7
3 0 2 7
4  
5 0 2
6 1 2 3 4 5 9
7 5
8 7
9 5
Đầu
Đuôi
1 3 5 0
6 1
3 5 6 2
6 3
6 4
0 6 7 9 5
1 6
2 3 8 7
  8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 11/11/2017

ĐẶC BIỆT 438842
GIẢI NHẤT 06475
GIẢI NHÌ 90546
GIẢI BA 45974 84647
GIẢI TƯ 34543 75061 63464
06635 33853 00077 42769
GIẢI NĂM 5709
GIẢI SÁU 8381 4929 2295
GIẢI BẢY 277
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 9
1  
2 9
3 5
4 2 3 6 7
5 3
6 1 4 9
7 1 4 5 7 7
8 1
9 5
Đầu
Đuôi
  0
6 7 8 1
4 2
4 5 3
6 7 4
3 7 9 5
4 6
4 7 7 7
  8
0 2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 04/11/2017

ĐẶC BIỆT 528162
GIẢI NHẤT 14377
GIẢI NHÌ 45261
GIẢI BA 97611 63997
GIẢI TƯ 37743 74942 52474
69949 88545 57948 03331
GIẢI NĂM 8433
GIẢI SÁU 1229 0775 3456
GIẢI BẢY 929
GIẢI TÁM 50
Đầu
Đuôi
0  
1 1
2 9 9
3 1 3
4 2 3 5 8 9
5 0 6
6 1 2
7 4 5 7
8  
9 7
Đầu
Đuôi
5 0
1 3 6 1
4 6 2
3 4 3
7 4
4 7 5
5 6
7 9 7
4 8
2 2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 28/10/2017

ĐẶC BIỆT 152079
GIẢI NHẤT 33275
GIẢI NHÌ 50316
GIẢI BA 06860 57961
GIẢI TƯ 63160 86226 85421
90440 81475 07770 44373
GIẢI NĂM 6712
GIẢI SÁU 4185 8701 4643
GIẢI BẢY 255
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 1
1 2 6
2 1 6
3  
4 0 3
5 3 5
6 0 0 1
7 0 3 5 5 9
8 5
9  
Đầu
Đuôi
4 6 6 7 0
0 2 6 1
1 2
4 5 7 3
  4
5 7 7 8 5
1 2 6
  7
  8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785