Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Quảng Ngãi - XSQNI - Kết quả SXQNI trực tiếp tại trường quay

KQXS Quảng Ngãi 19/05/2018

ĐẶC BIỆT 279954
GIẢI NHẤT 72473
GIẢI NHÌ 70516
GIẢI BA 83828 13640
GIẢI TƯ 61685 33465 36200
69804 21590 25520 96466
GIẢI NĂM 1434
GIẢI SÁU 2767 0275 1991
GIẢI BẢY 480
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 6
2 0 8
3 4
4 0
5 4
6 5 6 7
7 3 5 5
8 0 5
9 0 1
Đầu
Đuôi
0 2 4 8 9 0
9 1
  2
7 3
0 3 5 4
6 7 7 8 5
1 6 6
6 7
2 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 12/05/2018

ĐẶC BIỆT 881016
GIẢI NHẤT 92565
GIẢI NHÌ 10561
GIẢI BA 43413 57189
GIẢI TƯ 89523 28955 64451
39208 18227 57677 36161
GIẢI NĂM 9411
GIẢI SÁU 3565 2986 6203
GIẢI BẢY 124
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 3 8
1 1 3 6
2 3 4 7
3  
4  
5 1 5
6 0 1 1 5 5
7 7
8 6 9
9  
Đầu
Đuôi
6 0
1 5 6 6 1
  2
0 1 2 3
2 4
5 6 6 5
1 8 6
2 7 7
0 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 05/05/2018

ĐẶC BIỆT 221291
GIẢI NHẤT 03573
GIẢI NHÌ 56971
GIẢI BA 76925 56577
GIẢI TƯ 56350 71133 83887
60693 65382 54356 80120
GIẢI NĂM 6314
GIẢI SÁU 4031 4922 9434
GIẢI BẢY 110
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0  
1 0 4
2 0 2 5
3 1 3 4
4  
5 0 6
6 3
7 1 3 7
8 2 7
9 1 3
Đầu
Đuôi
1 2 5 0
3 7 9 1
2 8 2
3 6 7 9 3
1 3 4
2 5
5 6
7 8 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 28/04/2018

ĐẶC BIỆT 448851
GIẢI NHẤT 50996
GIẢI NHÌ 36579
GIẢI BA 14061 18454
GIẢI TƯ 56469 30037 25214
67898 19493 83342 59873
GIẢI NĂM 6777
GIẢI SÁU 9474 7424 8048
GIẢI BẢY 348
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0  
1 4
2 4
3 7
4 2 8 8
5 1 3 4
6 1 9
7 3 4 7 9
8  
9 3 6 8
Đầu
Đuôi
  0
5 6 1
4 2
5 7 9 3
1 2 5 7 4
  5
9 6
3 7 7
4 4 9 8
6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785