Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

kết quả XS Quảng Ngãi - XSQNI - Kết quả SXQNI trực tiếp tại trường quay

KQXS Quảng Ngãi 19/08/2017

ĐẶC BIỆT 382846
GIẢI NHẤT 46927
GIẢI NHÌ 40719
GIẢI BA 19381 70007
GIẢI TƯ 77415 04505 46314
13621 51805 98904 04329
GIẢI NĂM 3682
GIẢI SÁU 4510 4008 4286
GIẢI BẢY 626
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 4 5 5 7 8
1 0 4 5 9
2 1 3 6 7 9
3  
4 6
5  
6  
7  
8 1 2 6
9  
Đầu
Đuôi
1 0
2 8 1
8 2
2 3
0 1 4
0 0 1 5
2 4 8 6
0 2 7
0 8
1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 12/08/2017

ĐẶC BIỆT 959214
GIẢI NHẤT 30971
GIẢI NHÌ 53589
GIẢI BA 24690 33106
GIẢI TƯ 87146 83507 45527
77497 58491 50919 28217
GIẢI NĂM 0148
GIẢI SÁU 2482 7503 0617
GIẢI BẢY 305
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 3 5 6 7
1 3 4 7 7 9
2 7
3  
4 6 8
5  
6  
7 1
8 2 9
9 0 1 7
Đầu
Đuôi
9 0
7 9 1
8 2
0 1 3
1 4
0 5
0 4 6
0 1 1 2 9 7
4 8
1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 05/08/2017

ĐẶC BIỆT 321966
GIẢI NHẤT 15767
GIẢI NHÌ 29808
GIẢI BA 47704 18785
GIẢI TƯ 73089 61299 15678
95566 03083 07512 56411
GIẢI NĂM 8956
GIẢI SÁU 2793 7334 6195
GIẢI BẢY 816
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 4 8
1 1 2 6 7
2  
3 4
4  
5 6
6 6 6 7
7 8
8 3 5 9
9 3 5 9
Đầu
Đuôi
  0
1 1
1 2
8 9 3
0 3 4
8 9 5
1 5 6 6 6
1 6 7
0 7 8
8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 29/07/2017

ĐẶC BIỆT 218874
GIẢI NHẤT 92610
GIẢI NHÌ 26533
GIẢI BA 74497 37198
GIẢI TƯ 93737 08302 44707
14052 43327 19169 64298
GIẢI NĂM 4773
GIẢI SÁU 4964 9758 6710
GIẢI BẢY 884
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0 2 7
1 0 0
2 7
3 3 7
4  
5 2 8
6 2 4 9
7 3 4
8 4
9 7 8 8
Đầu
Đuôi
1 1 0
  1
0 5 6 2
3 7 3
6 7 8 4
  5
  6
0 2 3 9 7
5 9 9 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 22/07/2017

ĐẶC BIỆT 742480
GIẢI NHẤT 68151
GIẢI NHÌ 73755
GIẢI BA 24933 67395
GIẢI TƯ 48299 44743 89351
43925 30410 61003 52459
GIẢI NĂM 6860
GIẢI SÁU 3805 2276 2008
GIẢI BẢY 826
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 3 5 8
1 0
2 5 6
3 3
4 3
5 1 1 5 9
6 0
7 6
8 0
9 5 9
Đầu
Đuôi
0 1 6 8 0
5 5 1
  2
0 3 4 3
  4
0 2 5 9 5
2 7 6
  7
0 8
5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785