Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Quảng Ngãi - XSQNI - Kết quả SXQNI trực tiếp tại trường quay

KQXS Quảng Ngãi 17/03/2018

ĐẶC BIỆT 809491
GIẢI NHẤT 79149
GIẢI NHÌ 88907
GIẢI BA 27032 78584
GIẢI TƯ 08803 63547 59830
54355 29520 69224 29000
GIẢI NĂM 6018
GIẢI SÁU 8765 2448 5032
GIẢI BẢY 900
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 0 0 3 7
1 6 8
2 0 4
3 0 2 2
4 7 8 9
5 5
6 5
7  
8 4
9 1
Đầu
Đuôi
0 0 2 3 0
9 1
3 3 2
0 3
2 8 4
5 6 5
1 6
0 4 7
1 4 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 10/03/2018

ĐẶC BIỆT 397991
GIẢI NHẤT 41454
GIẢI NHÌ 72244
GIẢI BA 43734 22480
GIẢI TƯ 59733 17305 52829
32277 69131 93537 94592
GIẢI NĂM 3910
GIẢI SÁU 0662 4507 4841
GIẢI BẢY 643
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0 5 7
1 0
2 9
3 1 3 4 7
4 1 3 4 9
5 4
6 2
7 7
8 0
9 1 2
Đầu
Đuôi
1 8 0
3 4 9 1
6 9 2
3 4 3
3 4 5 4
0 5
  6
0 3 7 7
  8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 03/03/2018

ĐẶC BIỆT 752590
GIẢI NHẤT 74044
GIẢI NHÌ 23173
GIẢI BA 55554 79460
GIẢI TƯ 63985 18468 50018
18397 39219 83419 69140
GIẢI NĂM 4800
GIẢI SÁU 2589 1315 5723
GIẢI BẢY 935
GIẢI TÁM 25
Đầu
Đuôi
0 0
1 5 8 9 9
2 3 5
3 5
4 0 4
5 4
6 0 8
7 3
8 5 9
9 0 7
Đầu
Đuôi
0 4 6 9 0
  1
  2
2 7 3
4 5 4
1 2 3 8 5
  6
9 7
1 6 8
1 1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 24/02/2018

ĐẶC BIỆT 004902
GIẢI NHẤT 85000
GIẢI NHÌ 24794
GIẢI BA 93905 59161
GIẢI TƯ 24994 25579 42831
96400 76176 65713 97089
GIẢI NĂM 5638
GIẢI SÁU 4741 8047 0920
GIẢI BẢY 442
GIẢI TÁM 61
Đầu
Đuôi
0 0 0 2 5
1 3
2 0
3 1 8
4 1 2 7
5  
6 1 1
7 6 9
8 9
9 4 4
Đầu
Đuôi
0 0 2 0
3 4 6 6 1
0 4 2
1 3
9 9 4
0 5
7 6
4 7
3 8
7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QNI gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QNI gửi 8785