Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Quảng Bình - XSQB - Kết quả SXQB trực tiếp tại trường quay

KQXS Quảng Bình 21/06/2018

ĐẶC BIỆT 465818
GIẢI NHẤT 99604
GIẢI NHÌ 06472
GIẢI BA 72121 57249
GIẢI TƯ 90802 99991 45543
07647 83171 00436 01495
GIẢI NĂM 4238
GIẢI SÁU 6800 1395 1343
GIẢI BẢY 967
GIẢI TÁM 36
Đầu
Đuôi
0 0 2 4
1 8
2 1
3 6 6 8
4 3 3 7 9
5  
6 7
7 1 2
8  
9 1 5 5
Đầu
Đuôi
0 0
2 7 9 1
0 7 2
4 4 3
0 4
9 9 5
3 3 6
4 6 7
1 3 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 14/06/2018

ĐẶC BIỆT 051495
GIẢI NHẤT 16203
GIẢI NHÌ 80703
GIẢI BA 32042 12968
GIẢI TƯ 06115 96281 11094
25822 88051 00394 54354
GIẢI NĂM 0118
GIẢI SÁU 8256 3853 0745
GIẢI BẢY 223
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 3 3
1 5 8
2 2 3
3  
4 2 5
5 1 3 4 6
6 8
7  
8 1 4
9 4 4 5
Đầu
Đuôi
  0
5 8 1
2 4 2
0 0 2 5 3
5 8 9 9 4
1 4 9 5
5 6
  7
1 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 07/06/2018

ĐẶC BIỆT 942549
GIẢI NHẤT 37174
GIẢI NHÌ 10919
GIẢI BA 55917 62817
GIẢI TƯ 61129 58480 94356
96101 42858 24571 24954
GIẢI NĂM 4014
GIẢI SÁU 3367 8729 0561
GIẢI BẢY 044
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0 1
1 4 7 7 9
2 9 9
3  
4 1 4 9
5 4 6 8
6 1 7
7 1 4
8 0
9  
Đầu
Đuôi
8 0
0 4 6 7 1
  2
  3
1 4 5 7 4
  5
5 6
1 1 6 7
5 8
1 2 2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 31/05/2018

ĐẶC BIỆT 574709
GIẢI NHẤT 42892
GIẢI NHÌ 36630
GIẢI BA 36176 86319
GIẢI TƯ 81204 55656 85071
53223 68743 48687 63816
GIẢI NĂM 4006
GIẢI SÁU 3540 2590 8064
GIẢI BẢY 012
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0 4 6 9
1 2 6 9
2 3
3 0
4 0 3
5 6
6 4
7 1 6 8
8 7
9 0 2
Đầu
Đuôi
3 4 9 0
7 1
1 9 2
2 4 3
0 6 4
  5
0 1 5 7 6
8 7
7 8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785

KQXS Quảng Bình 24/05/2018

ĐẶC BIỆT 672394
GIẢI NHẤT 60121
GIẢI NHÌ 75688
GIẢI BA 73145 58035
GIẢI TƯ 52668 50895 28546
98872 27267 80934 39122
GIẢI NĂM 1136
GIẢI SÁU 9719 5533 8982
GIẢI BẢY 935
GIẢI TÁM 46
Đầu
Đuôi
0  
1 9
2 1 2
3 3 4 5 5 6
4 5 6 6
5  
6 7 8
7 2
8 2 8
9 4 5
Đầu
Đuôi
  0
2 1
2 7 8 2
3 3
3 9 4
3 3 4 9 5
3 4 4 6
6 7
6 8 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 QB gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 QB gửi 8785