Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Phú Yên - XSPY - Kết quả SXPY trực tiếp tại trường quay

KQXS Phú Yên 18/06/2018

ĐẶC BIỆT 554472
GIẢI NHẤT 26488
GIẢI NHÌ 85295
GIẢI BA 90492 64891
GIẢI TƯ 21093 21316 96322
41063 08015 92373 97030
GIẢI NĂM 0425
GIẢI SÁU 5509 0413 0188
GIẢI BẢY 208
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 8 9
1 0 3 5 6
2 2 5
3 0
4  
5  
6 3
7 2 3
8 8 8
9 1 2 3 5
Đầu
Đuôi
1 3 0
9 1
2 7 9 2
1 6 7 9 3
  4
1 2 9 5
1 6
  7
0 8 8 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 11/06/2018

ĐẶC BIỆT 724086
GIẢI NHẤT 80861
GIẢI NHÌ 89499
GIẢI BA 30144 78696
GIẢI TƯ 85954 37524 96819
13064 53224 24829 87195
GIẢI NĂM 0882
GIẢI SÁU 6785 6107 4714
GIẢI BẢY 706
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0 6 7
1 4 9
2 4 4 9
3  
4 4
5 4
6 1 4
7  
8 2 5 6 9
9 5 6 9
Đầu
Đuôi
  0
6 1
8 2
  3
1 2 2 4 5 6 4
8 9 5
0 8 9 6
0 7
  8
1 2 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 04/06/2018

ĐẶC BIỆT 055790
GIẢI NHẤT 85164
GIẢI NHÌ 51355
GIẢI BA 77108 08847
GIẢI TƯ 80488 36133 24324
72929 67480 03772 48473
GIẢI NĂM 3628
GIẢI SÁU 0686 6749 4650
GIẢI BẢY 997
GIẢI TÁM 81
Đầu
Đuôi
0 8
1  
2 4 8 9
3 3
4 7 9
5 0 5
6 4
7 2 3
8 0 1 6 8
9 0 7
Đầu
Đuôi
5 8 9 0
8 1
7 2
3 7 3
2 6 4
5 5
8 6
4 9 7
0 2 8 8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 28/05/2018

ĐẶC BIỆT 862143
GIẢI NHẤT 02203
GIẢI NHÌ 40072
GIẢI BA 97271 63461
GIẢI TƯ 48008 89733 60087
58729 65368 20528 97178
GIẢI NĂM 2305
GIẢI SÁU 5097 0944 1833
GIẢI BẢY 025
GIẢI TÁM 15
Đầu
Đuôi
0 3 5 8
1 5
2 5 8 9
3 3 3
4 3 4
5  
6 1 8
7 1 2 8
8 7
9 7
Đầu
Đuôi
  0
6 7 1
7 2
0 3 3 4 3
4 4
0 1 2 5
  6
8 9 7
0 2 6 7 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785