Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Phú Yên - XSPY - Kết quả SXPY trực tiếp tại trường quay

KQXS Phú Yên 12/02/2018

ĐẶC BIỆT 264621
GIẢI NHẤT 89462
GIẢI NHÌ 33086
GIẢI BA 34800 40931
GIẢI TƯ 43635 93027 53891
35394 88135 33653 20871
GIẢI NĂM 4526
GIẢI SÁU 3784 0334 2071
GIẢI BẢY 115
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0 0
1 5
2 1 6 7
3 1 4 5 5
4  
5 3
6 2
7 1 1 4
8 4 6
9 1 4
Đầu
Đuôi
0 0
2 3 7 7 9 1
6 2
5 3
3 7 8 9 4
1 3 3 5
2 8 6
2 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 05/02/2018

ĐẶC BIỆT 603990
GIẢI NHẤT 78565
GIẢI NHÌ 79684
GIẢI BA 23095 66211
GIẢI TƯ 30612 31951 90438
25976 71215 18881 72759
GIẢI NĂM 5260
GIẢI SÁU 0686 3256 6388
GIẢI BẢY 626
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 4
1 1 2 5
2 6
3 8
4  
5 1 6 9
6 0 5
7 6
8 1 4 6 8
9 0 5
Đầu
Đuôi
6 9 0
1 5 8 1
1 2
  3
0 8 4
1 6 9 5
2 5 7 8 6
  7
3 8 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 29/01/2018

ĐẶC BIỆT 624921
GIẢI NHẤT 01412
GIẢI NHÌ 90593
GIẢI BA 02286 53607
GIẢI TƯ 28049 94856 82237
41078 17712 88860 01492
GIẢI NĂM 4269
GIẢI SÁU 7065 1706 4026
GIẢI BẢY 729
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 6 7
1 2 2
2 1 6 9
3 7
4 9
5 6
6 0 5 9
7 8
8 6
9 2 3
Đầu
Đuôi
0 6 0
2 1
1 1 9 2
9 3
  4
6 5
0 2 5 8 6
0 3 7
7 8
2 4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785

KQXS Phú Yên 22/01/2018

ĐẶC BIỆT 087310
GIẢI NHẤT 59651
GIẢI NHÌ 93625
GIẢI BA 19183 06751
GIẢI TƯ 29625 10375 53095
38546 24215 72238 35556
GIẢI NĂM 4386
GIẢI SÁU 7557 3812 3055
GIẢI BẢY 734
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0  
1 0 2 5
2 5 5
3 4 8
4 5 6
5 1 1 5 6 7
6  
7 5
8 3 6
9 5
Đầu
Đuôi
1 0
5 5 1
1 2
8 3
3 4
1 2 2 4 5 7 9 5
4 5 8 6
5 7
3 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 PY gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 PY gửi 8785