Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Ninh Thuận - XSNT - Kết quả SXNT trực tiếp tại trường quay

KQXS Ninh Thuận 15/09/2017

ĐẶC BIỆT 066250
GIẢI NHẤT 13442
GIẢI NHÌ 76329
GIẢI BA 74019 92388
GIẢI TƯ 07901 49288 55109
02693 42416 96393 98763
GIẢI NĂM 0946
GIẢI SÁU 9003 1069 9829
GIẢI BẢY 432
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 1 3 9
1 6 9
2 9 9
3 2 4
4 2 6
5 0
6 3 9
7  
8 8 8
9 3 3
Đầu
Đuôi
5 0
0 1
3 4 2
0 6 9 9 3
3 4
  5
1 4 6
  7
8 8 8
0 1 2 2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 08/09/2017

ĐẶC BIỆT 321622
GIẢI NHẤT 08387
GIẢI NHÌ 70399
GIẢI BA 81510 75463
GIẢI TƯ 62926 51555 27625
67539 16319 59930 35634
GIẢI NĂM 9092
GIẢI SÁU 4331 3354 8915
GIẢI BẢY 910
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0  
1 0 0 5 9
2 2 5 6
3 0 1 4 9
4 5
5 4 5
6 3
7  
8 7
9 2 9
Đầu
Đuôi
1 1 3 0
3 1
2 9 2
6 3
3 5 4
1 2 4 5 5
2 6
8 7
  8
1 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 01/09/2017

ĐẶC BIỆT 113395
GIẢI NHẤT 93074
GIẢI NHÌ 79711
GIẢI BA 52539 56867
GIẢI TƯ 77621 12579 16064
49140 70325 47523 14228
GIẢI NĂM 3795
GIẢI SÁU 3770 9869 7788
GIẢI BẢY 276
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0  
1 1
2 1 3 5 8
3 8 9
4 0
5  
6 4 7 9
7 0 4 6 9
8 8
9 5 5
Đầu
Đuôi
4 7 0
1 2 1
  2
2 3
6 7 4
2 9 9 5
7 6
6 7
2 3 8 8
3 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785

KQXS Ninh Thuận 25/08/2017

ĐẶC BIỆT 219012
GIẢI NHẤT 07586
GIẢI NHÌ 41611
GIẢI BA 06567 22252
GIẢI TƯ 07842 68660 29897
86497 56663 19279 76739
GIẢI NĂM 7297
GIẢI SÁU 2426 5060 2661
GIẢI BẢY 007
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 7
1 1 2
2 6
3 9
4 2
5 2
6 0 0 1 3 7
7 1 9
8 6
9 7 7 7
Đầu
Đuôi
6 6 0
1 6 7 1
1 4 5 2
6 3
  4
  5
2 8 6
0 6 9 9 9 7
  8
3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 NT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 NT gửi 8785