Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Long An - XSLA - Kết quả SXLA trực tiếp tại trường quay

KQXS Long An 13/01/2018

ĐẶC BIỆT 527008
GIẢI NHẤT 67734
GIẢI NHÌ 00201
GIẢI BA 67623 32920
GIẢI TƯ 64113 51576 54463
92473 16231 01989 35105
GIẢI NĂM 1329
GIẢI SÁU 9115 1239 0790
GIẢI BẢY 549
GIẢI TÁM 82
Đầu
Đuôi
0 1 5 8
1 3 5
2 0 3 9
3 1 4 9
4 9
5  
6 3
7 3 6
8 2 9
9 0
Đầu
Đuôi
2 9 0
0 3 1
8 2
1 2 6 7 3
3 4
0 1 5
7 6
  7
0 8
2 3 4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 06/01/2018

ĐẶC BIỆT 405014
GIẢI NHẤT 75870
GIẢI NHÌ 58115
GIẢI BA 70774 26121
GIẢI TƯ 47266 13449 44905
31067 82005 05154 30640
GIẢI NĂM 6423
GIẢI SÁU 8242 3800 2535
GIẢI BẢY 176
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 0 5 5
1 4 5
2 1 3
3 5
4 0 2 9
5 4
6 6 7
7 0 4 6
8  
9 6
Đầu
Đuôi
0 4 7 0
2 1
4 2
2 3
1 5 7 4
0 0 1 3 5
6 7 9 6
6 7
  8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 30/12/2017

ĐẶC BIỆT 243203
GIẢI NHẤT 09776
GIẢI NHÌ 04941
GIẢI BA 39516 86698
GIẢI TƯ 21743 42808 91790
48061 85894 71527 65919
GIẢI NĂM 3467
GIẢI SÁU 5936 0959 9726
GIẢI BẢY 456
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0 3 8
1 6 9
2 6 7
3 6
4 1 3
5 6 9
6 1 7
7 6 8
8  
9 0 4 8
Đầu
Đuôi
9 0
4 6 1
  2
0 4 3
9 4
  5
1 2 3 5 7 6
2 6 7
0 7 9 8
1 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 23/12/2017

ĐẶC BIỆT 468484
GIẢI NHẤT 84761
GIẢI NHÌ 15397
GIẢI BA 10747 47655
GIẢI TƯ 95712 36030 74293
31545 10501 25969 93204
GIẢI NĂM 7946
GIẢI SÁU 7845 4532 2765
GIẢI BẢY 446
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 1 4
1 2
2  
3 0 2
4 5 5 6 6 7
5 5
6 1 5 9
7 6
8 4
9 3 7
Đầu
Đuôi
3 0
0 6 1
1 3 2
9 3
0 8 4
4 4 5 6 5
4 4 7 6
4 9 7
  8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785