Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Long An - XSLA - Kết quả SXLA trực tiếp tại trường quay

KQXS Long An 19/05/2018

ĐẶC BIỆT 837750
GIẢI NHẤT 61654
GIẢI NHÌ 77597
GIẢI BA 73601 41346
GIẢI TƯ 19768 39593 20176
30489 56486 35945 43822
GIẢI NĂM 3501
GIẢI SÁU 6800 7666 9936
GIẢI BẢY 844
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 0 1 1
1  
2 2
3 6
4 4 5 6
5 0 4
6 6 8
7 2 6
8 6 9
9 3 7
Đầu
Đuôi
0 5 0
0 0 1
2 7 2
9 3
4 5 4
4 5
3 4 6 7 8 6
9 7
6 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 12/05/2018

ĐẶC BIỆT 425911
GIẢI NHẤT 85610
GIẢI NHÌ 77693
GIẢI BA 92903 26848
GIẢI TƯ 54361 79375 28698
45210 36092 51498 22663
GIẢI NĂM 2610
GIẢI SÁU 3501 3015 2676
GIẢI BẢY 280
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 0 0 0 1 5
2  
3  
4 8
5  
6 1 3
7 5 6
8 0 0
9 2 3 8 8
Đầu
Đuôi
1 1 1 8 8 0
0 1 6 1
9 2
0 6 9 3
  4
1 7 5
7 6
  7
4 9 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 05/05/2018

ĐẶC BIỆT 572903
GIẢI NHẤT 63360
GIẢI NHÌ 49272
GIẢI BA 46351 66340
GIẢI TƯ 46016 81722 07227
62427 49270 31513 93637
GIẢI NĂM 9244
GIẢI SÁU 7118 9208 5086
GIẢI BẢY 267
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 3 6 8
1 3 6 8
2 2 7 7
3 7
4 0 4
5 1
6 0 7
7 0 2
8 6
9  
Đầu
Đuôi
4 6 7 0
5 1
2 7 2
0 1 3
4 4
  5
0 1 8 6
2 2 3 6 7
0 1 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 28/04/2018

ĐẶC BIỆT 697378
GIẢI NHẤT 71093
GIẢI NHÌ 87464
GIẢI BA 71468 61826
GIẢI TƯ 34645 31846 81206
26354 45719 49736 97279
GIẢI NĂM 5573
GIẢI SÁU 4247 5661 1375
GIẢI BẢY 860
GIẢI TÁM 41
Đầu
Đuôi
0 6
1 9
2 6
3 6
4 1 5 6 7
5 4
6 0 1 4 8
7 3 5 8 9
8  
9 3
Đầu
Đuôi
6 0
4 6 1
  2
7 9 3
5 6 4
4 7 5
0 2 3 4 6
4 7
6 7 8
1 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785