Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Long An - XSLA - Kết quả SXLA trực tiếp tại trường quay

KQXS Long An 18/11/2017

ĐẶC BIỆT 678289
GIẢI NHẤT 33230
GIẢI NHÌ 28875
GIẢI BA 77697 82946
GIẢI TƯ 86734 94621 46535
37356 01203 63035 41863
GIẢI NĂM 9583
GIẢI SÁU 6869 0587 7676
GIẢI BẢY 829
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0 3
1  
2 1 8 9
3 0 4 5 5
4 6
5 6
6 3 9
7 5 6
8 3 7 9
9 7
Đầu
Đuôi
3 0
2 1
  2
0 6 8 3
3 4
3 3 7 5
4 5 7 6
8 9 7
2 8
2 6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 11/11/2017

ĐẶC BIỆT 030563
GIẢI NHẤT 36691
GIẢI NHÌ 49705
GIẢI BA 80503 64753
GIẢI TƯ 96550 58551 70045
14411 97766 79433 05570
GIẢI NĂM 1260
GIẢI SÁU 8067 4478 7551
GIẢI BẢY 344
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0 3 5
1 1
2  
3 3
4 4 5
5 0 1 1 3 8
6 0 3 6 7
7 0 8
8  
9 1
Đầu
Đuôi
5 6 7 0
1 5 5 9 1
  2
0 3 5 6 3
4 4
0 4 5
6 6
6 7
5 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 04/11/2017

ĐẶC BIỆT 581420
GIẢI NHẤT 57389
GIẢI NHÌ 63193
GIẢI BA 40348 33427
GIẢI TƯ 47427 32473 00538
41681 57209 40160 51533
GIẢI NĂM 6020
GIẢI SÁU 2325 8739 8793
GIẢI BẢY 470
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 9
1  
2 0 0 5 7 7
3 3 8 9
4 8
5  
6 0
7 0 3
8 1 9
9 2 3 3
Đầu
Đuôi
2 2 6 7 0
8 1
9 2
3 7 9 9 3
  4
2 5
  6
2 2 7
3 4 8
0 3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 28/10/2017

ĐẶC BIỆT 338632
GIẢI NHẤT 81289
GIẢI NHÌ 95666
GIẢI BA 01743 73430
GIẢI TƯ 24906 76618 89407
81066 53963 74944 76347
GIẢI NĂM 1379
GIẢI SÁU 3669 7805 6479
GIẢI BẢY 341
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 5 6 7
1 8
2  
3 0 2
4 1 3 4 7
5  
6 3 6 6 9
7 1 9 9
8 9
9  
Đầu
Đuôi
3 0
4 7 1
3 2
4 6 3
4 4
0 5
0 6 6 6
0 4 7
1 8
6 7 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785