Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Long An - XSLA - Kết quả SXLA trực tiếp tại trường quay

KQXS Long An 17/03/2018

ĐẶC BIỆT 353471
GIẢI NHẤT 34235
GIẢI NHÌ 00400
GIẢI BA 85791 12969
GIẢI TƯ 60575 34577 81314
44948 85766 01118 46090
GIẢI NĂM 0342
GIẢI SÁU 4513 8685 9943
GIẢI BẢY 707
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 0 1 7
1 3 4 8
2  
3 5
4 2 3 8
5  
6 6 9
7 1 5 7
8 5
9 0 1
Đầu
Đuôi
0 9 0
0 7 9 1
4 2
1 4 3
1 4
3 7 8 5
6 6
0 7 7
1 4 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 10/03/2018

ĐẶC BIỆT 465282
GIẢI NHẤT 06249
GIẢI NHÌ 03237
GIẢI BA 95440 26474
GIẢI TƯ 75096 65163 52388
94452 53546 62600 33670
GIẢI NĂM 8082
GIẢI SÁU 7710 5583 9848
GIẢI BẢY 751
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0 0
1 0
2 8
3 7
4 0 6 8 9
5 1 2
6 3
7 0 4
8 2 2 3 8
9 6
Đầu
Đuôi
0 1 4 7 0
5 1
5 8 8 2
6 8 3
7 4
  5
4 9 6
3 7
2 4 8 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 03/03/2018

ĐẶC BIỆT 228962
GIẢI NHẤT 37442
GIẢI NHÌ 49769
GIẢI BA 72664 40028
GIẢI TƯ 41629 92703 22200
22245 38418 34715 45863
GIẢI NĂM 6670
GIẢI SÁU 9422 2304 1777
GIẢI BẢY 572
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0 0 3 4
1 5 8
2 2 8 9
3 5
4 2 5
5  
6 2 3 4 9
7 0 2 7
8  
9  
Đầu
Đuôi
0 7 0
  1
2 4 6 7 2
0 6 3
0 6 4
1 3 4 5
  6
7 7
1 2 8
2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785

KQXS Long An 24/02/2018

ĐẶC BIỆT 794393
GIẢI NHẤT 80991
GIẢI NHÌ 95192
GIẢI BA 07393 72187
GIẢI TƯ 95740 65886 97974
70894 35235 74024 88208
GIẢI NĂM 3858
GIẢI SÁU 8716 9679 0786
GIẢI BẢY 338
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0 8
1 6
2 4
3 5 8
4 0
5 8
6  
7 4 9
8 6 6 7
9 1 2 3 3 4 4
Đầu
Đuôi
4 0
9 1
9 2
9 9 3
2 7 9 9 4
3 5
1 8 8 6
8 7
0 3 5 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 LA gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 LA gửi 8785