Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Kon Tum - XSKT - Kết quả SXKT trực tiếp tại trường quay

KQXS Kon Tum 14/01/2018

ĐẶC BIỆT 797199
GIẢI NHẤT 29647
GIẢI NHÌ 06163
GIẢI BA 99848 22751
GIẢI TƯ 13137 10099 56036
67656 71340 28029 49140
GIẢI NĂM 4023
GIẢI SÁU 1440 7235 7096
GIẢI BẢY 014
GIẢI TÁM 28
Đầu
Đuôi
0  
1 4
2 3 8 9
3 5 6 7
4 0 0 0 7 8
5 1 6
6 3
7  
8  
9 6 9 9
Đầu
Đuôi
4 4 4 0
5 1
  2
2 6 3
1 4
3 5
3 5 9 6
3 4 7
2 4 8
2 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 07/01/2018

ĐẶC BIỆT 524659
GIẢI NHẤT 44134
GIẢI NHÌ 82753
GIẢI BA 64355 82757
GIẢI TƯ 17794 68480 12889
94876 92960 70332 59170
GIẢI NĂM 7550
GIẢI SÁU 0914 2375 6873
GIẢI BẢY 254
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0  
1 4
2  
3 2 4
4  
5 0 3 4 5 7 9
6 0
7 0 3 4 5 6
8 0 9
9 4
Đầu
Đuôi
5 6 7 8 0
  1
3 2
5 7 3
1 3 5 7 9 4
5 7 5
7 6
5 7
  8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 31/12/2017

ĐẶC BIỆT 606951
GIẢI NHẤT 90168
GIẢI NHÌ 90297
GIẢI BA 09168 99664
GIẢI TƯ 59640 63916 17345
49464 57840 06411 10468
GIẢI NĂM 8740
GIẢI SÁU 4979 6642 5728
GIẢI BẢY 029
GIẢI TÁM 19
Đầu
Đuôi
0  
1 1 6 9
2 8 9
3  
4 0 0 0 2 5
5 1
6 4 4 8 8 8
7 9
8  
9 7
Đầu
Đuôi
4 4 4 0
1 5 1
4 2
  3
6 6 4
4 5
1 6
9 7
2 6 6 6 8
1 2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 24/12/2017

ĐẶC BIỆT 897119
GIẢI NHẤT 85468
GIẢI NHÌ 86274
GIẢI BA 34646 95829
GIẢI TƯ 85677 79609 06109
33080 26326 98860 19061
GIẢI NĂM 3185
GIẢI SÁU 8526 8758 2745
GIẢI BẢY 117
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 9 9
1 7 9
2 6 6 9
3  
4 5 6
5 8
6 0 1 8
7 2 4 7
8 0 5
9  
Đầu
Đuôi
6 8 0
6 1
7 2
  3
7 4
4 8 5
2 2 4 6
1 7 7
5 6 8
0 0 1 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785