Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Kon Tum - XSKT - Kết quả SXKT trực tiếp tại trường quay

KQXS Kon Tum 20/05/2018

ĐẶC BIỆT 208845
GIẢI NHẤT 45782
GIẢI NHÌ 20508
GIẢI BA 40333 12995
GIẢI TƯ 82341 31935 59036
45744 47460 44069 94998
GIẢI NĂM 3809
GIẢI SÁU 4097 4677 9120
GIẢI BẢY 739
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 8 9
1  
2 0
3 3 5 6 9
4 1 4 5
5 2
6 0 9
7 7
8 2
9 5 7 8
Đầu
Đuôi
2 6 0
4 1
5 8 2
3 3
4 4
3 4 9 5
3 6
7 9 7
0 9 8
0 3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 13/05/2018

ĐẶC BIỆT 499153
GIẢI NHẤT 84671
GIẢI NHÌ 07584
GIẢI BA 13272 15477
GIẢI TƯ 59585 25148 01351
11517 81639 92274 87560
GIẢI NĂM 5103
GIẢI SÁU 1794 0840 3335
GIẢI BẢY 154
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 7
2  
3 5 9
4 0 8
5 1 3 4
6 0
7 1 2 4 7
8 4 5
9 4
Đầu
Đuôi
4 6 0
0 5 7 1
7 2
0 5 3
5 7 8 9 4
3 8 5
  6
1 7 7
4 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 06/05/2018

ĐẶC BIỆT 069958
GIẢI NHẤT 83781
GIẢI NHÌ 11352
GIẢI BA 99223 91119
GIẢI TƯ 27968 44461 09215
15345 09339 97009 44058
GIẢI NĂM 2044
GIẢI SÁU 2264 1406 3643
GIẢI BẢY 253
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 6 9
1 5 9
2 3
3 9
4 3 4 5
5 2 3 8 8
6 1 4 6 8
7  
8 1
9  
Đầu
Đuôi
  0
6 8 1
5 2
2 4 5 3
4 6 4
1 4 5
0 6 6
  7
5 5 6 8
0 1 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 29/04/2018

ĐẶC BIỆT 770403
GIẢI NHẤT 20209
GIẢI NHÌ 60266
GIẢI BA 33172 77473
GIẢI TƯ 57132 42695 64589
65648 77611 07755 53516
GIẢI NĂM 1783
GIẢI SÁU 6527 6571 6094
GIẢI BẢY 744
GIẢI TÁM 64
Đầu
Đuôi
0 3 9
1 1 6
2 7
3 2
4 4 8
5 5
6 4 6
7 1 2 3
8 3 9
9 4 5
Đầu
Đuôi
  0
1 7 1
3 7 2
0 7 8 3
4 6 9 4
5 9 5
1 6 6
2 7
4 8
0 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785