Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Kon Tum - XSKT - Kết quả SXKT trực tiếp tại trường quay

KQXS Kon Tum 18/03/2018

ĐẶC BIỆT 621377
GIẢI NHẤT 70220
GIẢI NHÌ 58585
GIẢI BA 82773 93882
GIẢI TƯ 95761 22011 57847
86832 33579 13067 78221
GIẢI NĂM 1308
GIẢI SÁU 5574 2144 2807
GIẢI BẢY 266
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 7 8
1 1
2 0 1
3 2
4 4 7 8
5  
6 1 6 7
7 3 4 7 9
8 2 5
9  
Đầu
Đuôi
2 0
1 2 6 1
3 8 2
7 3
4 7 4
8 5
6 6
0 4 6 7 7
0 4 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 11/03/2018

ĐẶC BIỆT 841936
GIẢI NHẤT 20516
GIẢI NHÌ 05133
GIẢI BA 70553 62400
GIẢI TƯ 78528 94119 80005
14348 61004 84571 49888
GIẢI NĂM 5783
GIẢI SÁU 9880 6444 7714
GIẢI BẢY 038
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 0 4 5
1 4 6 9
2 8
3 3 6 8
4 4 5 8
5 3
6  
7 1
8 0 3 8
9  
Đầu
Đuôi
0 8 0
7 1
  2
3 5 8 3
0 1 4 4
0 4 5
1 3 6
  7
2 3 4 8 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 04/03/2018

ĐẶC BIỆT 110580
GIẢI NHẤT 12112
GIẢI NHÌ 94072
GIẢI BA 83317 11792
GIẢI TƯ 06140 21662 90458
19522 69223 74350 69477
GIẢI NĂM 7657
GIẢI SÁU 1719 5873 4797
GIẢI BẢY 304
GIẢI TÁM 96
Đầu
Đuôi
0 4
1 2 7 9
2 2 3
3  
4 0
5 0 7 8
6 2
7 2 3 7
8 0
9 2 6 7
Đầu
Đuôi
4 5 8 0
  1
1 2 6 7 9 2
2 7 3
0 4
  5
9 6
1 5 7 9 7
5 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785

KQXS Kon Tum 25/02/2018

ĐẶC BIỆT 495127
GIẢI NHẤT 43842
GIẢI NHÌ 24842
GIẢI BA 08817 41780
GIẢI TƯ 42126 89615 96140
96107 54180 44458 02623
GIẢI NĂM 9132
GIẢI SÁU 9804 3922 5264
GIẢI BẢY 279
GIẢI TÁM 27
Đầu
Đuôi
0 4 7
1 5 7
2 2 3 6 7 7
3 2
4 0 2 2
5 8
6 4
7 9
8 0 0
9  
Đầu
Đuôi
4 8 8 0
  1
2 3 4 4 2
2 3
0 6 4
1 5
2 6
0 1 2 2 7
5 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KT gửi 8785