Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Khánh Hòa - XSKH - Kết quả SXKH trực tiếp tại trường quay

KQXS Khánh Hòa 23/05/2018

ĐẶC BIỆT 840585
GIẢI NHẤT 47985
GIẢI NHÌ 99714
GIẢI BA 58526 19019
GIẢI TƯ 16775 78774 64621
73057 41837 45921 08009
GIẢI NĂM 9027
GIẢI SÁU 3033 2020 8559
GIẢI BẢY 775
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0 9
1 4 9
2 0 1 1 6 7
3 3 7
4  
5 7 9
6 2
7 4 5 5
8 5 5
9  
Đầu
Đuôi
2 0
2 2 1
6 2
3 3
1 7 4
7 7 8 8 5
2 6
2 3 5 7
  8
0 1 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 20/05/2018

ĐẶC BIỆT 093967
GIẢI NHẤT 08303
GIẢI NHÌ 09139
GIẢI BA 02742 87572
GIẢI TƯ 60037 37243 38213
32260 88829 06394 66249
GIẢI NĂM 2736
GIẢI SÁU 7346 9877 0652
GIẢI BẢY 021
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0 3
1 3
2 1 9
3 6 7 9 9
4 2 3 6 9
5 2
6 0 7
7 2 7
8  
9 4
Đầu
Đuôi
6 0
2 1
4 5 7 2
0 1 4 3
9 4
  5
3 4 6
3 6 7 7
  8
2 3 3 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 16/05/2018

ĐẶC BIỆT 001475
GIẢI NHẤT 95996
GIẢI NHÌ 35120
GIẢI BA 58531 12039
GIẢI TƯ 16868 96070 07248
68943 70246 01621 57794
GIẢI NĂM 6404
GIẢI SÁU 3877 2908 0367
GIẢI BẢY 704
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 4 4 8
1 2
2 0 1
3 1 9
4 3 6 8
5  
6 7 8
7 0 5 7
8  
9 4 6
Đầu
Đuôi
2 7 0
2 3 1
1 2
4 3
0 0 9 4
7 5
4 9 6
6 7 7
0 4 6 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 13/05/2018

ĐẶC BIỆT 912878
GIẢI NHẤT 87240
GIẢI NHÌ 50627
GIẢI BA 04049 06800
GIẢI TƯ 20305 44814 99941
06220 29202 04776 02877
GIẢI NĂM 5649
GIẢI SÁU 2918 0188 2267
GIẢI BẢY 715
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0 0 2 5
1 4 5 8
2 0 1 7
3  
4 0 1 9 9
5  
6 7
7 6 7 8
8 8
9  
Đầu
Đuôi
0 2 4 0
2 4 1
0 2
  3
1 4
0 1 5
7 6
2 6 7 7
1 7 8 8
4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 09/05/2018

ĐẶC BIỆT 833942
GIẢI NHẤT 30146
GIẢI NHÌ 90587
GIẢI BA 26841 97594
GIẢI TƯ 96533 47018 87532
46852 62347 44991 01904
GIẢI NĂM 2990
GIẢI SÁU 0640 5580 6429
GIẢI BẢY 059
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 4
1 8
2 9
3 0 2 3
4 0 1 2 6 7
5 2 9
6  
7  
8 0 7
9 0 1 4
Đầu
Đuôi
3 4 8 9 0
4 9 1
3 4 5 2
3 3
0 9 4
  5
4 6
4 8 7
1 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 06/05/2018

ĐẶC BIỆT 179255
GIẢI NHẤT 69247
GIẢI NHÌ 46279
GIẢI BA 55006 68712
GIẢI TƯ 49218 21848 31149
48147 27336 38180 81728
GIẢI NĂM 0999
GIẢI SÁU 6147 4705 3628
GIẢI BẢY 614
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 5 6
1 2 4 8
2 8 8
3 6
4 7 7 7 8 9
5 3 5
6  
7 9
8 0
9 9
Đầu
Đuôi
8 0
  1
1 2
5 3
1 4
0 5 5
0 3 6
4 4 4 7
1 2 2 4 8
4 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 02/05/2018

ĐẶC BIỆT 933772
GIẢI NHẤT 59632
GIẢI NHÌ 59597
GIẢI BA 41376 16869
GIẢI TƯ 10580 23408 15762
71936 37112 28904 30118
GIẢI NĂM 2808
GIẢI SÁU 4423 8837 9640
GIẢI BẢY 141
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 4 8 8
1 2 8
2 3
3 2 6 7
4 0 1
5 6
6 2 9
7 2 6
8 0
9 7
Đầu
Đuôi
4 8 0
4 1
1 3 6 7 2
2 3
0 4
  5
3 5 7 6
3 9 7
0 0 1 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 29/04/2018

ĐẶC BIỆT 751808
GIẢI NHẤT 18255
GIẢI NHÌ 53159
GIẢI BA 62882 07447
GIẢI TƯ 41926 92284 69650
51940 29224 77546 17165
GIẢI NĂM 9852
GIẢI SÁU 1413 6528 6350
GIẢI BẢY 753
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 8
1 3
2 4 6 8
3  
4 0 6 7
5 0 0 2 3 5 9
6 5
7  
8 2 3 4
9  
Đầu
Đuôi
4 5 5 0
  1
5 8 2
1 5 8 3
2 8 4
5 6 5
2 4 6
4 7
0 2 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 25/04/2018

ĐẶC BIỆT 990697
GIẢI NHẤT 99361
GIẢI NHÌ 32727
GIẢI BA 83417 62622
GIẢI TƯ 39638 06157 08796
31589 20972 84713 01865
GIẢI NĂM 2821
GIẢI SÁU 7652 1982 1379
GIẢI BẢY 139
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0  
1 3 7
2 1 2 7
3 8 9
4  
5 2 7
6 1 3 5
7 2 9
8 2 9
9 6 7
Đầu
Đuôi
  0
2 6 1
2 5 7 8 2
1 6 3
  4
6 5
9 6
1 2 5 9 7
3 8
3 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785