Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

kết quả XS Khánh Hòa - XSKH - Kết quả SXKH trực tiếp tại trường quay

KQXS Khánh Hòa 18/10/2017

ĐẶC BIỆT 950529
GIẢI NHẤT 10634
GIẢI NHÌ 06680
GIẢI BA 08163 98007
GIẢI TƯ 39357 90980 39810
22499 82519 22633 14371
GIẢI NĂM 9953
GIẢI SÁU 9384 3980 2473
GIẢI BẢY 480
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 7
1 0 9
2 9
3 3 4
4 0
5 3 7
6 3
7 1 3
8 0 0 0 0 4
9 9
Đầu
Đuôi
1 4 8 8 8 8 0
7 1
  2
3 5 6 7 3
3 8 4
  5
  6
0 5 7
  8
1 2 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 15/10/2017

ĐẶC BIỆT 008216
GIẢI NHẤT 08567
GIẢI NHÌ 54221
GIẢI BA 48377 08567
GIẢI TƯ 37052 12245 24247
80217 12099 00268 92420
GIẢI NĂM 8424
GIẢI SÁU 6920 9136 1264
GIẢI BẢY 303
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0 3
1 6 7
2 0 0 1 4
3 6 8
4 5 7
5 2
6 4 7 7 8
7 7
8  
9 9
Đầu
Đuôi
2 2 0
2 1
5 2
0 3
2 6 4
4 5
1 3 6
1 4 6 6 7 7
3 6 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 11/10/2017

ĐẶC BIỆT 104182
GIẢI NHẤT 65473
GIẢI NHÌ 74166
GIẢI BA 63028 60296
GIẢI TƯ 69865 85608 00358
22799 52524 68680 78457
GIẢI NĂM 6565
GIẢI SÁU 1987 1339 2923
GIẢI BẢY 786
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0 8
1  
2 3 4 8
3 9
4  
5 7 8
6 5 5 6
7 3 8
8 0 2 6 7
9 6 9
Đầu
Đuôi
8 0
  1
8 2
2 7 3
2 4
6 6 5
6 8 9 6
5 8 7
0 2 5 7 8
3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 08/10/2017

ĐẶC BIỆT 238235
GIẢI NHẤT 99405
GIẢI NHÌ 00784
GIẢI BA 55014 38527
GIẢI TƯ 15409 62913 56279
01941 92715 75874 58984
GIẢI NĂM 1502
GIẢI SÁU 6837 1819 9391
GIẢI BẢY 539
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 2 5 9
1 3 4 5 9
2 7
3 5 7 9
4 1
5  
6  
7 4 9
8 4 4
9 1 5
Đầu
Đuôi
  0
4 9 1
0 2
1 3
1 7 8 8 4
0 1 3 9 5
  6
2 3 7
  8
0 1 3 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 04/10/2017

ĐẶC BIỆT 884392
GIẢI NHẤT 08499
GIẢI NHÌ 99907
GIẢI BA 85415 11830
GIẢI TƯ 62522 85797 85066
29869 74929 59807 25011
GIẢI NĂM 6043
GIẢI SÁU 5685 7564 8435
GIẢI BẢY 861
GIẢI TÁM 57
Đầu
Đuôi
0 7 7
1 1 5
2 2 9
3 0 5
4 3
5 7
6 1 4 6 9
7  
8 5
9 2 7 9
Đầu
Đuôi
3 0
1 6 1
2 9 2
4 3
6 4
1 3 8 5
6 6
0 0 5 9 7
  8
2 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 01/10/2017

ĐẶC BIỆT 700857
GIẢI NHẤT 99773
GIẢI NHÌ 95319
GIẢI BA 64008 45184
GIẢI TƯ 46167 74791 13860
05842 15435 46453 67233
GIẢI NĂM 3966
GIẢI SÁU 7169 0969 6098
GIẢI BẢY 486
GIẢI TÁM 26
Đầu
Đuôi
0 8
1 9
2 6
3 3 5
4 2
5 3 7
6 0 6 7 9 9
7 3
8 4 6
9 1 8
Đầu
Đuôi
6 0
9 1
4 2
3 5 7 3
8 4
3 5
2 6 8 6
5 6 7
0 9 8
1 6 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 27/09/2017

ĐẶC BIỆT 036238
GIẢI NHẤT 92135
GIẢI NHÌ 23668
GIẢI BA 83640 12203
GIẢI TƯ 06251 29877 55800
79584 91600 82035 76970
GIẢI NĂM 8402
GIẢI SÁU 9743 6876 6019
GIẢI BẢY 171
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0 0 0 2 3
1 9
2  
3 5 5 8
4 0 3
5 1
6 8
7 0 1 6 7
8 0 4
9  
Đầu
Đuôi
0 0 4 7 8 0
5 7 1
0 2
0 4 3
8 4
3 3 5
7 6
7 7
3 6 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 24/09/2017

ĐẶC BIỆT 664735
GIẢI NHẤT 33939
GIẢI NHÌ 20396
GIẢI BA 38508 68445
GIẢI TƯ 52943 13864 99738
13171 91102 47173 22800
GIẢI NĂM 4089
GIẢI SÁU 7077 3903 3360
GIẢI BẢY 764
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0 0 2 3 8
1  
2  
3 5 8 9
4 3 5
5  
6 0 2 4 4
7 1 3 7
8 9
9 6
Đầu
Đuôi
0 6 0
7 1
0 6 2
0 4 7 3
6 6 4
3 4 5
9 6
7 7
0 3 8
3 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785