Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Khánh Hòa - XSKH - Kết quả SXKH trực tiếp tại trường quay

KQXS Khánh Hòa 10/12/2017

ĐẶC BIỆT 855795
GIẢI NHẤT 99749
GIẢI NHÌ 14380
GIẢI BA 67335 66179
GIẢI TƯ 31172 63860 61465
61390 62358 89411 02210
GIẢI NĂM 8976
GIẢI SÁU 5692 9900 9598
GIẢI BẢY 337
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0 0
1 0 1
2  
3 5 7
4 9
5 8
6 0 5
7 2 6 9
8 0
9 0 1 2 5 8
Đầu
Đuôi
0 1 6 8 9 0
1 9 1
7 9 2
  3
  4
3 6 9 5
7 6
3 7
5 9 8
4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 06/12/2017

ĐẶC BIỆT 472774
GIẢI NHẤT 84548
GIẢI NHÌ 51301
GIẢI BA 72170 06327
GIẢI TƯ 48544 55763 42753
44507 94235 35994 30821
GIẢI NĂM 1473
GIẢI SÁU 5481 2586 2052
GIẢI BẢY 039
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 1 7
1  
2 1 7
3 5 9
4 4 7 8
5 2 3
6 3
7 0 3 4
8 1 6
9 4
Đầu
Đuôi
7 0
0 2 8 1
5 2
5 6 7 3
4 7 9 4
3 5
8 6
0 2 4 7
4 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 03/12/2017

ĐẶC BIỆT 339589
GIẢI NHẤT 27862
GIẢI NHÌ 39286
GIẢI BA 51660 65058
GIẢI TƯ 35567 88415 34724
20057 04371 20210 82973
GIẢI NĂM 9558
GIẢI SÁU 2210 2072 2251
GIẢI BẢY 798
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0  
1 0 0 5
2 4
3  
4  
5 1 7 8 8 9
6 0 2 7
7 1 2 3
8 6 9
9 8
Đầu
Đuôi
1 1 6 0
5 7 1
6 7 2
7 3
2 4
1 5
8 6
5 6 7
5 5 9 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 29/11/2017

ĐẶC BIỆT 812464
GIẢI NHẤT 05770
GIẢI NHÌ 37829
GIẢI BA 60692 55174
GIẢI TƯ 54854 48367 96615
74042 06472 27314 16406
GIẢI NĂM 7580
GIẢI SÁU 7599 5330 4319
GIẢI BẢY 085
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 6 6
1 4 5 9
2 9
3 0
4 2
5 4
6 4 7
7 0 2 4
8 0 5
9 2 9
Đầu
Đuôi
3 7 8 0
  1
4 7 9 2
  3
1 5 6 7 4
1 8 5
0 0 6
6 7
  8
1 2 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 26/11/2017

ĐẶC BIỆT 222279
GIẢI NHẤT 27511
GIẢI NHÌ 16322
GIẢI BA 40897 24223
GIẢI TƯ 53674 50382 03599
10751 44953 45809 19500
GIẢI NĂM 5593
GIẢI SÁU 0323 8216 3531
GIẢI BẢY 717
GIẢI TÁM 88
Đầu
Đuôi
0 0 9
1 1 6 7
2 2 3 3
3 1
4  
5 1 3
6  
7 4 9
8 2 8
9 3 7 9
Đầu
Đuôi
0 0
1 3 5 1
2 8 2
2 2 5 9 3
7 4
  5
1 6
1 9 7
8 8
0 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 22/11/2017

ĐẶC BIỆT 690149
GIẢI NHẤT 41051
GIẢI NHÌ 65660
GIẢI BA 35524 54582
GIẢI TƯ 94301 78345 51814
38550 03055 00003 46835
GIẢI NĂM 2757
GIẢI SÁU 4778 3719 7224
GIẢI BẢY 599
GIẢI TÁM 46
Đầu
Đuôi
0 1 3
1 4 9
2 4 4
3 5
4 5 6 9
5 0 1 5 7
6 0
7 8
8 2
9 9
Đầu
Đuôi
5 6 0
0 5 1
8 2
0 3
1 2 2 4
3 4 5 5
4 6
5 7
7 8
1 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 19/11/2017

ĐẶC BIỆT 557848
GIẢI NHẤT 64445
GIẢI NHÌ 37615
GIẢI BA 48792 48378
GIẢI TƯ 43212 33025 34995
67375 86645 51350 16366
GIẢI NĂM 6372
GIẢI SÁU 3096 1605 3078
GIẢI BẢY 466
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 5
1 1 2 5
2 5
3  
4 5 5 8
5 0
6 6 6
7 2 5 8 8
8  
9 2 5 6
Đầu
Đuôi
5 0
1 1
1 7 9 2
  3
  4
0 1 2 4 4 7 9 5
6 6 9 6
  7
4 7 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 15/11/2017

ĐẶC BIỆT 876480
GIẢI NHẤT 38699
GIẢI NHÌ 79675
GIẢI BA 77226 50441
GIẢI TƯ 85211 37087 22826
06246 71149 70218 10714
GIẢI NĂM 0485
GIẢI SÁU 5624 8860 7471
GIẢI BẢY 665
GIẢI TÁM 77
Đầu
Đuôi
0  
1 1 4 8
2 4 6 6
3  
4 1 6 9
5  
6 0 5
7 1 5 7
8 0 5 7
9 9
Đầu
Đuôi
6 8 0
1 4 7 1
  2
  3
1 2 4
6 7 8 5
2 2 4 6
7 8 7
1 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785

KQXS Khánh Hòa 12/11/2017

ĐẶC BIỆT 394543
GIẢI NHẤT 17083
GIẢI NHÌ 59146
GIẢI BA 01849 74482
GIẢI TƯ 39484 41890 16542
77538 78761 54145 65515
GIẢI NĂM 4737
GIẢI SÁU 3057 0766 5437
GIẢI BẢY 199
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0  
1 5
2  
3 7 7 8
4 2 3 5 6 9
5 7
6 1 6
7  
8 2 3 4 4
9 0 9
Đầu
Đuôi
9 0
6 1
4 8 2
4 8 3
8 8 4
1 4 5
4 6 6
3 3 5 7
3 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 KH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 KH gửi 8785