Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Hậu Giang - XSHG - Kết quả SXHG trực tiếp tại trường quay

KQXS Hậu Giang 17/03/2018

ĐẶC BIỆT 066068
GIẢI NHẤT 56608
GIẢI NHÌ 73409
GIẢI BA 94981 93547
GIẢI TƯ 80364 67220 35675
63963 43896 33166 58036
GIẢI NĂM 3757
GIẢI SÁU 8698 6889 9986
GIẢI BẢY 868
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 8 9
1  
2 0
3 6
4 7 8
5 7
6 3 4 6 8 8
7 5
8 1 6 9
9 6 8
Đầu
Đuôi
2 0
8 1
  2
6 3
6 4
7 5
3 6 8 9 6
4 5 7
0 4 6 6 9 8
0 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 10/03/2018

ĐẶC BIỆT 435467
GIẢI NHẤT 44906
GIẢI NHÌ 30418
GIẢI BA 61735 79460
GIẢI TƯ 91780 03101 43975
87146 40818 46226 71585
GIẢI NĂM 4147
GIẢI SÁU 4238 3117 8019
GIẢI BẢY 906
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0 1 6 6
1 7 8 8 9
2 6
3 5 8
4 6 7
5  
6 0 7
7 5
8 0 5
9 1
Đầu
Đuôi
6 8 0
0 9 1
  2
  3
  4
3 7 8 5
0 0 2 4 6
1 4 6 7
1 1 3 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 03/03/2018

ĐẶC BIỆT 538468
GIẢI NHẤT 58619
GIẢI NHÌ 33943
GIẢI BA 44518 59530
GIẢI TƯ 40463 09294 45540
93139 19938 53133 04015
GIẢI NĂM 8686
GIẢI SÁU 8680 0393 4042
GIẢI BẢY 843
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0  
1 5 8 9
2  
3 0 3 8 9
4 0 2 3 3
5  
6 3 8
7 6
8 0 6
9 3 4
Đầu
Đuôi
3 4 8 0
  1
4 2
3 4 4 6 9 3
9 4
1 5
7 8 6
  7
1 3 6 8
1 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785

KQXS Hậu Giang 24/02/2018

ĐẶC BIỆT 800565
GIẢI NHẤT 79346
GIẢI NHÌ 85148
GIẢI BA 90515 95539
GIẢI TƯ 19213 84447 94092
01746 27259 51797 39315
GIẢI NĂM 1190
GIẢI SÁU 4112 6414 0083
GIẢI BẢY 791
GIẢI TÁM 51
Đầu
Đuôi
0  
1 2 3 4 5 5
2  
3 9
4 6 6 7 8
5 1 9
6 5
7  
8 3
9 0 1 2 7
Đầu
Đuôi
9 0
5 9 1
1 9 2
1 8 3
1 4
1 1 6 5
4 4 6
4 9 7
4 8
3 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HG gửi 8785