Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Hồ Chí Minh - XSHCM - Kết quả SXHCM trực tiếp tại trường quay

KQXS Hồ Chí Minh 18/09/2017

ĐẶC BIỆT 471616
GIẢI NHẤT 08235
GIẢI NHÌ 09577
GIẢI BA 63302 59748
GIẢI TƯ 74125 64981 50599
67656 11343 92258 22115
GIẢI NĂM 5205
GIẢI SÁU 4059 2702 4577
GIẢI BẢY 560
GIẢI TÁM 70
Đầu
Đuôi
0 2 2 5
1 5 6
2 5
3 5
4 3 8
5 6 8 9
6 0
7 0 7 7
8 1
9 9
Đầu
Đuôi
6 7 0
8 1
0 0 2
4 3
  4
0 1 2 3 5
1 5 6
7 7 7
4 5 8
5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 16/09/2017

ĐẶC BIỆT 882724
GIẢI NHẤT 37937
GIẢI NHÌ 84305
GIẢI BA 45321 08472
GIẢI TƯ 34428 87251 33306
30307 03602 29037 57498
GIẢI NĂM 3329
GIẢI SÁU 5724 7685 4802
GIẢI BẢY 558
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 2 2 5 6 7
1  
2 1 4 4 8 9
3 0 7 7
4  
5 1 8
6  
7 2
8 5
9 8
Đầu
Đuôi
3 0
2 5 1
0 0 7 2
  3
2 2 4
0 8 5
0 6
0 3 3 7
2 5 9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 11/09/2017

ĐẶC BIỆT 111968
GIẢI NHẤT 61938
GIẢI NHÌ 17447
GIẢI BA 86257 77885
GIẢI TƯ 95305 19432 78858
65981 48164 73164 69873
GIẢI NĂM 7682
GIẢI SÁU 8320 1432 3997
GIẢI BẢY 944
GIẢI TÁM 43
Đầu
Đuôi
0 5
1  
2 0
3 2 2 8
4 3 4 7
5 7 8
6 4 4 8
7 3
8 1 2 5
9 7
Đầu
Đuôi
2 0
8 1
3 3 8 2
4 7 3
4 6 6 4
0 8 5
  6
4 5 9 7
3 5 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 09/09/2017

ĐẶC BIỆT 609622
GIẢI NHẤT 98392
GIẢI NHÌ 44946
GIẢI BA 09605 09449
GIẢI TƯ 45671 81673 45037
44277 45996 35190 96676
GIẢI NĂM 2500
GIẢI SÁU 9094 0628 6396
GIẢI BẢY 571
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0 0 5
1  
2 2 8 9
3 7
4 6 9
5  
6  
7 1 1 3 6 7
8  
9 0 2 4 6 6
Đầu
Đuôi
0 9 0
7 7 1
2 9 2
7 3
9 4
0 5
4 7 9 9 6
3 7 7
2 8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 04/09/2017

ĐẶC BIỆT 836515
GIẢI NHẤT 55825
GIẢI NHÌ 14490
GIẢI BA 97282 98493
GIẢI TƯ 08442 43756 70610
66035 80631 06268 03694
GIẢI NĂM 8330
GIẢI SÁU 6281 8646 9141
GIẢI BẢY 054
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0  
1 0 5
2 5
3 0 1 5
4 0 1 2 6
5 4 6
6 8
7  
8 1 2
9 0 3 4
Đầu
Đuôi
1 3 4 9 0
3 4 8 1
4 8 2
9 3
5 9 4
1 2 3 5
4 5 6
  7
6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 02/09/2017

ĐẶC BIỆT 558048
GIẢI NHẤT 16390
GIẢI NHÌ 11175
GIẢI BA 59825 95646
GIẢI TƯ 40880 23256 90811
62505 36745 25179 72444
GIẢI NĂM 9317
GIẢI SÁU 9763 3655 1525
GIẢI BẢY 854
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 5
1 1 7
2 5 5
3  
4 0 4 5 6 8
5 4 5 6
6 3
7 5 9
8 0
9 0
Đầu
Đuôi
4 8 9 0
1 1
  2
6 3
4 5 4
0 2 2 4 5 7 5
4 5 6
1 7
4 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 28/08/2017

ĐẶC BIỆT 940137
GIẢI NHẤT 03274
GIẢI NHÌ 85851
GIẢI BA 35230 39665
GIẢI TƯ 53086 96273 13162
67721 61595 91677 48509
GIẢI NĂM 1870
GIẢI SÁU 1321 2690 1660
GIẢI BẢY 642
GIẢI TÁM 02
Đầu
Đuôi
0 2 9
1  
2 1 1
3 0 7
4 2
5 1
6 0 2 5
7 0 3 4 7
8 6
9 0 5
Đầu
Đuôi
3 6 7 9 0
2 2 5 1
0 4 6 2
7 3
7 4
6 9 5
8 6
3 7 7
  8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 26/08/2017

ĐẶC BIỆT 350837
GIẢI NHẤT 84331
GIẢI NHÌ 57987
GIẢI BA 74987 98112
GIẢI TƯ 65737 45209 54423
91591 16811 27999 15590
GIẢI NĂM 8990
GIẢI SÁU 4628 0725 4367
GIẢI BẢY 382
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 9
1 1 2
2 3 5 8
3 1 7 7
4  
5 4
6 7
7  
8 2 7 7
9 0 0 1 9
Đầu
Đuôi
9 9 0
1 3 9 1
1 8 2
2 3
5 4
2 5
  6
3 3 6 8 8 7
2 8
0 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 21/08/2017

ĐẶC BIỆT 371406
GIẢI NHẤT 18653
GIẢI NHÌ 60373
GIẢI BA 49773 08509
GIẢI TƯ 79582 26145 65036
07283 26815 19680 19984
GIẢI NĂM 9603
GIẢI SÁU 8107 3580 6965
GIẢI BẢY 273
GIẢI TÁM 86
Đầu
Đuôi
0 3 6 7 9
1 5
2  
3 6
4 5
5 3
6 5
7 3 3 3
8 0 0 2 3 4 6
9  
Đầu
Đuôi
8 8 0
  1
8 2
0 5 7 7 7 8 3
8 4
1 4 6 5
0 3 8 6
0 7
  8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785