Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Hồ Chí Minh - XSHCM - Kết quả SXHCM trực tiếp tại trường quay

KQXS Hồ Chí Minh 15/01/2018

ĐẶC BIỆT 512221
GIẢI NHẤT 16713
GIẢI NHÌ 41327
GIẢI BA 89617 02643
GIẢI TƯ 59486 93204 83935
17760 37449 99491 24910
GIẢI NĂM 4011
GIẢI SÁU 5058 2398 0190
GIẢI BẢY 702
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1 2 4
1 0 1 3 7
2 1 7
3 5
4 3 9
5 8
6 0
7  
8 6
9 0 1 8
Đầu
Đuôi
1 6 9 0
0 1 2 9 1
0 2
1 4 3
0 4
3 5
8 6
1 2 7
5 9 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 13/01/2018

ĐẶC BIỆT 850085
GIẢI NHẤT 02819
GIẢI NHÌ 88661
GIẢI BA 89213 87026
GIẢI TƯ 19162 66393 94516
76063 26654 71388 03383
GIẢI NĂM 9969
GIẢI SÁU 3978 8725 6029
GIẢI BẢY 991
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0  
1 3 6 9
2 5 6 9
3  
4 7
5 4
6 1 2 3 9
7 8
8 3 5 8
9 1 3
Đầu
Đuôi
  0
6 9 1
6 2
1 6 8 9 3
5 4
2 8 5
1 2 6
4 7
7 8 8
1 2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 08/01/2018

ĐẶC BIỆT 755452
GIẢI NHẤT 91183
GIẢI NHÌ 93852
GIẢI BA 46249 70303
GIẢI TƯ 60167 05730 25044
80924 37270 78677 44347
GIẢI NĂM 8338
GIẢI SÁU 8940 2305 2446
GIẢI BẢY 235
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 3 5
1  
2 4
3 0 0 5 8
4 0 4 6 7 9
5 2 2
6 7
7 0 7
8 3
9  
Đầu
Đuôi
3 3 4 7 0
  1
5 5 2
0 8 3
2 4 4
0 3 5
4 6
4 6 7 7
3 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 06/01/2018

ĐẶC BIỆT 367405
GIẢI NHẤT 96502
GIẢI NHÌ 95782
GIẢI BA 80731 21628
GIẢI TƯ 94890 75845 72482
80745 77283 67616 62143
GIẢI NĂM 8352
GIẢI SÁU 6471 1805 7415
GIẢI BẢY 273
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 2 5 5
1 5 6
2 8
3 1
4 3 5 5
5 2 2
6  
7 1 3
8 2 2 3
9 0
Đầu
Đuôi
9 0
3 7 1
0 5 5 8 8 2
4 7 8 3
  4
0 0 1 4 4 5
1 6
  7
2 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 01/01/2018

ĐẶC BIỆT 526989
GIẢI NHẤT 73247
GIẢI NHÌ 49084
GIẢI BA 83991 77028
GIẢI TƯ 12948 51769 86882
52940 67210 90391 48288
GIẢI NĂM 5065
GIẢI SÁU 6438 1991 6183
GIẢI BẢY 622
GIẢI TÁM 81
Đầu
Đuôi
0  
1 0
2 2 8
3 8
4 0 7 8
5  
6 5 9
7  
8 1 2 3 4 8 9
9 1 1 1
Đầu
Đuôi
1 4 0
8 9 9 9 1
2 8 2
8 3
8 4
6 5
  6
4 7
2 3 4 8 8
6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 30/12/2017

ĐẶC BIỆT 648470
GIẢI NHẤT 30633
GIẢI NHÌ 42914
GIẢI BA 15257 15477
GIẢI TƯ 22911 36937 72974
73813 37853 55162 39778
GIẢI NĂM 1072
GIẢI SÁU 3734 4290 4788
GIẢI BẢY 243
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0  
1 1 3 4 7
2  
3 3 4 7
4 3
5 3 7
6 2
7 0 2 4 7 8
8 8
9 0
Đầu
Đuôi
7 9 0
1 1
6 7 2
1 3 4 5 3
1 3 7 4
  5
  6
1 3 5 7 7
7 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 25/12/2017

ĐẶC BIỆT 539548
GIẢI NHẤT 82452
GIẢI NHÌ 96835
GIẢI BA 47246 68558
GIẢI TƯ 00362 16046 77844
81673 54870 29001 41890
GIẢI NĂM 7861
GIẢI SÁU 5807 8962 0121
GIẢI BẢY 289
GIẢI TÁM 22
Đầu
Đuôi
0 1 7
1  
2 1 2
3 5
4 4 6 6 8
5 2 8
6 1 2 2
7 0 3
8 9
9 0
Đầu
Đuôi
7 9 0
0 2 6 1
2 5 6 6 2
7 3
4 4
3 5
4 4 6
0 7
4 5 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 23/12/2017

ĐẶC BIỆT 483147
GIẢI NHẤT 68300
GIẢI NHÌ 86546
GIẢI BA 59052 66166
GIẢI TƯ 52681 02305 18789
20701 70522 53509 97876
GIẢI NĂM 5151
GIẢI SÁU 7227 3652 8478
GIẢI BẢY 352
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0 0 1 5 9
1  
2 2 7
3  
4 6 7
5 1 2 2 2
6 6
7 6 8
8 1 9
9 4
Đầu
Đuôi
0 0
0 5 8 1
2 5 5 5 2
  3
9 4
0 5
4 6 7 6
2 4 7
7 8
0 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785