Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

kết quả XS Hồ Chí Minh - XSHCM - Kết quả SXHCM trực tiếp tại trường quay

KQXS Hồ Chí Minh 19/08/2017

ĐẶC BIỆT 839926
GIẢI NHẤT 92628
GIẢI NHÌ 47820
GIẢI BA 78843 71357
GIẢI TƯ 41934 04347 76340
01357 70808 14545 87273
GIẢI NĂM 9908
GIẢI SÁU 2559 5339 1645
GIẢI BẢY 051
GIẢI TÁM 87
Đầu
Đuôi
0 8 8
1  
2 0 6 8
3 4 9
4 0 3 5 5 7
5 1 7 7 9
6  
7 3
8 7
9  
Đầu
Đuôi
2 4 0
5 1
  2
4 7 3
3 4
4 4 5
2 6
4 5 5 8 7
0 0 2 8
3 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 14/08/2017

ĐẶC BIỆT 791803
GIẢI NHẤT 44029
GIẢI NHÌ 32130
GIẢI BA 15860 35795
GIẢI TƯ 56789 89390 76481
06655 69154 58689 76018
GIẢI NĂM 6820
GIẢI SÁU 4709 6923 5886
GIẢI BẢY 072
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 3 9
1 8
2 0 3 9
3 0
4  
5 4 5
6 0
7 2
8 1 6 9 9
9 0 5
Đầu
Đuôi
0 2 3 6 9 0
8 1
7 2
0 2 3
5 4
5 9 5
8 6
  7
1 8
0 2 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 12/08/2017

ĐẶC BIỆT 686154
GIẢI NHẤT 31122
GIẢI NHÌ 97924
GIẢI BA 20956 06593
GIẢI TƯ 88811 29657 85743
01150 51897 89854 54949
GIẢI NĂM 0257
GIẢI SÁU 1087 1844 5264
GIẢI BẢY 447
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0  
1 1
2 2 4
3  
4 3 4 7 9
5 0 4 4 6 7 7
6 4
7  
8 7
9 1 3 7
Đầu
Đuôi
5 0
1 9 1
2 2
4 9 3
2 4 5 5 6 4
  5
5 6
4 5 5 8 9 7
  8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 07/08/2017

ĐẶC BIỆT 813869
GIẢI NHẤT 31537
GIẢI NHÌ 59824
GIẢI BA 88007 48481
GIẢI TƯ 73601 27561 12013
95092 12417 33005 14616
GIẢI NĂM 6786
GIẢI SÁU 2948 3850 7055
GIẢI BẢY 410
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 1 5 7
1 0 3 6 7
2 4
3 7
4 8
5 0 5
6 1 9
7  
8 1 6
9 2 2
Đầu
Đuôi
1 5 0
0 6 8 1
9 9 2
1 3
2 4
0 5 5
1 8 6
0 1 3 7
4 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 05/08/2017

ĐẶC BIỆT 870301
GIẢI NHẤT 84448
GIẢI NHÌ 26573
GIẢI BA 92637 34816
GIẢI TƯ 10588 63765 77234
89040 67525 00512 72256
GIẢI NĂM 7652
GIẢI SÁU 7712 1682 3640
GIẢI BẢY 189
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0 1
1 2 2 6
2 5
3 4 7
4 0 0 8 9
5 2 6
6 5
7 3
8 2 8 9
9  
Đầu
Đuôi
4 4 0
0 1
1 1 5 8 2
7 3
3 4
2 6 5
1 5 6
3 7
4 8 8
4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 31/07/2017

ĐẶC BIỆT 607905
GIẢI NHẤT 53736
GIẢI NHÌ 07824
GIẢI BA 15605 45450
GIẢI TƯ 77219 87589 05934
10561 95015 55014 77730
GIẢI NĂM 7176
GIẢI SÁU 6796 5352 3785
GIẢI BẢY 281
GIẢI TÁM 61
Đầu
Đuôi
0 5 5
1 4 5 9
2 4
3 0 4 6
4  
5 0 2
6 1 1
7 6
8 1 5 9
9 6
Đầu
Đuôi
3 5 0
6 6 8 1
5 2
  3
1 2 3 4
0 0 1 8 5
3 7 9 6
  7
  8
1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 29/07/2017

ĐẶC BIỆT 156348
GIẢI NHẤT 46472
GIẢI NHÌ 98151
GIẢI BA 19209 14504
GIẢI TƯ 34180 40079 73744
65193 86770 85327 46534
GIẢI NĂM 0334
GIẢI SÁU 0423 1382 7649
GIẢI BẢY 452
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 4 9
1  
2 3 7
3 4 4
4 4 8 8 9
5 1 2
6  
7 0 2 9
8 0 2
9 3
Đầu
Đuôi
7 8 0
5 1
5 7 8 2
2 9 3
0 3 3 4 4
  5
  6
2 7
4 4 8
0 4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 24/07/2017

ĐẶC BIỆT 320356
GIẢI NHẤT 52543
GIẢI NHÌ 01064
GIẢI BA 71848 37779
GIẢI TƯ 96716 29837 77860
19025 99694 29446 54951
GIẢI NĂM 5980
GIẢI SÁU 7010 6298 5394
GIẢI BẢY 972
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0  
1 0 6
2 5
3 7
4 3 6 8
5 1 4 6
6 0 4
7 2 9
8 0
9 4 4 8
Đầu
Đuôi
1 6 8 0
5 1
7 2
4 3
5 6 9 9 4
2 5
1 4 5 6
3 7
4 9 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 22/07/2017

ĐẶC BIỆT 568622
GIẢI NHẤT 02211
GIẢI NHÌ 88170
GIẢI BA 82042 97706
GIẢI TƯ 36388 58566 46795
19291 26009 13506 52900
GIẢI NĂM 0248
GIẢI SÁU 1080 5924 3333
GIẢI BẢY 243
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 0 6 6 9
1 1
2 2 4
3 3
4 2 3 8
5  
6 3 6
7 0
8 0 8
9 1 5
Đầu
Đuôi
0 7 8 0
1 9 1
2 4 2
3 4 6 3
2 4
9 5
0 0 6 6
  7
4 8 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785