Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Hồ Chí Minh - XSHCM - Kết quả SXHCM trực tiếp tại trường quay

KQXS Hồ Chí Minh 21/05/2018

ĐẶC BIỆT 058352
GIẢI NHẤT 96365
GIẢI NHÌ 00903
GIẢI BA 79670 00612
GIẢI TƯ 84819 58924 38198
63449 26315 75972 30626
GIẢI NĂM 6329
GIẢI SÁU 8465 7091 5032
GIẢI BẢY 681
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 3
1 2 5 9
2 4 6 9
3 2
4 9
5 2
6 5 5 7
7 0 2
8 1
9 1 8
Đầu
Đuôi
7 0
8 9 1
1 3 5 7 2
0 3
2 4
1 6 6 5
2 6
6 7
9 8
1 2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 19/05/2018

ĐẶC BIỆT 516387
GIẢI NHẤT 94177
GIẢI NHÌ 85013
GIẢI BA 63236 90396
GIẢI TƯ 57730 80757 89799
88783 91112 63303 07912
GIẢI NĂM 3353
GIẢI SÁU 8526 7505 4115
GIẢI BẢY 732
GIẢI TÁM 17
Đầu
Đuôi
0 3 5
1 2 2 3 5 7
2 6
3 0 2 6
4  
5 3 7
6  
7 7
8 3 7
9 6 9
Đầu
Đuôi
3 0
  1
1 1 3 2
0 1 5 8 3
  4
0 1 5
2 3 9 6
1 5 7 8 7
  8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 14/05/2018

ĐẶC BIỆT 891481
GIẢI NHẤT 57976
GIẢI NHÌ 63626
GIẢI BA 77792 29748
GIẢI TƯ 86302 45657 46403
30653 58588 61869 58876
GIẢI NĂM 6334
GIẢI SÁU 5246 0202 1223
GIẢI BẢY 832
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0 2 2 3
1  
2 3 6
3 2 4
4 6 8
5 3 7
6 9
7 6 6
8 1 8
9 1 2
Đầu
Đuôi
  0
8 9 1
0 0 3 9 2
0 2 5 3
3 4
  5
2 4 7 7 6
5 7
4 8 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 12/05/2018

ĐẶC BIỆT 063815
GIẢI NHẤT 77743
GIẢI NHÌ 06914
GIẢI BA 28954 61737
GIẢI TƯ 15752 91761 14370
01574 10493 60161 35972
GIẢI NĂM 4468
GIẢI SÁU 4804 7269 6115
GIẢI BẢY 714
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 4
1 4 4 5 5
2  
3 7
4 3 4
5 2 4
6 1 1 8 9
7 0 2 4
8  
9 3
Đầu
Đuôi
7 0
6 6 1
5 7 2
4 9 3
0 1 1 4 5 7 4
1 1 5
  6
3 7
6 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 07/05/2018

ĐẶC BIỆT 236959
GIẢI NHẤT 12096
GIẢI NHÌ 14893
GIẢI BA 33598 09021
GIẢI TƯ 86233 53989 93622
34544 23840 18770 70994
GIẢI NĂM 3912
GIẢI SÁU 4067 4810 7087
GIẢI BẢY 251
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0  
1 0 2
2 1 2
3 3
4 0 4
5 1 9
6 2 7
7 0
8 7 9
9 3 4 6 8
Đầu
Đuôi
1 4 7 0
2 5 1
1 2 6 2
3 9 3
4 9 4
  5
9 6
6 8 7
9 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 05/05/2018

ĐẶC BIỆT 863955
GIẢI NHẤT 22796
GIẢI NHÌ 43408
GIẢI BA 12392 79917
GIẢI TƯ 13106 23340 90176
15614 23642 87545 32097
GIẢI NĂM 3853
GIẢI SÁU 5735 2650 9395
GIẢI BẢY 763
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 6 8
1 3 4 7
2  
3 5
4 0 2 5
5 0 3 5
6 3
7 6
8  
9 2 5 6 7
Đầu
Đuôi
4 5 0
  1
4 9 2
1 5 6 3
1 4
3 4 5 9 5
0 7 9 6
1 9 7
0 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 30/04/2018

ĐẶC BIỆT 210468
GIẢI NHẤT 34543
GIẢI NHÌ 13767
GIẢI BA 94898 26216
GIẢI TƯ 80811 18878 07652
02371 30452 56884 59027
GIẢI NĂM 0512
GIẢI SÁU 5778 6233 7862
GIẢI BẢY 802
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 2 5
1 1 2 6
2 7
3 3
4 3
5 2 2
6 2 7 8
7 1 8 8
8 4
9 8
Đầu
Đuôi
  0
1 7 1
0 1 5 5 6 2
3 4 3
8 4
0 5
1 6
2 6 7
6 7 7 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 28/04/2018

ĐẶC BIỆT 247803
GIẢI NHẤT 70120
GIẢI NHÌ 67042
GIẢI BA 57015 99292
GIẢI TƯ 50009 83944 82902
93897 70140 04950 47579
GIẢI NĂM 2527
GIẢI SÁU 1978 8165 4396
GIẢI BẢY 501
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 1 2 3 9
1 5
2 0 7
3  
4 0 2 4 7
5 0
6 5
7 8 9
8  
9 2 6 7
Đầu
Đuôi
2 4 5 0
0 1
0 4 9 2
0 3
4 4
1 6 5
9 6
2 4 9 7
7 8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785

KQXS Hồ Chí Minh 23/04/2018

ĐẶC BIỆT 890464
GIẢI NHẤT 10864
GIẢI NHÌ 99523
GIẢI BA 89025 89279
GIẢI TƯ 74902 44218 02895
80558 31378 80607 83433
GIẢI NĂM 4172
GIẢI SÁU 8267 1234 8827
GIẢI BẢY 954
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 2 7
1 8
2 3 5 7
3 3 4
4  
5 4 8
6 4 4 7 9
7 2 8 9
8  
9 5
Đầu
Đuôi
  0
  1
0 7 2
2 3 3
3 5 6 6 4
2 9 5
  6
0 2 6 7
1 5 7 8
6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 HCM gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 HCM gửi 8785