Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Đồng Tháp - XSDT - Kết quả SXDT trực tiếp tại trường quay

KQXS Đồng Tháp 21/05/2018

ĐẶC BIỆT 955252
GIẢI NHẤT 79590
GIẢI NHÌ 80621
GIẢI BA 60252 26651
GIẢI TƯ 49618 15768 54250
93495 65639 81435 68721
GIẢI NĂM 5631
GIẢI SÁU 2265 8000 2095
GIẢI BẢY 919
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 8 9
2 1 1
3 1 5 9
4  
5 0 1 2 2
6 5 8
7  
8  
9 0 5 5
Đầu
Đuôi
0 5 9 0
2 2 3 5 1
5 5 2
  3
0 4
3 6 9 9 5
  6
  7
1 6 8
1 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 14/05/2018

ĐẶC BIỆT 681146
GIẢI NHẤT 20810
GIẢI NHÌ 63369
GIẢI BA 90339 33914
GIẢI TƯ 56354 90245 87152
08383 70004 21246 44655
GIẢI NĂM 4953
GIẢI SÁU 8322 7707 0439
GIẢI BẢY 687
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 4 7
1 0 4
2 2
3 9 9
4 5 6 6
5 2 3 4 5
6 9
7  
8 3 3 7
9  
Đầu
Đuôi
1 0
  1
2 5 2
5 8 8 3
0 1 5 4
4 5 5
4 4 6
0 8 7
  8
3 3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 07/05/2018

ĐẶC BIỆT 493447
GIẢI NHẤT 05483
GIẢI NHÌ 55596
GIẢI BA 28169 32168
GIẢI TƯ 29682 28851 07260
91185 51636 94494 65145
GIẢI NĂM 0699
GIẢI SÁU 5777 8074 8228
GIẢI BẢY 504
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0 4
1  
2 8
3 6
4 5 7
5 1
6 0 8 9
7 4 7
8 0 2 3 5
9 4 6 9
Đầu
Đuôi
6 8 0
5 1
8 2
8 3
0 7 9 4
4 8 5
3 9 6
4 7 7
2 6 8
6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 30/04/2018

ĐẶC BIỆT 322525
GIẢI NHẤT 75014
GIẢI NHÌ 16723
GIẢI BA 05000 87609
GIẢI TƯ 62900 81514 08630
26947 37090 36085 77034
GIẢI NĂM 8905
GIẢI SÁU 4730 2703 6319
GIẢI BẢY 904
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 0 0 3 4 5 7 9
1 4 4 9
2 3 5
3 0 0 4
4 7
5  
6  
7  
8 5
9 0
Đầu
Đuôi
0 0 3 3 9 0
  1
  2
0 2 3
0 1 1 3 4
0 2 8 5
  6
0 4 7
  8
0 1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 23/04/2018

ĐẶC BIỆT 139707
GIẢI NHẤT 46464
GIẢI NHÌ 12676
GIẢI BA 69757 69744
GIẢI TƯ 13248 85552 83093
81356 31271 89570 74626
GIẢI NĂM 7339
GIẢI SÁU 1399 9941 5771
GIẢI BẢY 196
GIẢI TÁM 81
Đầu
Đuôi
0 7
1  
2 6
3 9
4 1 4 8
5 2 6 7
6 4
7 0 1 1 6
8 1
9 3 6 9
Đầu
Đuôi
7 0
4 7 7 8 1
5 2
9 3
4 6 4
  5
2 5 7 9 6
0 5 7
4 8
3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785