Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

kết quả XS Đồng Tháp - XSDT - Kết quả SXDT trực tiếp tại trường quay

KQXS Đồng Tháp 14/08/2017

ĐẶC BIỆT 700010
GIẢI NHẤT 38386
GIẢI NHÌ 96133
GIẢI BA 70902 36201
GIẢI TƯ 53673 08999 60310
08303 75583 12313 71643
GIẢI NĂM 2799
GIẢI SÁU 3100 9719 7127
GIẢI BẢY 941
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0 0 1 2 3
1 0 0 3 9
2 7
3 3
4 1 3
5  
6  
7 3
8 3 6
9 9 9 9
Đầu
Đuôi
0 1 1 0
0 4 1
0 2
0 1 3 4 7 8 3
  4
  5
8 6
2 7
  8
1 9 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 07/08/2017

ĐẶC BIỆT 451558
GIẢI NHẤT 87619
GIẢI NHÌ 37462
GIẢI BA 57563 58501
GIẢI TƯ 86561 32032 66094
02922 43708 01275 72891
GIẢI NĂM 6040
GIẢI SÁU 0531 5920 2031
GIẢI BẢY 445
GIẢI TÁM 82
Đầu
Đuôi
0 1 8
1 9
2 0 2
3 1 1 2
4 0 5
5 8
6 1 2 3
7 5
8 2
9 1 4
Đầu
Đuôi
2 4 0
0 3 3 6 9 1
2 3 6 8 2
6 3
9 4
4 7 5
  6
  7
0 5 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 31/07/2017

ĐẶC BIỆT 075218
GIẢI NHẤT 50755
GIẢI NHÌ 69680
GIẢI BA 45897 03424
GIẢI TƯ 71588 95188 38451
34146 29178 03294 49332
GIẢI NĂM 8246
GIẢI SÁU 9126 9489 1497
GIẢI BẢY 432
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0  
1 8
2 4 6
3 2 2
4 6 6
5 1 5 9
6  
7 8
8 0 8 8 9
9 4 7 7
Đầu
Đuôi
8 0
5 1
3 3 2
  3
2 9 4
5 5
2 4 4 6
9 9 7
1 7 8 8 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 24/07/2017

ĐẶC BIỆT 715270
GIẢI NHẤT 24371
GIẢI NHÌ 89347
GIẢI BA 52091 20367
GIẢI TƯ 58704 08691 26172
33267 31881 40386 50040
GIẢI NĂM 3288
GIẢI SÁU 4788 5347 5584
GIẢI BẢY 880
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0 4
1 0
2  
3  
4 0 7 7
5  
6 7 7
7 0 1 2
8 0 1 4 6 8 8
9 1 1
Đầu
Đuôi
1 4 7 8 0
7 8 9 9 1
7 2
  3
0 8 4
  5
8 6
4 4 6 6 7
8 8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785