Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Đồng Tháp - XSDT - Kết quả SXDT trực tiếp tại trường quay

KQXS Đồng Tháp 19/03/2018

ĐẶC BIỆT 759671
GIẢI NHẤT 08802
GIẢI NHÌ 29922
GIẢI BA 67444 39044
GIẢI TƯ 45116 43378 38556
13142 69751 39046 51220
GIẢI NĂM 7552
GIẢI SÁU 3268 7378 1607
GIẢI BẢY 802
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 2 2 7
1 6
2 0 2 4
3  
4 2 4 4 6
5 1 2 6
6 8
7 1 8 8
8  
9  
Đầu
Đuôi
2 0
5 7 1
0 0 2 4 5 2
  3
2 4 4 4
  5
1 4 5 6
0 7
6 7 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 12/03/2018

ĐẶC BIỆT 223515
GIẢI NHẤT 30361
GIẢI NHÌ 23505
GIẢI BA 49390 53936
GIẢI TƯ 25124 22704 24040
77765 49836 37546 39907
GIẢI NĂM 4249
GIẢI SÁU 1179 8908 9822
GIẢI BẢY 174
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0 4 5 7 8
1 5
2 2 4
3 6 6
4 0 6 9
5  
6 1 5
7 4 5 9
8  
9 0
Đầu
Đuôi
4 9 0
6 1
2 2
  3
0 2 7 4
0 1 6 7 5
3 3 4 6
0 7
0 8
4 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 05/03/2018

ĐẶC BIỆT 751065
GIẢI NHẤT 21380
GIẢI NHÌ 78844
GIẢI BA 42417 89518
GIẢI TƯ 34134 04933 88498
62055 67751 29666 24151
GIẢI NĂM 1980
GIẢI SÁU 6294 1312 5991
GIẢI BẢY 796
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0  
1 2 7 8
2  
3 3 4 7
4 4
5 1 1 5
6 5 6
7  
8 0 0
9 1 4 6 8
Đầu
Đuôi
8 8 0
5 5 9 1
1 2
3 3
3 4 9 4
5 6 5
6 9 6
1 3 7
1 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 26/02/2018

ĐẶC BIỆT 970448
GIẢI NHẤT 92464
GIẢI NHÌ 00791
GIẢI BA 09156 81056
GIẢI TƯ 91972 66352 09813
90112 80582 72209 66933
GIẢI NĂM 3009
GIẢI SÁU 8208 7482 3596
GIẢI BẢY 012
GIẢI TÁM 70
Đầu
Đuôi
0 8 9 9
1 2 2 3
2  
3 3
4 8
5 2 6 6
6 4
7 0 2
8 2 2
9 1 6
Đầu
Đuôi
7 0
9 1
1 1 5 7 8 8 2
1 3 3
6 4
  5
5 5 9 6
  7
0 4 8
0 0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785

KQXS Đồng Tháp 19/02/2018

ĐẶC BIỆT 143530
GIẢI NHẤT 67583
GIẢI NHÌ 96325
GIẢI BA 28878 20594
GIẢI TƯ 53140 33465 75778
57134 05377 52631 09849
GIẢI NĂM 7557
GIẢI SÁU 3047 7366 3788
GIẢI BẢY 752
GIẢI TÁM 58
Đầu
Đuôi
0  
1  
2 5
3 0 1 4
4 0 7 9
5 2 7 8
6 5 6
7 7 8 8
8 3 8
9 4
Đầu
Đuôi
3 4 0
3 1
5 2
8 3
3 9 4
2 6 5
6 6
4 5 7 7
5 7 7 8 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DT gửi 8785