Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Đắc Nông - XSDNO - Kết quả SXDNO trực tiếp tại trường quay

KQXS Đắc Nông 16/09/2017

ĐẶC BIỆT 604960
GIẢI NHẤT 81314
GIẢI NHÌ 12440
GIẢI BA 84652 35029
GIẢI TƯ 23115 58311 89505
16393 03496 58577 87937
GIẢI NĂM 6126
GIẢI SÁU 3967 3757 5501
GIẢI BẢY 904
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 1 4 5 9
1 1 4 5
2 6 9
3 7
4 0
5 2 7
6 0 7
7 7
8  
9 3 6
Đầu
Đuôi
4 6 0
0 1 1
5 2
9 3
0 1 4
0 1 5
2 9 6
3 5 6 7 7
  8
0 2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 09/09/2017

ĐẶC BIỆT 690575
GIẢI NHẤT 03073
GIẢI NHÌ 36195
GIẢI BA 06348 49946
GIẢI TƯ 62946 73812 43350
29154 47588 92933 07206
GIẢI NĂM 6741
GIẢI SÁU 1498 7044 3547
GIẢI BẢY 757
GIẢI TÁM 06
Đầu
Đuôi
0 6 6
1 2
2  
3 3
4 1 4 6 6 7 8
5 0 4 7
6  
7 3 5
8 8
9 5 8
Đầu
Đuôi
5 0
4 1
1 2
3 7 3
4 5 4
7 9 5
0 0 4 4 6
4 5 7
4 8 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 02/09/2017

ĐẶC BIỆT 810274
GIẢI NHẤT 21743
GIẢI NHÌ 66758
GIẢI BA 76036 13996
GIẢI TƯ 11164 43386 84222
08519 06054 16565 16100
GIẢI NĂM 1509
GIẢI SÁU 2760 8799 9188
GIẢI BẢY 632
GIẢI TÁM 38
Đầu
Đuôi
0 0 9
1 9
2 2
3 2 6 8
4 3
5 4 8
6 0 4 5
7 4
8 6 8
9 6 9
Đầu
Đuôi
0 6 0
  1
2 3 2
4 3
5 6 7 4
6 5
3 8 9 6
  7
3 5 8 8
0 1 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785

KQXS Đắc Nông 26/08/2017

ĐẶC BIỆT 811766
GIẢI NHẤT 92026
GIẢI NHÌ 50765
GIẢI BA 20313 17004
GIẢI TƯ 22134 38657 41264
63088 00753 61783 84448
GIẢI NĂM 7383
GIẢI SÁU 4637 0979 8423
GIẢI BẢY 229
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0 4
1 3
2 3 6 9
3 4 7
4 8
5 3 7
6 4 5 6
7 9
8 3 3 8
9 4
Đầu
Đuôi
  0
  1
  2
1 2 5 8 8 3
0 3 6 9 4
6 5
2 6 6
3 5 7
4 8 8
2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNO gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNO gửi 8785