Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

kết quả XS Đà Nẵng - XSDNG - Kết quả SXDNG trực tiếp tại trường quay

KQXS Đà Nẵng 19/08/2017

ĐẶC BIỆT 812965
GIẢI NHẤT 00920
GIẢI NHÌ 73342
GIẢI BA 25725 21328
GIẢI TƯ 36430 14262 10668
42296 68065 87154 70390
GIẢI NĂM 6697
GIẢI SÁU 4769 1807 8445
GIẢI BẢY 068
GIẢI TÁM 89
Đầu
Đuôi
0 7
1  
2 0 5 8
3 0
4 2 5
5 4
6 2 5 5 8 8 9
7  
8 9
9 0 6 7
Đầu
Đuôi
2 3 9 0
  1
4 6 2
  3
5 4
2 4 6 6 5
9 6
0 9 7
2 6 6 8
6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 16/08/2017

ĐẶC BIỆT 351771
GIẢI NHẤT 51068
GIẢI NHÌ 62683
GIẢI BA 52581 30467
GIẢI TƯ 33354 81081 24515
71324 43592 70070 16348
GIẢI NĂM 0947
GIẢI SÁU 0846 0975 1029
GIẢI BẢY 167
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0  
1 5
2 4 9
3  
4 6 7 7 8
5 4
6 7 7 8
7 0 1 5
8 1 1 3
9 2
Đầu
Đuôi
7 0
7 8 8 1
9 2
8 3
2 5 4
1 7 5
4 6
4 4 6 6 7
4 6 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 12/08/2017

ĐẶC BIỆT 902383
GIẢI NHẤT 15313
GIẢI NHÌ 50240
GIẢI BA 20776 27143
GIẢI TƯ 47806 70776 99275
39148 05066 64978 02068
GIẢI NĂM 8804
GIẢI SÁU 0686 0486 5170
GIẢI BẢY 463
GIẢI TÁM 47
Đầu
Đuôi
0 4 6
1 3
2  
3  
4 0 3 7 8
5  
6 3 6 8
7 0 5 6 6 8
8 3 6 6
9  
Đầu
Đuôi
4 7 0
  1
  2
1 4 6 8 3
0 4
7 5
0 6 7 7 8 8 6
4 7
4 6 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 09/08/2017

ĐẶC BIỆT 199910
GIẢI NHẤT 65968
GIẢI NHÌ 92842
GIẢI BA 63464 95922
GIẢI TƯ 72464 30381 60615
46512 45398 92556 87137
GIẢI NĂM 7914
GIẢI SÁU 2989 9773 1430
GIẢI BẢY 449
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0  
1 0 2 3 4 5
2 2
3 0 7
4 2 9
5 6
6 4 4 8
7 3
8 1 9
9 8
Đầu
Đuôi
1 3 0
8 1
1 2 4 2
1 7 3
1 6 6 4
1 5
5 6
3 7
6 9 8
4 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 05/08/2017

ĐẶC BIỆT 975274
GIẢI NHẤT 40049
GIẢI NHÌ 45001
GIẢI BA 47172 03936
GIẢI TƯ 02882 54777 22674
44827 01418 22768 87200
GIẢI NĂM 8849
GIẢI SÁU 1737 1380 5198
GIẢI BẢY 773
GIẢI TÁM 53
Đầu
Đuôi
0 0 1
1 8
2 7
3 6 7
4 9 9
5 3
6 8
7 2 3 4 4 7
8 0 2
9 8
Đầu
Đuôi
0 8 0
0 1
7 8 2
5 7 3
7 7 4
  5
3 6
2 3 7 7
1 6 9 8
4 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 02/08/2017

ĐẶC BIỆT 816909
GIẢI NHẤT 86508
GIẢI NHÌ 52230
GIẢI BA 93175 93139
GIẢI TƯ 90995 82726 86917
39774 07104 01757 31948
GIẢI NĂM 5872
GIẢI SÁU 1922 1465 7917
GIẢI BẢY 610
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 4 7 8 9
1 0 7 7
2 2 6
3 0 9
4 8
5 7
6 5
7 2 4 5
8  
9 5
Đầu
Đuôi
1 3 0
  1
2 7 2
  3
0 7 4
6 7 9 5
2 6
0 1 1 5 7
0 4 8
0 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 29/07/2017

ĐẶC BIỆT 268753
GIẢI NHẤT 67358
GIẢI NHÌ 99764
GIẢI BA 67630 88962
GIẢI TƯ 74799 66280 40405
00960 23467 88193 30787
GIẢI NĂM 2560
GIẢI SÁU 3298 6176 4428
GIẢI BẢY 452
GIẢI TÁM 25
Đầu
Đuôi
0 5
1  
2 5 8
3 0
4  
5 2 3 8
6 0 0 2 4 7
7 6
8 0 7
9 3 8 9
Đầu
Đuôi
3 6 6 8 0
  1
5 6 2
5 9 3
6 4
0 2 5
7 6
6 8 7
2 5 9 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 26/07/2017

ĐẶC BIỆT 658884
GIẢI NHẤT 35908
GIẢI NHÌ 19404
GIẢI BA 61609 74563
GIẢI TƯ 92328 67664 31377
14800 32199 54740 55033
GIẢI NĂM 5572
GIẢI SÁU 4219 2417 8459
GIẢI BẢY 958
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 0 4 8 9
1 3 7 9
2 8
3 3
4 0
5 8 9
6 3 4
7 2 7
8 4
9 9
Đầu
Đuôi
0 4 0
  1
7 2
1 3 6 3
0 6 8 4
  5
  6
1 7 7
0 2 5 8
0 1 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 22/07/2017

ĐẶC BIỆT 928722
GIẢI NHẤT 59710
GIẢI NHÌ 94207
GIẢI BA 01837 10837
GIẢI TƯ 29985 91974 61742
24043 68746 90635 57678
GIẢI NĂM 7855
GIẢI SÁU 6500 0941 6025
GIẢI BẢY 195
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0 0 7
1 0
2 2 5
3 5 7 7
4 1 2 3 6
5 5
6  
7 4 8
8 4 5
9 5
Đầu
Đuôi
0 1 0
4 1
2 4 2
4 3
7 8 4
2 3 5 8 9 5
4 6
0 3 3 7
7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785