Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Đà Nẵng - XSDNG - Kết quả SXDNG trực tiếp tại trường quay

KQXS Đà Nẵng 17/01/2018

ĐẶC BIỆT 307364
GIẢI NHẤT 98685
GIẢI NHÌ 22523
GIẢI BA 08281 90428
GIẢI TƯ 56838 55079 15310
49683 42337 75967 40555
GIẢI NĂM 0594
GIẢI SÁU 6762 6437 0989
GIẢI BẢY 842
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0  
1 0
2 3 8
3 0 7 7 8
4 2
5 5
6 2 4 7
7 9
8 1 3 5 9
9 4
Đầu
Đuôi
1 3 0
8 1
4 6 2
2 8 3
6 9 4
5 8 5
  6
3 3 6 7
2 3 8
7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 13/01/2018

ĐẶC BIỆT 171070
GIẢI NHẤT 86705
GIẢI NHÌ 23951
GIẢI BA 19697 78268
GIẢI TƯ 65034 70056 15590
44185 98083 92137 78925
GIẢI NĂM 1397
GIẢI SÁU 2004 7012 1703
GIẢI BẢY 634
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 3 4 5
1 2
2 5
3 4 4 7
4  
5 1 6
6 0 8
7 0
8 3 5
9 0 7 7
Đầu
Đuôi
6 7 9 0
5 1
1 2
0 8 3
0 3 3 4
0 2 8 5
5 6
3 9 9 7
6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 10/01/2018

ĐẶC BIỆT 037380
GIẢI NHẤT 58123
GIẢI NHÌ 92966
GIẢI BA 40797 65705
GIẢI TƯ 02054 88162 67280
46169 56181 76082 57393
GIẢI NĂM 3259
GIẢI SÁU 3428 1847 2367
GIẢI BẢY 053
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 5
1 6
2 3 8
3  
4 7
5 3 4 9
6 2 6 7 9
7  
8 0 0 1 2
9 3 7
Đầu
Đuôi
8 8 0
8 1
6 8 2
2 5 9 3
5 4
0 5
1 6 6
4 6 9 7
2 8
5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 06/01/2018

ĐẶC BIỆT 024881
GIẢI NHẤT 44203
GIẢI NHÌ 87599
GIẢI BA 93501 88746
GIẢI TƯ 59275 90422 51574
17534 97601 18681 01506
GIẢI NĂM 0781
GIẢI SÁU 0524 4356 8337
GIẢI BẢY 577
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 1 1 3 6
1  
2 2 4
3 4 7
4 6
5 6
6  
7 4 5 7
8 1 1 1
9 5 9
Đầu
Đuôi
  0
0 0 8 8 8 1
2 2
0 3
2 3 7 4
7 9 5
0 4 5 6
3 7 7
  8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 03/01/2018

ĐẶC BIỆT 291850
GIẢI NHẤT 92301
GIẢI NHÌ 97236
GIẢI BA 93369 86327
GIẢI TƯ 86837 44864 26092
46484 85650 63254 44078
GIẢI NĂM 8305
GIẢI SÁU 2944 0886 5127
GIẢI BẢY 509
GIẢI TÁM 33
Đầu
Đuôi
0 1 5 9
1  
2 7 7
3 3 6 7
4 4
5 0 0 4
6 4 9
7 8
8 4 6
9 2
Đầu
Đuôi
5 5 0
0 1
9 2
3 3
4 5 6 8 4
0 5
3 8 6
2 2 3 7
7 8
0 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 30/12/2017

ĐẶC BIỆT 779843
GIẢI NHẤT 24595
GIẢI NHÌ 48652
GIẢI BA 14460 51415
GIẢI TƯ 74785 26238 53674
43197 07489 69391 56117
GIẢI NĂM 3316
GIẢI SÁU 5323 4906 2519
GIẢI BẢY 453
GIẢI TÁM 60
Đầu
Đuôi
0 6
1 5 6 7 9
2 3
3 8
4 3
5 2 3
6 0 0
7 4
8 5 9
9 1 5 7
Đầu
Đuôi
6 6 0
9 1
5 2
2 4 5 3
7 4
1 8 9 5
0 1 6
1 9 7
3 8
1 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 27/12/2017

ĐẶC BIỆT 937555
GIẢI NHẤT 81278
GIẢI NHÌ 74805
GIẢI BA 26194 50098
GIẢI TƯ 84281 31609 89979
47223 34521 85060 11002
GIẢI NĂM 0595
GIẢI SÁU 3471 2864 4056
GIẢI BẢY 008
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 2 4 5 8 9
1  
2 1 3
3  
4  
5 5 6
6 0 4
7 1 8 9
8 1
9 4 5 8
Đầu
Đuôi
6 0
2 7 8 1
0 2
2 3
0 6 9 4
0 5 9 5
5 6
  7
0 7 9 8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 23/12/2017

ĐẶC BIỆT 269960
GIẢI NHẤT 54714
GIẢI NHÌ 78748
GIẢI BA 99291 43762
GIẢI TƯ 38132 95233 89677
51820 15033 71872 98889
GIẢI NĂM 2889
GIẢI SÁU 2152 8702 1951
GIẢI BẢY 684
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0 2
1 4
2 0 9
3 2 3 3
4 8
5 1 2
6 0 2
7 2 7
8 4 9 9
9 1
Đầu
Đuôi
2 6 0
5 9 1
0 3 5 6 7 2
3 3 3
1 8 4
  5
  6
7 7
4 8
2 8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 20/12/2017

ĐẶC BIỆT 583027
GIẢI NHẤT 83710
GIẢI NHÌ 05995
GIẢI BA 71626 05299
GIẢI TƯ 16277 00090 27618
74352 63698 44890 63073
GIẢI NĂM 3882
GIẢI SÁU 6800 5039 8860
GIẢI BẢY 238
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 0
1 0 3 8
2 6 7
3 8 9
4  
5 2
6 0
7 3 7
8 2
9 0 0 5 8 9
Đầu
Đuôi
0 1 6 9 9 0
  1
5 8 2
1 7 3
  4
9 5
2 6
2 7 7
1 3 9 8
3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785