Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Đà Nẵng - XSDNG - Kết quả SXDNG trực tiếp tại trường quay

KQXS Đà Nẵng 23/05/2018

ĐẶC BIỆT 210404
GIẢI NHẤT 66644
GIẢI NHÌ 55223
GIẢI BA 81458 08187
GIẢI TƯ 07747 84020 08342
03268 36143 66440 13387
GIẢI NĂM 4563
GIẢI SÁU 5351 8616 3934
GIẢI BẢY 000
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 6
2 0 3
3 4
4 0 2 3 4 7
5 1 8
6 3 8 9
7  
8 7 7
9  
Đầu
Đuôi
0 2 4 0
5 1
4 2
2 4 6 3
0 3 4 4
  5
1 6
4 8 8 7
5 6 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 19/05/2018

ĐẶC BIỆT 990955
GIẢI NHẤT 91119
GIẢI NHÌ 20179
GIẢI BA 75439 59769
GIẢI TƯ 55424 11331 31904
37319 70849 25287 02870
GIẢI NĂM 8432
GIẢI SÁU 9412 5789 8100
GIẢI BẢY 169
GIẢI TÁM 87
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 2 9 9
2 4
3 1 2 9
4 9
5 5
6 9 9
7 0 9
8 7 7 9
9  
Đầu
Đuôi
0 7 0
3 1
1 3 2
  3
0 2 4
5 5
  6
8 8 7
  8
1 1 3 4 6 6 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 16/05/2018

ĐẶC BIỆT 748437
GIẢI NHẤT 01431
GIẢI NHÌ 64120
GIẢI BA 52473 44992
GIẢI TƯ 32630 12158 35841
18151 76612 95581 38369
GIẢI NĂM 6931
GIẢI SÁU 2077 7512 3631
GIẢI BẢY 277
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0  
1 2 2
2 0
3 0 1 1 1 7
4 1
5 1 6 8
6 9
7 3 7 7
8 1
9 2
Đầu
Đuôi
2 3 0
3 3 3 4 5 8 1
1 1 9 2
7 3
  4
  5
5 6
3 7 7 7
5 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 12/05/2018

ĐẶC BIỆT 488873
GIẢI NHẤT 19784
GIẢI NHÌ 16995
GIẢI BA 10756 62957
GIẢI TƯ 91858 79212 61613
02691 48602 02090 05312
GIẢI NĂM 5279
GIẢI SÁU 2796 7590 4176
GIẢI BẢY 426
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 2
1 2 2 3
2 6
3  
4  
5 6 7 8
6  
7 2 3 6 9
8 4
9 0 0 1 5 6
Đầu
Đuôi
9 9 0
9 1
0 1 1 7 2
1 7 3
8 4
9 5
2 5 7 9 6
5 7
5 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 09/05/2018

ĐẶC BIỆT 097325
GIẢI NHẤT 53875
GIẢI NHÌ 72007
GIẢI BA 73718 34768
GIẢI TƯ 58575 95796 51146
45714 26181 26727 69717
GIẢI NĂM 8677
GIẢI SÁU 7819 8159 1961
GIẢI BẢY 467
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 7
1 4 7 8 9
2 5 7
3  
4 6
5 4 9
6 1 7 8
7 5 5 7
8 1
9 6
Đầu
Đuôi
  0
6 8 1
  2
  3
1 5 4
2 7 7 5
4 9 6
0 1 2 6 7 7
1 6 8
1 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 05/05/2018

ĐẶC BIỆT 002284
GIẢI NHẤT 72763
GIẢI NHÌ 98190
GIẢI BA 88790 12310
GIẢI TƯ 70477 61286 89932
55535 10724 55507 92372
GIẢI NĂM 6166
GIẢI SÁU 9919 4972 3003
GIẢI BẢY 345
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0 3 7
1 0 9
2 4
3 2 5
4 5
5  
6 3 6
7 2 2 7
8 4 6
9 0 0 1
Đầu
Đuôi
1 9 9 0
9 1
3 7 7 2
0 6 3
2 8 4
3 4 5
6 8 6
0 7 7
  8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 02/05/2018

ĐẶC BIỆT 635930
GIẢI NHẤT 20645
GIẢI NHÌ 47516
GIẢI BA 31316 36190
GIẢI TƯ 83770 69914 44621
81928 42560 11973 63545
GIẢI NĂM 5246
GIẢI SÁU 6478 5650 6247
GIẢI BẢY 501
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 1
1 2 4 6 6
2 1 8
3 0
4 5 5 6 7
5 0
6 0
7 0 3 8
8  
9 0
Đầu
Đuôi
3 5 6 7 9 0
0 2 1
1 2
7 3
1 4
4 4 5
1 1 4 6
4 7
2 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 28/04/2018

ĐẶC BIỆT 853147
GIẢI NHẤT 38103
GIẢI NHÌ 17992
GIẢI BA 84262 25273
GIẢI TƯ 87896 61453 53185
67534 28593 14720 04883
GIẢI NĂM 7110
GIẢI SÁU 6189 6420 7150
GIẢI BẢY 280
GIẢI TÁM 65
Đầu
Đuôi
0 3
1 0
2 0 0
3 4
4 7
5 0 3
6 2 5
7 3
8 0 3 5 9
9 2 3 6
Đầu
Đuôi
1 2 2 5 8 0
  1
6 9 2
0 5 7 8 9 3
3 4
6 8 5
9 6
4 7
  8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 25/04/2018

ĐẶC BIỆT 321621
GIẢI NHẤT 36112
GIẢI NHÌ 38487
GIẢI BA 95080 75348
GIẢI TƯ 79421 27495 86308
94219 80690 82926 60071
GIẢI NĂM 3591
GIẢI SÁU 1917 7054 2925
GIẢI BẢY 790
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 8
1 2 7 9
2 1 1 5 6
3  
4 8
5 4
6  
7 1 2
8 0 7
9 0 0 1 5
Đầu
Đuôi
8 9 9 0
2 2 7 9 1
1 7 2
  3
5 4
2 9 5
2 6
1 8 7
0 4 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DNG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DNG gửi 8785