Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Đồng Nai - XSDN - Kết quả SXDN trực tiếp tại trường quay

KQXS Đồng Nai 22/11/2017

ĐẶC BIỆT 133670
GIẢI NHẤT 32612
GIẢI NHÌ 85073
GIẢI BA 78629 61968
GIẢI TƯ 84015 25828 14007
22676 40899 51535 98221
GIẢI NĂM 2323
GIẢI SÁU 8063 0031 0298
GIẢI BẢY 181
GIẢI TÁM 23
Đầu
Đuôi
0 7
1 2 5
2 1 3 3 8 9
3 1 5
4  
5  
6 3 8
7 0 3 6
8 1
9 8 9
Đầu
Đuôi
7 0
2 3 8 1
1 2
2 2 6 7 3
  4
1 3 5
7 6
0 7
2 6 9 8
2 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 15/11/2017

ĐẶC BIỆT 877903
GIẢI NHẤT 93583
GIẢI NHÌ 34925
GIẢI BA 39830 61203
GIẢI TƯ 55639 15553 62017
26611 09466 31926 16500
GIẢI NĂM 2610
GIẢI SÁU 2359 1607 9353
GIẢI BẢY 454
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0 0 3 3 7
1 0 1 7
2 5 6
3 0 9
4  
5 3 3 4 9
6 6
7 4
8 3
9  
Đầu
Đuôi
0 1 3 0
1 1
  2
0 0 5 5 8 3
5 7 4
2 5
2 6 6
0 1 7
  8
3 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 08/11/2017

ĐẶC BIỆT 176017
GIẢI NHẤT 40534
GIẢI NHÌ 48352
GIẢI BA 85670 29122
GIẢI TƯ 45080 22130 11742
01513 06477 22557 01767
GIẢI NĂM 6574
GIẢI SÁU 5548 5513 0156
GIẢI BẢY 606
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 6
1 3 3 7
2 2
3 0 4
4 2 8
5 2 6 7
6 7
7 0 4 7
8 0 5
9  
Đầu
Đuôi
3 7 8 0
  1
2 4 5 2
1 1 3
3 7 4
8 5
0 5 6
1 5 6 7 7
4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 01/11/2017

ĐẶC BIỆT 844899
GIẢI NHẤT 00549
GIẢI NHÌ 55627
GIẢI BA 89055 05033
GIẢI TƯ 65669 16861 26796
49045 38113 01774 04901
GIẢI NĂM 4710
GIẢI SÁU 5746 4096 0180
GIẢI BẢY 972
GIẢI TÁM 30
Đầu
Đuôi
0 1
1 0 3
2 7
3 0 3
4 5 6 9
5 5
6 1 9
7 2 4
8 0
9 6 6 9
Đầu
Đuôi
1 3 8 0
0 6 1
7 2
1 3 3
7 4
4 5 5
4 9 9 6
2 7
  8
4 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785