Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Đồng Nai - XSDN - Kết quả SXDN trực tiếp tại trường quay

KQXS Đồng Nai 23/05/2018

ĐẶC BIỆT 895992
GIẢI NHẤT 89808
GIẢI NHÌ 29119
GIẢI BA 11922 40869
GIẢI TƯ 40644 78756 60762
34042 31113 72578 70204
GIẢI NĂM 0749
GIẢI SÁU 1227 5479 7059
GIẢI BẢY 770
GIẢI TÁM 13
Đầu
Đuôi
0 4 8
1 3 3 9
2 2 7
3  
4 2 4 9
5 6 9
6 2 9
7 0 8 9
8  
9 2
Đầu
Đuôi
7 0
  1
2 4 6 9 2
1 1 3
0 4 4
  5
5 6
2 7
0 7 8
1 4 5 6 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 16/05/2018

ĐẶC BIỆT 719280
GIẢI NHẤT 30890
GIẢI NHÌ 79011
GIẢI BA 74485 78765
GIẢI TƯ 91987 06549 46514
30528 08769 98142 27266
GIẢI NĂM 3939
GIẢI SÁU 3413 0425 7125
GIẢI BẢY 467
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0  
1 1 3 4
2 5 5 8
3 9
4 2 9
5  
6 5 6 7 9
7  
8 0 5 5 7
9 0
Đầu
Đuôi
8 9 0
1 1
4 2
1 3
1 4
2 2 6 8 8 5
6 6
6 8 7
2 8
3 4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 09/05/2018

ĐẶC BIỆT 754411
GIẢI NHẤT 95524
GIẢI NHÌ 65860
GIẢI BA 24528 54608
GIẢI TƯ 57003 21560 69204
16299 81227 22750 29958
GIẢI NĂM 3110
GIẢI SÁU 9260 3845 0656
GIẢI BẢY 229
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 3 4 8
1 0 1
2 4 7 8 9
3  
4 5
5 0 6 8
6 0 0 0 7
7  
8  
9 9
Đầu
Đuôi
1 5 6 6 6 0
1 1
  2
0 3
0 2 4
4 5
5 6
2 6 7
0 2 5 8
2 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 02/05/2018

ĐẶC BIỆT 533867
GIẢI NHẤT 76663
GIẢI NHÌ 43852
GIẢI BA 58367 72465
GIẢI TƯ 20376 44093 59339
48904 27532 63456 50913
GIẢI NĂM 0888
GIẢI SÁU 2933 4759 3205
GIẢI BẢY 741
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 4 5
1 3
2  
3 2 3 9
4 1
5 2 6 9
6 3 5 7 7 9
7 6
8 8
9 3
Đầu
Đuôi
  0
4 1
3 5 2
1 3 6 9 3
0 4
0 6 5
5 7 6
6 6 7
8 8
3 5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785

KQXS Đồng Nai 25/04/2018

ĐẶC BIỆT 252617
GIẢI NHẤT 60295
GIẢI NHÌ 77575
GIẢI BA 16690 17684
GIẢI TƯ 88603 63855 43062
42085 11140 45635 70557
GIẢI NĂM 6890
GIẢI SÁU 7194 8886 2840
GIẢI BẢY 814
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 3 4
1 4 7
2  
3 5
4 0 0
5 5 7
6 2
7 5
8 4 5 6
9 0 0 4 5
Đầu
Đuôi
4 4 9 9 0
  1
6 2
0 3
0 1 8 9 4
3 5 7 8 9 5
8 6
1 5 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DN gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DN gửi 8785