Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS DakLak - XSDLK - Kết quả SXDLK trực tiếp tại trường quay

KQXS DakLak 21/11/2017

ĐẶC BIỆT 198812
GIẢI NHẤT 96273
GIẢI NHÌ 60779
GIẢI BA 29199 12459
GIẢI TƯ 42276 25411 84599
08341 35857 01607 76476
GIẢI NĂM 7043
GIẢI SÁU 0020 2065 9630
GIẢI BẢY 750
GIẢI TÁM 98
Đầu
Đuôi
0 7
1 1 2
2 0
3 0
4 1 3
5 0 7 9
6 5
7 3 6 6 9
8  
9 8 9 9
Đầu
Đuôi
2 3 5 0
1 4 1
1 2
4 7 3
  4
6 5
7 7 6
0 5 7
9 8
5 7 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 14/11/2017

ĐẶC BIỆT 899309
GIẢI NHẤT 39709
GIẢI NHÌ 92511
GIẢI BA 41311 20674
GIẢI TƯ 94365 28158 59780
31567 21609 81803 26992
GIẢI NĂM 1440
GIẢI SÁU 4714 2733 6508
GIẢI BẢY 733
GIẢI TÁM 90
Đầu
Đuôi
0 3 8 9 9 9
1 1 1 4
2  
3 3 3
4 0
5 8
6 5 7
7 4
8 0
9 0 2
Đầu
Đuôi
4 8 9 0
1 1 1
9 2
0 3 3 3
1 7 4
6 5
  6
6 7
0 5 8
0 0 0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 07/11/2017

ĐẶC BIỆT 382954
GIẢI NHẤT 95661
GIẢI NHÌ 72100
GIẢI BA 99646 57481
GIẢI TƯ 32970 21610 56768
16231 73408 73532 71158
GIẢI NĂM 2223
GIẢI SÁU 1661 5566 0903
GIẢI BẢY 742
GIẢI TÁM 71
Đầu
Đuôi
0 0 3 8
1 0
2 3
3 1 2
4 2 6
5 4 8
6 1 1 6 8
7 0 1
8 1
9  
Đầu
Đuôi
0 1 7 0
3 6 6 7 8 1
3 4 2
0 2 3
5 4
  5
4 6 6
  7
0 5 6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785

KQXS DakLak 31/10/2017

ĐẶC BIỆT 238952
GIẢI NHẤT 46643
GIẢI NHÌ 68083
GIẢI BA 48554 85640
GIẢI TƯ 92509 89584 56614
69850 28074 86636 44149
GIẢI NĂM 8864
GIẢI SÁU 9287 0532 3486
GIẢI BẢY 959
GIẢI TÁM 82
Đầu
Đuôi
0 9
1 4
2  
3 2 6
4 0 3 9
5 0 2 4 9
6 4
7 4
8 2 3 4 6 7
9  
Đầu
Đuôi
4 5 0
  1
3 5 8 2
4 8 3
1 5 6 7 8 4
  5
3 8 6
8 7
  8
0 4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DLK gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DLK gửi 8785