Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Đà Lạt - XSDL - Kết quả SXDL trực tiếp tại trường quay

KQXS Đà Lạt 14/01/2018

ĐẶC BIỆT 456470
GIẢI NHẤT 25623
GIẢI NHÌ 18640
GIẢI BA 17512 79192
GIẢI TƯ 32563 18191 99154
22290 84765 31243 91027
GIẢI NĂM 2661
GIẢI SÁU 1175 4317 1153
GIẢI BẢY 435
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0  
1 2 7
2 3 7
3 5
4 0 3
5 3 4
6 1 3 5
7 0 5 5
8  
9 0 1 2
Đầu
Đuôi
4 7 9 0
6 9 1
1 9 2
2 4 5 6 3
5 4
3 6 7 7 5
  6
1 2 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 07/01/2018

ĐẶC BIỆT 663294
GIẢI NHẤT 31706
GIẢI NHÌ 98064
GIẢI BA 67410 40679
GIẢI TƯ 29683 05814 02813
05389 31985 55178 35471
GIẢI NĂM 4643
GIẢI SÁU 7090 7469 3932
GIẢI BẢY 846
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 6
1 0 3 4 8
2  
3 2
4 3 6
5  
6 4 9
7 1 8 9
8 3 5 9
9 0 4
Đầu
Đuôi
1 9 0
7 1
3 2
1 4 8 3
1 6 9 4
8 5
0 4 6
  7
1 7 8
6 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 31/12/2017

ĐẶC BIỆT 244281
GIẢI NHẤT 24446
GIẢI NHÌ 26407
GIẢI BA 73794 84337
GIẢI TƯ 31451 99927 56316
32374 81774 14620 17494
GIẢI NĂM 0008
GIẢI SÁU 7470 7693 1785
GIẢI BẢY 378
GIẢI TÁM 07
Đầu
Đuôi
0 7 7 8
1 6
2 0 7
3 7
4 6
5 1
6  
7 0 4 4 8
8 1 5
9 3 4 4
Đầu
Đuôi
2 7 0
5 8 1
  2
9 3
7 7 9 9 4
8 5
1 4 6
0 0 2 3 7
0 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 24/12/2017

ĐẶC BIỆT 042717
GIẢI NHẤT 33997
GIẢI NHÌ 53479
GIẢI BA 39092 43570
GIẢI TƯ 09053 04753 16932
21410 30627 90451 02754
GIẢI NĂM 9363
GIẢI SÁU 8042 8693 1908
GIẢI BẢY 931
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 5 8
1 0 7
2 7
3 1 2
4 2
5 1 3 3 4
6 3
7 0 9
8  
9 2 3 7
Đầu
Đuôi
1 7 0
3 5 1
3 4 9 2
5 5 6 9 3
5 4
0 5
  6
1 2 9 7
0 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785