Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Đà Lạt - XSDL - Kết quả SXDL trực tiếp tại trường quay

KQXS Đà Lạt 20/05/2018

ĐẶC BIỆT 044063
GIẢI NHẤT 43269
GIẢI NHÌ 48851
GIẢI BA 91699 31240
GIẢI TƯ 44987 74228 96852
83325 94751 67100 05293
GIẢI NĂM 3537
GIẢI SÁU 9979 1767 4766
GIẢI BẢY 039
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 0
1  
2 5 8
3 7 9
4 0
5 1 1 2
6 3 6 7 9
7 2 9
8 7
9 3 9
Đầu
Đuôi
0 4 0
5 5 1
5 7 2
6 9 3
  4
2 5
6 6
3 6 8 7
2 8
3 6 7 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 13/05/2018

ĐẶC BIỆT 002603
GIẢI NHẤT 70743
GIẢI NHÌ 89079
GIẢI BA 83976 83047
GIẢI TƯ 96994 23915 63782
08057 50918 16647 78389
GIẢI NĂM 8656
GIẢI SÁU 0981 2263 6944
GIẢI BẢY 724
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 3
1 4 5 8
2 4
3  
4 3 4 7 7
5 6 7
6 3
7 6 9
8 1 2 9
9 4
Đầu
Đuôi
  0
8 1
8 2
0 4 6 3
1 2 4 9 4
1 5
5 7 6
4 4 5 7
1 8
7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 06/05/2018

ĐẶC BIỆT 620989
GIẢI NHẤT 42492
GIẢI NHÌ 88076
GIẢI BA 87406 07032
GIẢI TƯ 79478 49198 20002
95410 18068 03992 60777
GIẢI NĂM 5121
GIẢI SÁU 4878 0887 3578
GIẢI BẢY 105
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 2 5 6
1 0
2 1
3 2
4  
5  
6 8 9
7 6 7 8 8 8
8 7 9
9 2 2 8
Đầu
Đuôi
1 0
2 1
0 3 9 9 2
  3
  4
0 5
0 7 6
7 8 7
6 7 7 7 9 8
6 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785

KQXS Đà Lạt 29/04/2018

ĐẶC BIỆT 154022
GIẢI NHẤT 67584
GIẢI NHÌ 51134
GIẢI BA 89389 85582
GIẢI TƯ 16087 01237 69401
74286 84781 02658 88925
GIẢI NĂM 0910
GIẢI SÁU 3189 7570 4946
GIẢI BẢY 337
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 1
1 0
2 2 5
3 4 7 7
4 6
5 8
6  
7 0
8 1 2 4 5 6 7 9 9
9  
Đầu
Đuôi
1 7 0
0 8 1
2 8 2
  3
3 8 4
2 8 5
4 8 6
3 3 8 7
5 8
8 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 DL gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 DL gửi 8785