Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Cần Thơ - XSCT - Kết quả SXCT trực tiếp tại trường quay

KQXS Cần Thơ 22/11/2017

ĐẶC BIỆT 088112
GIẢI NHẤT 49987
GIẢI NHÌ 70545
GIẢI BA 48594 61258
GIẢI TƯ 67971 97005 72771
98608 54395 88903 29158
GIẢI NĂM 0478
GIẢI SÁU 4910 6137 2731
GIẢI BẢY 934
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 3 5 8
1 0 2
2 4
3 1 4 7
4 5
5 8 8
6  
7 1 1 8
8 7
9 4 5
Đầu
Đuôi
1 0
3 7 7 1
1 2
0 3
2 3 9 4
0 4 9 5
  6
3 8 7
0 5 5 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 15/11/2017

ĐẶC BIỆT 299397
GIẢI NHẤT 51917
GIẢI NHÌ 69655
GIẢI BA 90213 82336
GIẢI TƯ 99521 35990 03730
43491 44210 05791 13431
GIẢI NĂM 7736
GIẢI SÁU 1702 1645 9876
GIẢI BẢY 292
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0 2
1 0 3 7
2 1
3 0 1 6 6
4 5 9
5 5
6  
7 6
8  
9 0 1 1 2 7
Đầu
Đuôi
1 3 9 0
2 3 9 9 1
0 9 2
1 3
  4
4 5 5
3 3 7 6
1 9 7
  8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 08/11/2017

ĐẶC BIỆT 371512
GIẢI NHẤT 46160
GIẢI NHÌ 68389
GIẢI BA 79336 40936
GIẢI TƯ 20798 36561 24272
59110 28142 95259 02470
GIẢI NĂM 9448
GIẢI SÁU 2552 9590 2691
GIẢI BẢY 492
GIẢI TÁM 10
Đầu
Đuôi
0  
1 0 0 2
2  
3 6 6
4 2 8
5 2 9
6 0 1
7 0 2
8 9
9 0 1 2 8
Đầu
Đuôi
1 1 6 7 9 0
6 9 1
1 4 5 7 9 2
  3
  4
  5
3 3 6
  7
4 9 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 01/11/2017

ĐẶC BIỆT 412319
GIẢI NHẤT 74091
GIẢI NHÌ 91044
GIẢI BA 37739 58717
GIẢI TƯ 19204 43951 83174
53193 82605 58393 78232
GIẢI NĂM 3938
GIẢI SÁU 4905 9093 3175
GIẢI BẢY 895
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 4 5 5
1 7 9
2  
3 2 8 9
4 4 4
5 1
6  
7 4 5
8  
9 1 3 3 3 5
Đầu
Đuôi
  0
5 9 1
3 2
9 9 9 3
0 4 4 7 4
0 0 7 9 5
  6
1 7
3 8
1 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785