Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Cần Thơ - XSCT - Kết quả SXCT trực tiếp tại trường quay

KQXS Cần Thơ 23/05/2018

ĐẶC BIỆT 811998
GIẢI NHẤT 17878
GIẢI NHÌ 29494
GIẢI BA 05749 97268
GIẢI TƯ 88757 83187 37175
86074 76987 30384 07811
GIẢI NĂM 3654
GIẢI SÁU 9867 9416 2625
GIẢI BẢY 482
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0  
1 1 6
2 5 9
3  
4 9
5 4 7
6 7 8
7 4 5 8
8 2 4 7 7
9 4 8
Đầu
Đuôi
  0
1 1
8 2
  3
5 7 8 9 4
2 7 5
1 6
5 6 8 8 7
6 7 9 8
2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 16/05/2018

ĐẶC BIỆT 815161
GIẢI NHẤT 29596
GIẢI NHÌ 06506
GIẢI BA 06110 91619
GIẢI TƯ 18672 39484 98138
31078 61683 76635 92603
GIẢI NĂM 5969
GIẢI SÁU 1768 2173 2902
GIẢI BẢY 544
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 2 3 6
1 0 9
2  
3 5 8
4 0 4
5  
6 1 8 9
7 2 3 8
8 3 4
9 6
Đầu
Đuôi
1 4 0
6 1
0 7 2
0 7 8 3
4 8 4
3 5
0 9 6
  7
3 6 7 8
1 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 09/05/2018

ĐẶC BIỆT 978810
GIẢI NHẤT 41128
GIẢI NHÌ 72047
GIẢI BA 42119 11879
GIẢI TƯ 42042 68498 76740
60583 12670 69441 88093
GIẢI NĂM 0402
GIẢI SÁU 7628 0655 1867
GIẢI BẢY 253
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 2
1 0 9
2 8 8
3  
4 0 1 2 5 7
5 3 5
6 7
7 0 9
8 3
9 3 8
Đầu
Đuôi
1 4 7 0
4 1
0 4 2
5 8 9 3
  4
4 5 5
  6
4 6 7
2 2 9 8
1 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 02/05/2018

ĐẶC BIỆT 404049
GIẢI NHẤT 65835
GIẢI NHÌ 60654
GIẢI BA 52599 17432
GIẢI TƯ 57233 18537 63657
80663 98840 11854 96175
GIẢI NĂM 0664
GIẢI SÁU 4349 3660 7518
GIẢI BẢY 415
GIẢI TÁM 29
Đầu
Đuôi
0  
1 5 8
2 9
3 2 3 5 7
4 0 9 9
5 4 4 7
6 0 3 4
7 5
8  
9 9
Đầu
Đuôi
4 6 0
  1
3 2
3 6 3
5 5 6 4
1 3 7 5
  6
3 5 7
1 8
2 4 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785

KQXS Cần Thơ 25/04/2018

ĐẶC BIỆT 460986
GIẢI NHẤT 00097
GIẢI NHÌ 99435
GIẢI BA 83966 68582
GIẢI TƯ 17172 37851 80809
80429 31885 07206 97647
GIẢI NĂM 1079
GIẢI SÁU 8854 9575 9189
GIẢI BẢY 365
GIẢI TÁM 76
Đầu
Đuôi
0 6 9
1  
2 9
3 5
4 7
5 1 4
6 5 6
7 2 5 6 9
8 2 5 6 9
9 7
Đầu
Đuôi
  0
5 1
7 8 2
  3
5 4
3 6 7 8 5
0 6 7 8 6
4 9 7
  8
0 2 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 CT gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 CT gửi 8785