Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Bến Tre - XSBTR - Kết quả SXBTR trực tiếp tại trường quay

KQXS Bến Tre 20/03/2018

ĐẶC BIỆT 130340
GIẢI NHẤT 28440
GIẢI NHÌ 99255
GIẢI BA 03164 71924
GIẢI TƯ 91923 22478 65951
03306 96896 36783 86300
GIẢI NĂM 2466
GIẢI SÁU 9633 2379 7564
GIẢI BẢY 503
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 0 3 6
1  
2 3 4
3 3
4 0 0 0
5 1 5
6 4 4 6
7 8 9
8 3
9 6
Đầu
Đuôi
0 4 4 4 0
5 1
  2
0 2 3 8 3
2 6 6 4
5 5
0 6 9 6
  7
7 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 13/03/2018

ĐẶC BIỆT 746307
GIẢI NHẤT 51516
GIẢI NHÌ 08834
GIẢI BA 85087 64553
GIẢI TƯ 22982 62842 92241
99282 34964 54064 30385
GIẢI NĂM 3473
GIẢI SÁU 6146 9234 0751
GIẢI BẢY 564
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 7
1 6
2  
3 4 4 4
4 1 2 6
5 1 3
6 4 4 4
7 3
8 2 2 5 7
9  
Đầu
Đuôi
  0
4 5 1
4 8 8 2
5 7 3
3 3 3 6 6 6 4
8 5
1 4 6
0 8 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 06/03/2018

ĐẶC BIỆT 953199
GIẢI NHẤT 92996
GIẢI NHÌ 10904
GIẢI BA 46243 56723
GIẢI TƯ 10363 13362 50170
02923 13942 93768 33105
GIẢI NĂM 6520
GIẢI SÁU 6192 3854 5003
GIẢI BẢY 039
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0 3 4 5
1  
2 0 3 3
3 9
4 2 3 9
5 4
6 2 3 8
7 0
8  
9 2 6 9
Đầu
Đuôi
2 7 0
  1
4 6 9 2
0 2 2 4 6 3
0 5 4
0 5
9 6
  7
6 8
3 4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 27/02/2018

ĐẶC BIỆT 825832
GIẢI NHẤT 93730
GIẢI NHÌ 79751
GIẢI BA 76481 58554
GIẢI TƯ 22970 02231 38981
33401 70773 84471 39783
GIẢI NĂM 8323
GIẢI SÁU 2944 5962 8610
GIẢI BẢY 788
GIẢI TÁM 00
Đầu
Đuôi
0 0 1
1 0
2 3
3 0 1 2
4 4
5 1 4
6 2
7 0 1 3
8 1 1 3 8
9  
Đầu
Đuôi
0 1 3 7 0
0 3 5 7 8 8 1
3 6 2
2 7 8 3
4 5 4
  5
  6
  7
8 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 20/02/2018

ĐẶC BIỆT 089860
GIẢI NHẤT 15235
GIẢI NHÌ 54239
GIẢI BA 20420 89069
GIẢI TƯ 98470 84915 45165
73106 95118 38295 86299
GIẢI NĂM 3469
GIẢI SÁU 3549 4596 6993
GIẢI BẢY 024
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 6
1 5 8
2 0 4
3 5 9
4 9
5  
6 0 5 9 9
7 0
8  
9 2 3 5 6 9
Đầu
Đuôi
2 6 7 0
  1
9 2
9 3
2 4
1 3 6 9 5
0 9 6
  7
1 8
3 4 6 6 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785