Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Bến Tre - XSBTR - Kết quả SXBTR trực tiếp tại trường quay

KQXS Bến Tre 21/11/2017

ĐẶC BIỆT 812884
GIẢI NHẤT 81039
GIẢI NHÌ 02160
GIẢI BA 99777 96360
GIẢI TƯ 32514 00261 14530
28833 27908 14956 85996
GIẢI NĂM 7606
GIẢI SÁU 0001 0382 3023
GIẢI BẢY 853
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 1 6 8
1 4
2 3
3 0 3 9
4  
5 3 6
6 0 0 1 3
7 7
8 2 4
9 6
Đầu
Đuôi
3 6 6 0
0 6 1
8 2
2 3 5 6 3
1 8 4
  5
0 5 9 6
7 7
0 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 14/11/2017

ĐẶC BIỆT 304031
GIẢI NHẤT 53393
GIẢI NHÌ 67706
GIẢI BA 27628 76695
GIẢI TƯ 62614 04072 05188
23613 96038 97998 34538
GIẢI NĂM 8550
GIẢI SÁU 0143 4576 6208
GIẢI BẢY 238
GIẢI TÁM 45
Đầu
Đuôi
0 6 8
1 3 4
2 8
3 1 8 8 8
4 3 5
5 0
6  
7 2 6
8 8
9 3 5 8
Đầu
Đuôi
5 0
3 1
7 2
1 4 9 3
1 4
4 9 5
0 7 6
  7
0 2 3 3 3 8 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 07/11/2017

ĐẶC BIỆT 349296
GIẢI NHẤT 55238
GIẢI NHÌ 08668
GIẢI BA 57947 31528
GIẢI TƯ 61780 39178 97895
51496 01201 30921 49508
GIẢI NĂM 7397
GIẢI SÁU 0348 9984 3308
GIẢI BẢY 970
GIẢI TÁM 39
Đầu
Đuôi
0 1 8 8
1  
2 1 8
3 8 9
4 7 8
5  
6 8
7 0 8
8 0 4
9 5 6 6 7
Đầu
Đuôi
7 8 0
0 2 1
  2
  3
8 4
9 5
9 9 6
4 9 7
0 0 2 3 4 6 7 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 31/10/2017

ĐẶC BIỆT 963852
GIẢI NHẤT 98346
GIẢI NHÌ 28005
GIẢI BA 43296 74873
GIẢI TƯ 69648 43938 72403
39669 02731 25250 95905
GIẢI NĂM 8883
GIẢI SÁU 5136 3739 0814
GIẢI BẢY 822
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 3 5 5
1 4
2 2
3 1 6 8 9
4 6 8
5 0 2
6 9
7 3
8 3 5
9 6
Đầu
Đuôi
5 0
3 1
2 5 2
0 7 8 3
1 4
0 0 8 5
3 4 9 6
  7
3 4 8
3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785