Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Bến Tre - XSBTR - Kết quả SXBTR trực tiếp tại trường quay

KQXS Bến Tre 19/09/2017

ĐẶC BIỆT 586632
GIẢI NHẤT 37769
GIẢI NHÌ 85921
GIẢI BA 17734 61509
GIẢI TƯ 26399 97630 86583
59099 44341 09349 31563
GIẢI NĂM 4977
GIẢI SÁU 2646 2088 3899
GIẢI BẢY 277
GIẢI TÁM 32
Đầu
Đuôi
0 9
1  
2 1
3 0 2 2 4
4 1 6 9
5  
6 3 9
7 7 7
8 3 8
9 9 9 9
Đầu
Đuôi
3 0
2 4 1
3 3 2
6 8 3
3 4
  5
4 6
7 7 7
8 8
0 4 6 9 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 12/09/2017

ĐẶC BIỆT 701257
GIẢI NHẤT 16382
GIẢI NHÌ 13443
GIẢI BA 75302 26637
GIẢI TƯ 04869 77129 12356
57707 59157 33346 06982
GIẢI NĂM 8582
GIẢI SÁU 4012 4925 8666
GIẢI BẢY 935
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 2 7
1 2 2
2 5 9
3 5 7
4 3 6
5 6 7 7
6 6 9
7  
8 2 2 2
9  
Đầu
Đuôi
  0
  1
0 1 1 8 8 8 2
4 3
  4
2 3 5
4 5 6 6
0 3 5 5 7
  8
2 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 05/09/2017

ĐẶC BIỆT 286135
GIẢI NHẤT 66445
GIẢI NHÌ 16163
GIẢI BA 56659 86763
GIẢI TƯ 13642 08822 84563
20410 37467 03119 05520
GIẢI NĂM 4886
GIẢI SÁU 6258 1080 0929
GIẢI BẢY 717
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0  
1 0 6 7 9
2 0 2 9
3 5
4 2 5
5 8 9
6 3 3 3 7
7  
8 0 6
9  
Đầu
Đuôi
1 2 8 0
  1
2 4 2
6 6 6 3
  4
3 4 5
1 8 6
1 6 7
5 8
1 2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 29/08/2017

ĐẶC BIỆT 842111
GIẢI NHẤT 92022
GIẢI NHÌ 76507
GIẢI BA 03599 99401
GIẢI TƯ 47324 32823 86575
09635 19323 90751 20257
GIẢI NĂM 3297
GIẢI SÁU 5403 7350 9760
GIẢI BẢY 965
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 1 3 7
1 1 8
2 2 3 3 4
3 5
4  
5 0 1 7
6 0 5
7 5
8  
9 7 9
Đầu
Đuôi
5 6 0
0 1 5 1
2 2
0 2 2 3
2 4
3 6 7 5
  6
0 5 9 7
1 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785

KQXS Bến Tre 22/08/2017

ĐẶC BIỆT 178033
GIẢI NHẤT 95055
GIẢI NHÌ 39626
GIẢI BA 02534 23400
GIẢI TƯ 79215 34465 66993
98658 77700 29033 76074
GIẢI NĂM 7690
GIẢI SÁU 3249 6005 1946
GIẢI BẢY 113
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0 0 0 5
1 3 5
2 6
3 3 3 4
4 6 9
5 5 6 8
6 5
7 4
8  
9 0 3
Đầu
Đuôi
0 0 9 0
  1
  2
1 3 3 9 3
3 7 4
0 1 5 6 5
2 4 5 6
  7
5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTR gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTR gửi 8785