Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Bình Thuận - XSBTH - Kết quả SXBTH trực tiếp tại trường quay

KQXS Bình Thuận 15/02/2018

ĐẶC BIỆT 472855
GIẢI NHẤT 67038
GIẢI NHÌ 53183
GIẢI BA 60598 47362
GIẢI TƯ 71096 00705 92598
83742 34502 71962 81046
GIẢI NĂM 7109
GIẢI SÁU 8905 5501 4923
GIẢI BẢY 890
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 1 2 5 5 9
1 2
2 3
3 8
4 2 6
5 5
6 2 2
7  
8 3
9 0 6 8 8
Đầu
Đuôi
9 0
0 1
0 1 4 6 6 2
2 8 3
  4
0 0 5 5
4 9 6
  7
3 9 9 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 08/02/2018

ĐẶC BIỆT 786590
GIẢI NHẤT 07704
GIẢI NHÌ 92818
GIẢI BA 20152 74711
GIẢI TƯ 21014 06219 95925
71911 60447 62682 51608
GIẢI NĂM 2910
GIẢI SÁU 3668 2042 4531
GIẢI BẢY 882
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 4 8
1 0 1 1 4 8 9
2 5
3 1
4 2 7
5 2
6 8
7  
8 2 2
9 0 5
Đầu
Đuôi
1 9 0
1 1 3 1
4 5 8 8 2
  3
0 1 4
2 9 5
  6
4 7
0 1 6 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 01/02/2018

ĐẶC BIỆT 481619
GIẢI NHẤT 29156
GIẢI NHÌ 87937
GIẢI BA 80238 02990
GIẢI TƯ 39626 52908 52048
29044 17063 44924 34640
GIẢI NĂM 6680
GIẢI SÁU 9029 5579 5524
GIẢI BẢY 387
GIẢI TÁM 54
Đầu
Đuôi
0 8
1 9
2 4 4 6 9
3 7 8
4 0 4 8
5 4 6
6 3
7 9
8 0 7
9 0
Đầu
Đuôi
4 8 9 0
  1
  2
6 3
2 2 4 5 4
  5
2 5 6
3 8 7
0 3 4 8
1 2 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785

KQXS Bình Thuận 25/01/2018

ĐẶC BIỆT 880399
GIẢI NHẤT 56327
GIẢI NHÌ 82984
GIẢI BA 41978 93373
GIẢI TƯ 84812 03276 34131
01198 16272 30533 65849
GIẢI NĂM 5105
GIẢI SÁU 1902 4677 9740
GIẢI BẢY 552
GIẢI TÁM 16
Đầu
Đuôi
0 2 5
1 2 6
2 7
3 1 3
4 0 9
5 2
6  
7 2 3 6 7 8
8 4
9 8 9
Đầu
Đuôi
4 0
3 1
0 1 5 7 2
3 7 3
8 4
0 5
1 7 6
2 7 7
7 9 8
4 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BTH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BTH gửi 8785