Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Bình Phước - XSBP - Kết quả SXBP trực tiếp tại trường quay

KQXS Bình Phước 17/03/2018

ĐẶC BIỆT 414986
GIẢI NHẤT 42713
GIẢI NHÌ 94827
GIẢI BA 20722 30420
GIẢI TƯ 52929 51176 00741
79034 87483 62345 99413
GIẢI NĂM 6416
GIẢI SÁU 8400 6489 1360
GIẢI BẢY 530
GIẢI TÁM 82
Đầu
Đuôi
0 0
1 3 3 6
2 0 2 7 9
3 0 4
4 1 5
5  
6 0
7 6
8 2 3 6 9
9  
Đầu
Đuôi
0 2 3 6 0
4 1
2 8 2
1 1 8 3
3 4
4 5
1 7 8 6
2 7
  8
2 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 10/03/2018

ĐẶC BIỆT 498187
GIẢI NHẤT 94733
GIẢI NHÌ 00620
GIẢI BA 45735 23534
GIẢI TƯ 65651 98922 40531
52907 08967 44578 86978
GIẢI NĂM 8637
GIẢI SÁU 2300 7338 6756
GIẢI BẢY 593
GIẢI TÁM 03
Đầu
Đuôi
0 0 3 7
1  
2 0 2
3 1 3 4 5 7 8
4  
5 1 6
6 7
7 8 8
8 7
9 3
Đầu
Đuôi
0 2 0
3 5 1
2 2
0 3 9 3
3 4
3 5
5 6
0 3 6 8 7
3 7 7 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 03/03/2018

ĐẶC BIỆT 045742
GIẢI NHẤT 18660
GIẢI NHÌ 46488
GIẢI BA 66432 72247
GIẢI TƯ 35942 57888 67976
36181 04067 09333 23212
GIẢI NĂM 7450
GIẢI SÁU 5608 4317 7694
GIẢI BẢY 153
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0 8
1 2 7
2  
3 2 3
4 2 2 7
5 0 3 9
6 0 7
7 6
8 1 8 8
9 4
Đầu
Đuôi
5 6 0
8 1
1 3 4 4 2
3 5 3
9 4
  5
7 6
1 4 6 7
0 8 8 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785

KQXS Bình Phước 24/02/2018

ĐẶC BIỆT 707763
GIẢI NHẤT 97564
GIẢI NHÌ 12703
GIẢI BA 18983 07559
GIẢI TƯ 91845 74858 25400
13028 76852 25337 08216
GIẢI NĂM 6209
GIẢI SÁU 1675 3652 2894
GIẢI BẢY 458
GIẢI TÁM 92
Đầu
Đuôi
0 0 3 9
1 6
2 8
3 7
4 5
5 2 2 8 8 9
6 3 4
7 5
8 3
9 2 4
Đầu
Đuôi
0 0
  1
5 5 9 2
0 6 8 3
6 9 4
4 7 5
1 6
3 7
2 5 5 8
0 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BP gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BP gửi 8785