Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Bình Định - XSBDH - Kết quả SXBDH trực tiếp tại trường quay

KQXS Bình Định 07/12/2017

ĐẶC BIỆT 581114
GIẢI NHẤT 29773
GIẢI NHÌ 72449
GIẢI BA 10559 30050
GIẢI TƯ 47360 76537 23984
38801 55545 65427 28736
GIẢI NĂM 8975
GIẢI SÁU 5104 2278 0546
GIẢI BẢY 434
GIẢI TÁM 37
Đầu
Đuôi
0 1 4
1 4
2 7
3 4 6 7 7
4 5 6 9
5 0 9
6 0
7 3 5 8
8 4
9  
Đầu
Đuôi
5 6 0
0 1
  2
7 3
0 1 3 8 4
4 7 5
3 4 6
2 3 3 7
7 8
4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 30/11/2017

ĐẶC BIỆT 808960
GIẢI NHẤT 75488
GIẢI NHÌ 84007
GIẢI BA 88760 41449
GIẢI TƯ 10268 03554 95191
61425 23865 63882 00692
GIẢI NĂM 3375
GIẢI SÁU 3753 8809 0891
GIẢI BẢY 805
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 5 7 9
1  
2 5
3  
4 9
5 3 4
6 0 0 5 6 8
7 5
8 2 8
9 1 1 2
Đầu
Đuôi
6 6 0
9 9 1
8 9 2
5 3
5 4
0 2 6 7 5
6 6
0 7
6 8 8
0 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 23/11/2017

ĐẶC BIỆT 522633
GIẢI NHẤT 26637
GIẢI NHÌ 10698
GIẢI BA 75589 13204
GIẢI TƯ 15993 08554 31288
98136 83728 02404 15816
GIẢI NĂM 0567
GIẢI SÁU 4117 3680 1053
GIẢI BẢY 648
GIẢI TÁM 75
Đầu
Đuôi
0 4 4
1 6 7
2 8
3 3 6 7
4 8
5 3 4
6 7
7 5
8 0 8 9
9 3 8
Đầu
Đuôi
8 0
  1
  2
3 5 9 3
0 0 5 4
7 5
1 3 6
1 3 6 7
2 4 8 9 8
8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785

KQXS Bình Định 16/11/2017

ĐẶC BIỆT 794265
GIẢI NHẤT 11531
GIẢI NHÌ 72756
GIẢI BA 93408 58401
GIẢI TƯ 17850 12691 66125
11436 69801 31835 02050
GIẢI NĂM 1816
GIẢI SÁU 9676 0848 4730
GIẢI BẢY 938
GIẢI TÁM 66
Đầu
Đuôi
0 1 1 8
1 6
2 5
3 0 1 5 6 8
4 8
5 0 0 6
6 5 6
7 6
8  
9 1
Đầu
Đuôi
3 5 5 0
0 0 3 9 1
  2
  3
  4
2 3 6 5
1 3 5 6 7 6
  7
0 3 4 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BDH gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BDH gửi 8785