Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Bình Dương - XSBD - Kết quả SXBD trực tiếp tại trường quay

KQXS Bình Dương 08/12/2017

ĐẶC BIỆT 143019
GIẢI NHẤT 28910
GIẢI NHÌ 63168
GIẢI BA 60689 56051
GIẢI TƯ 20694 25401 48379
54574 23829 90762 62438
GIẢI NĂM 7640
GIẢI SÁU 9199 1822 9878
GIẢI BẢY 953
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 1
1 0 2 9
2 2 9
3 8
4 0
5 1 3
6 2 8
7 4 8 9
8 9
9 4 9
Đầu
Đuôi
1 4 0
0 5 1
1 2 6 2
5 3
7 9 4
  5
  6
  7
3 6 7 8
1 2 7 8 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 01/12/2017

ĐẶC BIỆT 533129
GIẢI NHẤT 79751
GIẢI NHÌ 62465
GIẢI BA 93922 32557
GIẢI TƯ 96050 51933 81946
67049 57729 79894 85733
GIẢI NĂM 0882
GIẢI SÁU 7607 2394 2337
GIẢI BẢY 447
GIẢI TÁM 48
Đầu
Đuôi
0 7
1  
2 2 9 9
3 3 3 7
4 6 7 8 9
5 0 1 7
6 5
7  
8 2
9 4 4
Đầu
Đuôi
5 0
5 1
2 8 2
3 3 3
9 9 4
6 5
4 6
0 3 4 5 7
4 8
2 2 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 24/11/2017

ĐẶC BIỆT 383812
GIẢI NHẤT 48737
GIẢI NHÌ 54429
GIẢI BA 78811 82573
GIẢI TƯ 69220 43705 48228
23648 89207 88067 00490
GIẢI NĂM 6459
GIẢI SÁU 7169 7740 1344
GIẢI BẢY 848
GIẢI TÁM 18
Đầu
Đuôi
0 5 7
1 1 2 8
2 0 8 9
3 7
4 0 4 8 8
5 9
6 7 9
7 3
8  
9 0
Đầu
Đuôi
2 4 9 0
1 1
1 2
7 3
4 4
0 5
  6
0 3 6 7
1 2 4 4 8
2 5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 17/11/2017

ĐẶC BIỆT 239059
GIẢI NHẤT 43440
GIẢI NHÌ 14383
GIẢI BA 79053 90687
GIẢI TƯ 89154 51482 29283
50003 65393 80808 71378
GIẢI NĂM 6649
GIẢI SÁU 6043 2699 0496
GIẢI BẢY 657
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0 3 8
1  
2 1
3  
4 0 3 9
5 3 4 7 9
6  
7 8
8 2 3 3 7
9 3 6 9
Đầu
Đuôi
4 0
2 1
8 2
0 4 5 8 8 9 3
5 4
  5
9 6
5 8 7
0 7 8
4 5 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785