Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL
  • XỔ SỐ MIỀN BẮC

    XS Miền Bắc
  • XỔ SỐ MIỀN NAM

  • XỔ SỐ MIỀN TRUNG

kết quả XS Bình Dương - XSBD - Kết quả SXBD trực tiếp tại trường quay

KQXS Bình Dương 18/08/2017

ĐẶC BIỆT 426901
GIẢI NHẤT 35738
GIẢI NHÌ 29109
GIẢI BA 02005 48619
GIẢI TƯ 55403 87976 87377
22739 03610 99236 97477
GIẢI NĂM 6215
GIẢI SÁU 6902 8765 0073
GIẢI BẢY 911
GIẢI TÁM 08
Đầu
Đuôi
0 1 2 3 5 8 9
1 0 1 5 9
2  
3 6 8 9
4  
5  
6 5
7 3 6 7 7
8  
9  
Đầu
Đuôi
1 0
0 1 1
0 2
0 7 3
  4
0 1 6 5
3 7 6
7 7 7
0 3 8
0 1 3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 11/08/2017

ĐẶC BIỆT 842975
GIẢI NHẤT 66081
GIẢI NHÌ 15627
GIẢI BA 44711 42099
GIẢI TƯ 20888 87771 15596
70811 02756 31815 80160
GIẢI NĂM 8761
GIẢI SÁU 6797 4248 1378
GIẢI BẢY 018
GIẢI TÁM 73
Đầu
Đuôi
0  
1 1 1 5 8
2 7
3  
4 8
5 6
6 0 1
7 1 3 5 8
8 1 8
9 6 7 9
Đầu
Đuôi
6 0
1 1 6 7 8 1
  2
7 3
  4
1 7 5
5 9 6
2 9 7
1 4 7 8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 04/08/2017

ĐẶC BIỆT 481775
GIẢI NHẤT 77940
GIẢI NHÌ 81418
GIẢI BA 11403 59349
GIẢI TƯ 57815 70359 36401
60535 44142 73122 34370
GIẢI NĂM 8350
GIẢI SÁU 5618 3001 3719
GIẢI BẢY 956
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1 1 1 3
1 5 8 8 9
2 2
3 5
4 0 2 9
5 0 6 9
6  
7 0 5
8  
9  
Đầu
Đuôi
4 5 7 0
0 0 0 1
2 4 2
0 3
  4
1 3 7 5
5 6
  7
1 1 8
1 4 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 28/07/2017

ĐẶC BIỆT 862040
GIẢI NHẤT 71635
GIẢI NHÌ 45530
GIẢI BA 26617 03958
GIẢI TƯ 05778 24913 64600
71736 12744 37253 10518
GIẢI NĂM 5542
GIẢI SÁU 2719 2668 2584
GIẢI BẢY 716
GIẢI TÁM 68
Đầu
Đuôi
0 0
1 3 6 7 8 9
2  
3 0 5 6
4 0 2 4
5 3 8
6 8 8
7 8
8 4
9  
Đầu
Đuôi
0 3 4 0
  1
4 2
1 5 3
4 8 4
3 5
1 3 6
1 7
1 5 6 6 7 8
1 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 21/07/2017

ĐẶC BIỆT 054386
GIẢI NHẤT 31778
GIẢI NHÌ 18696
GIẢI BA 68175 05908
GIẢI TƯ 64585 55856 67173
04718 29320 01939 80264
GIẢI NĂM 4536
GIẢI SÁU 0032 7201 9622
GIẢI BẢY 149
GIẢI TÁM 62
Đầu
Đuôi
0 1 8
1 8
2 0 2
3 2 6 9
4 9
5 6
6 2 4
7 3 5 8
8 5 6
9 6
Đầu
Đuôi
2 0
0 1
2 3 6 2
7 3
6 4
7 8 5
3 5 8 9 6
  7
0 1 7 8
3 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785