Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Bình Dương - XSBD - Kết quả SXBD trực tiếp tại trường quay

KQXS Bình Dương 15/09/2017

ĐẶC BIỆT 474533
GIẢI NHẤT 46026
GIẢI NHÌ 05119
GIẢI BA 41931 16256
GIẢI TƯ 11262 22697 08073
71353 89702 04888 40793
GIẢI NĂM 1350
GIẢI SÁU 2182 0358 6270
GIẢI BẢY 364
GIẢI TÁM 49
Đầu
Đuôi
0 2
1 9
2 6
3 1 3
4 9
5 0 3 6 8
6 2 4
7 0 3
8 2 8
9 3 7
Đầu
Đuôi
5 7 0
3 1
0 6 8 2
3 5 7 9 3
6 4
  5
2 5 6
9 7
5 8 8
1 4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 08/09/2017

ĐẶC BIỆT 775673
GIẢI NHẤT 92183
GIẢI NHÌ 64539
GIẢI BA 17958 33211
GIẢI TƯ 30348 28944 89729
14663 85619 49674 81955
GIẢI NĂM 5993
GIẢI SÁU 6925 5500 0752
GIẢI BẢY 634
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 0
1 1 9
2 5 9
3 4 9
4 4 8
5 2 5 8
6 3 9
7 3 4
8 3
9 3
Đầu
Đuôi
0 0
1 1
5 2
6 7 8 9 3
3 4 7 4
2 5 5
  6
  7
4 5 8
1 2 3 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 01/09/2017

ĐẶC BIỆT 242607
GIẢI NHẤT 83665
GIẢI NHÌ 31900
GIẢI BA 61575 51843
GIẢI TƯ 42121 93245 22825
87088 73459 75953 92411
GIẢI NĂM 9929
GIẢI SÁU 0702 9424 0102
GIẢI BẢY 638
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 0 2 2 7
1 1
2 1 4 5 9
3 4 8
4 3 5
5 3 9
6 5
7 5
8 8
9  
Đầu
Đuôi
0 0
1 2 1
0 0 2
4 5 3
2 3 4
2 4 6 7 5
  6
0 7
3 8 8
2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 25/08/2017

ĐẶC BIỆT 564542
GIẢI NHẤT 85459
GIẢI NHÌ 10403
GIẢI BA 82379 15434
GIẢI TƯ 85730 51353 40876
66933 00137 09958 53998
GIẢI NĂM 3225
GIẢI SÁU 1415 5453 3815
GIẢI BẢY 628
GIẢI TÁM 21
Đầu
Đuôi
0 3
1 5 5
2 1 5 8
3 0 3 4 7
4 2
5 3 3 8 9
6  
7 6 9
8  
9 8
Đầu
Đuôi
3 0
2 1
4 2
0 3 5 5 3
3 4
1 1 2 5
7 6
3 7
2 5 9 8
5 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785