Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS Bình Dương - XSBD - Kết quả SXBD trực tiếp tại trường quay

KQXS Bình Dương 16/02/2018

ĐẶC BIỆT 343744
GIẢI NHẤT 45290
GIẢI NHÌ 84314
GIẢI BA 01881 98800
GIẢI TƯ 50495 98030 74813
69795 02290 82972 75246
GIẢI NĂM 7384
GIẢI SÁU 2440 1481 9000
GIẢI BẢY 832
GIẢI TÁM 95
Đầu
Đuôi
0 0 0
1 3 4
2  
3 0 2
4 0 4 6
5  
6  
7 2
8 1 1 4
9 0 0 5 5 5
Đầu
Đuôi
0 0 3 4 9 9 0
8 8 1
3 7 2
1 3
1 4 8 4
9 9 9 5
4 6
  7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 09/02/2018

ĐẶC BIỆT 374812
GIẢI NHẤT 24265
GIẢI NHÌ 30973
GIẢI BA 06726 78541
GIẢI TƯ 91177 34709 99534
24575 28201 61128 08352
GIẢI NĂM 7912
GIẢI SÁU 3707 6472 8618
GIẢI BẢY 526
GIẢI TÁM 78
Đầu
Đuôi
0 1 7 9
1 2 2 8
2 6 6 8
3 4
4 1
5 2
6 5
7 2 3 5 7 8
8  
9  
Đầu
Đuôi
  0
0 4 1
1 1 5 7 2
7 3
3 4
6 7 5
2 2 6
0 7 7
1 2 7 8
0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 02/02/2018

ĐẶC BIỆT 725864
GIẢI NHẤT 19723
GIẢI NHÌ 30265
GIẢI BA 63338 76063
GIẢI TƯ 68360 29764 13464
13848 91299 44264 60600
GIẢI NĂM 4837
GIẢI SÁU 3616 2747 0842
GIẢI BẢY 476
GIẢI TÁM 14
Đầu
Đuôi
0 0
1 4 6
2 3
3 7 8
4 2 7 8
5  
6 0 3 4 4 4 4 5
7 6
8  
9 9
Đầu
Đuôi
0 6 0
  1
4 2
2 6 3
1 6 6 6 6 4
6 5
1 7 6
3 4 7
3 4 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785

KQXS Bình Dương 26/01/2018

ĐẶC BIỆT 806483
GIẢI NHẤT 30342
GIẢI NHÌ 72189
GIẢI BA 56548 16905
GIẢI TƯ 54032 06244 42890
38540 59938 66825 07728
GIẢI NĂM 8612
GIẢI SÁU 9166 1282 4358
GIẢI BẢY 103
GIẢI TÁM 59
Đầu
Đuôi
0 3 5
1 2
2 5 8
3 2 8
4 0 2 4 8
5 8 9
6 6
7  
8 2 3 9
9 0
Đầu
Đuôi
4 9 0
  1
1 3 4 8 2
0 8 3
4 4
0 2 5
6 6
  7
2 3 4 5 8
5 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 BD gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 BD gửi 8785