Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

kết quả XS An Giang - XSAG - Kết quả SXAG trực tiếp tại trường quay

KQXS An Giang 17/05/2018

ĐẶC BIỆT 046984
GIẢI NHẤT 04955
GIẢI NHÌ 32990
GIẢI BA 91186 99520
GIẢI TƯ 47435 82120 74793
58931 38300 68963 42988
GIẢI NĂM 7802
GIẢI SÁU 1044 7984 2942
GIẢI BẢY 869
GIẢI TÁM 74
Đầu
Đuôi
0 0 2
1  
2 0 0
3 1 5
4 2 4
5 5
6 3 9
7 4
8 4 4 6 8
9 0 3
Đầu
Đuôi
0 2 2 9 0
3 1
0 4 2
6 9 3
4 7 8 8 4
3 5 5
8 6
  7
8 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 AG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 AG gửi 8785

KQXS An Giang 10/05/2018

ĐẶC BIỆT 450580
GIẢI NHẤT 23741
GIẢI NHÌ 31879
GIẢI BA 09383 08366
GIẢI TƯ 45457 15597 79475
32808 44451 07640 06155
GIẢI NĂM 2262
GIẢI SÁU 3623 4593 4384
GIẢI BẢY 932
GIẢI TÁM 52
Đầu
Đuôi
0 8
1  
2 3
3 2
4 0 1
5 1 2 5 7
6 2 6
7 5 9
8 0 3 4
9 3 7
Đầu
Đuôi
4 8 0
4 5 1
3 5 6 2
2 8 9 3
8 4
5 7 5
6 6
5 9 7
0 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 AG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 AG gửi 8785

KQXS An Giang 03/05/2018

ĐẶC BIỆT 005462
GIẢI NHẤT 12953
GIẢI NHÌ 37368
GIẢI BA 34572 72987
GIẢI TƯ 20138 93334 90095
35491 35696 02050 03079
GIẢI NĂM 3312
GIẢI SÁU 0187 4573 3878
GIẢI BẢY 794
GIẢI TÁM 94
Đầu
Đuôi
0  
1 2
2  
3 4 8
4  
5 0 3
6 2 8
7 2 3 8 9
8 7 7
9 1 4 4 5 6
Đầu
Đuôi
5 0
9 1
1 6 7 2
5 7 3
3 9 9 4
9 5
9 6
8 8 7
3 6 7 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 AG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 AG gửi 8785

KQXS An Giang 26/04/2018

ĐẶC BIỆT 507492
GIẢI NHẤT 31355
GIẢI NHÌ 93191
GIẢI BA 15280 64362
GIẢI TƯ 15009 83493 56786
37546 36841 56478 21562
GIẢI NĂM 8556
GIẢI SÁU 3283 3367 2634
GIẢI BẢY 180
GIẢI TÁM 09
Đầu
Đuôi
0 9 9
1  
2  
3 4
4 1 6
5 5 6
6 2 2 7
7 8
8 0 0 3 6
9 1 2 3
Đầu
Đuôi
8 8 0
4 9 1
6 6 9 2
8 9 3
3 4
5 5
4 5 8 6
6 7
7 8
0 0 9
Lấy kết quả Soạn: X3 AG gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 AG gửi 8785